veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Vesa Korpela

Kirjoittajasta

Vesa Korpela

Vesa Korpela on lakiasiain johtaja Veronmaksajain Keskusliitossa. Seuraa @vesa_korpela Twitterissä.

 • Tappio on hylkiö verotuksessa

  Korpela
  13.06.2018   
  Tulot verotetaan melkein aina, mutta tappiot saa vähentää vain rajoitetusti. Tappioiden vähennysoikeuden rajoittaminen merkitsee aina yliverotusta. Jos jollakulla on satasen voitto ja viidenkympin ...
 • Hyvästi jouluraha, tervetuloa lomaraha

  Korpela
  18.04.2018   
  Vuoden 1989 veronpalautukset maksettiin toukokuussa 1991, vajaa puolitoista vuotta verovuoden päättymisestä. Vuoden 2018 veronpalautukset maksetaan suurimmalle osalle palkansaajia ja eläkeläisiä ru...
 • Onko verotus kehityksen este?

  Korpela
  21.02.2018   
  Jakamistalous, etätyöt, virtuaalivaluutta, vertaislainat, joukkorahoitus, vaihtotyö, kevytyrittäjyys, kansainvälisyys, hajautettu energiantuotanto. Käsitteitä ja ideoita tulevaisuudesta, joka on ov...
 • Onko yritys verokilpailun uhri?

  Korpela
  07.12.2017   
  Useimmat viime aikojen verokeskusteluun osallistuneet ovat oppineet erottamaan puheessaan veropetoksen eli lainvastaisen toiminnan verosuunnittelusta, joka on lainmukaista toimintaa. Tämä jaottelu ...
 • Verottajalta tuli virheellinen verotuspäätös – kuka maksaa?

  Korpela
  11.10.2017   
  Vero on yksipuolinen vastikkeeton suoritus yksityiseltä yhteiskunnalle. Vaikka vero on määritelmänsä mukaan vastikkeeton suoritus, voinee maksaja kohtuudella vaatia veroeurojensa vastineeksi oikean...
 • Perustuslaillista verotusta

  Korpela
  21.08.2017   
  Perustuslaki on ollut paljon otsikoissa. Milloin mikäkin lakihanke perutaan perustuslakiin viitaten.  Perustuslakia ja verotusta ei ole tavattu sotkea keskenään, mutta pitäisikö verojuristienkin lu...
 • Kiinteistöveroa kehitetään eli kiristetään

  Korpela
  17.05.2017   
  Kiinteistöveroa väitetään talouden kannalta hyväksi veroksi. Mikään vero ei ole hyvä, mutta kiinteistövero saattaa olla vähemmän haitallinen kuin esimerkiksi palkkavero tai arvonlisävero, jotka ras...
 • Verojarru pois koulutuksesta

  Korpela
  22.03.2017   
  Valtiovarainministerin asettama yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä antoi mietintönsä helmikuussa. Työryhmällä oli hyviä ja huonoja ehdotuksia. Huono ehdotus oli listaamattomien osakeyhtiöiden os...
 • Mistä tänä vuonna puhutaan verokeskusteluissa?

  Korpela
  25.01.2017   
  Ennustan vuodesta 2017 vilkasta verokeskustelun vuotta. Tai ainakin toivon, että verotuksesta keskusteltaisiin laajasti ja asiallisesti, sillä tämän vuoden aikana pitäisi tehdä merkittäviä verotuks...
 • Kilpailu veroista kovenee

  Korpela
  30.12.2016   
  Valtioiden kilpailu yrityksistä näkyi vielä viime vuosikymmenellä erilaisina verohelpotuksina. Suomi kilpaili lähinnä verokannalla, mutta monissa muissa maissa oli erilaisia houkuttimia kansainväli...
 • Laadulla voittoon

  Korpela
  09.11.2016   
  Hallitus on huolissaan suomalaisten yritysten kilpailukyvystä ja on asettanut asiantuntijatyöryhmän pohtimaan, miten verotusta kehittämällä Suomeen saataisiin tuotantoa, investointeja ja työpaikkoj...
 • Valtaa ja vastuuta

  Korpela
  14.09.2016   
  Eduskunta on hyväksynyt laajan lakipaketin verotusmenettelyn muutoksista. Pakettiin sisältyy paljon hyvää veronmaksajan kannalta, mutta keskeinen teema siinä on Verohallinnon työn sujuvoittaminen. ...
 • Verotetaanko autoa vai ajoa?

  Korpela
  15.06.2016   
  Autoa ja autoilua verotetaan monella tapaa. Autoveroa maksetaan autoa ensi kerran rekisteröitäessä. Ajoneuvoveroa maksetaan joka vuosi ja polttoaineveroa aina tankattaessa. Liikennepolttoaineista v...
 • Luottamusvaje

  Korpela
  20.04.2016   
  Verotuksen menettelyt ja käytäntö näyttävät kehittyvän epäluulon hengessä. Kehitys ei vastaa tutkimustuloksia, joiden mukaan suomalainen veronmaksaja maksaa veronsa tunnollisesti. Erityisesti yrity...
 • Suunta oikea – tahti verkkainen

  Korpela
  24.02.2016   
  Luovutustappion saa vuodesta 2016 lähtien vähentää muistakin pääomatuloista kuin vain luovutusvoitoista. Miksi vasta nyt ja miksi luovutustappion vähennysoikeus on edelleen huonompi kuin muiden pää...
 • Luotettava selvitys

  Korpela
  02.12.2015   
  Verotus toimitetaan veroilmoituksen perusteella. Veroilmoituslomakkeet on suunniteltu sellaisiksi, että Verohallinnon tietokoneet voivat niihin merkittyjen tietojen perusteella laskea maksettavan v...
 • Kirjeitä verottajalta

  Korpela
  07.10.2015   
  Viranomaisen kirje on pelottava. Ulkonäkö on aneeminen ja kieli töksähtelevän virallista, vaikka sisältö voi olla hyvinkin mukava. Verohallinnon tavoitteena on häiritä veronmaksajia mahdollisimman ...
 • Vähän vähennyksistä

  Korpela
  12.08.2015   
  Yksinkertainen verotus on kaikkien toive, mutta verotus tuntuu muuttuvan aina vain monimutkaisemmaksi. Yksi tekijä verotuksen monimutkaisuudessa ovat erilaiset verovähennykset. Vaikka tuloverotukse...
 • Ymmärrettävää ja yksinkertaista

  Korpela
  20.05.2015   
  Kotitalousvähennys on hyvä esimerkki siitä, miten yksinkertainen idea muuntuu veroammattilaisten käsissä vaikeaksi tulkintojen viidakoksi. Kotitalousvähennyksen ideana on torjua harmaata taloutta p...
 • Verotus opin tiellä

  Korpela
  18.03.2015   
  Juhlapuheissa Suomen ja suomalaisten taloudellisen menestyksen perusteeksi ja voimaksi väitetään osaaminen. Meidän pitäisi ylläpitää ja parantaa osaamistamme koko elämämme ajan. Jos Suomen tulevais...
 • Rakas perintövero

  Korpela
  28.01.2015   
  Kymmenen vuotta sitten perintövero oli yksi vihatuimmista veroista. Sen jälkeen perintöverotuksen suurimpia epäkohtia on purettu ja asteikkoja alennettu. Lähinnä avopuolisoita koskeneen III veroluo...
 • Aggressiivista verotusta

  Korpela
  05.11.2014   
  Julkisessa keskustelussa käytetään ilmaisua aggressiivinen verosuunnittelu . Vähemmän puhutaan aggressiivisesta verotuksesta. Veron kiertäminen, verovilppi, veropetos ja verosuunnittelu menevät kiv...
 • Ajoita rakkautesi oikein

  Korpela
  10.09.2014   
  Lapsi, perhe, puoliso ja koti ovat selviä käsitteitä, paitsi verotuksessa. Tuloverotuksen määritelmän mukaan puolisoita ovat keskenään naimisissa olevien eli avioparien lisäksi sellaiset avoparit, ...
 • Yleiset periaatteet kunniaan!

  Korpela
  11.06.2014   
  Suomen verojärjestelmä perustuu nettotulon verottamiselle. Veronalaista tuloa on kaikki rahanarvoinen etuus. Ennen veron laskemista tulosta vähennetään sen hankkimiseksi uhratut menot. Sääntö on hy...
 • Voihan lounas

  Korpela
  16.04.2014   
  Lounasetu on ollut esillä julkisessa sanassa ja varmasti myös kahvipöytäkeskusteluissa. Keskustelu lähti liikkeelle Verohallinnon antamista uusista ohjeista. Laki on pysynyt entisellään. Myös Veroh...
 • Vastuullista verottamista?

  Korpela
  19.02.2014   
  Verohallinto suunnittelee taas toimintansa tehostamista. Periaatteessa tehokas verohallinto on veronmaksajan edun mukaista. Valitettavasti kokemus on opettanut, että verohallinnon tehostaminen tark...
 • Veropornoa vai läpinäkyvyyttä?

  Korpela
  04.12.2013   
  Marraskuun ensimmäisinä päivinä lehdissä julkaistiin tuhansien kansalaisten verotietoja. Suomalainen järjestelmä, jossa yksityisten kansalaisten tulo- ja verotiedot ovat kaikkien nähtävillä, on har...
 • Oppi ojaan kaataa

  Korpela
  09.10.2013   
  Työmarkkinoilla on päästy sopimukseen kolmen päivän koulutuksesta. Yllättäen oppineinta työntekijäjoukkoa edustava Akava oli sopimuksesta eri mieltä. Akava ei ollut niinkään huolissaan siitä, ettei...