veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Toiminimiyrittäjä: Tappion voi jakaa yrittäjäpuolisoiden kesken

Toiminimiyrittäjä: Tappion voi jakaa yrittäjäpuolisoiden kesken
18.8.2020

Elinkeinotoiminnasta syntynyt tappio voidaan jakaa yrittäjäpuolisoiden kesken pääomatuloista tehtäväksi vähennykseksi, jos molemmat puolisot sitä vaativat. Tappio jaetaan yrittäjäpuolisoille työpanosten suhteessa.

Tappio voidaan vaatia vähennettäväksi pääomatuloista joko kokonaan tai osittain. Jos puolisot eivät esitä vaatimusta tappion vähentämisestä pääomatuloista ennen tappiovuoden verotuksen päättymistä, tappio jää elinkeinotulolähteeseen, jossa sitä voidaan käyttää tappiovuotta seuraavat 10 verovuotta.

Jos yrittäjäpuolisot lopettavat yhdessä harjoittamansa elinkeinotoiminnan, vielä käytettävissä olevat elinkeinotoiminnan vahvistetut tappiot siirtyvät vähennettäviksi pääomatulosta tappiovuotta seuraavien 10 verovuoden aikana. Tappiot jaetaan puolisoille lopettamisvuoden työpanosten suhteessa. Jos toinen tai kumpikin erikseen välittömästi jatkaa elinkeinotoimintaa, hänelle kuuluva osuus tappiosta vähennetään jatkossakin hänen elinkeinotoimintansa tuloksesta tappiovuotta seuraavien 10 verovuoden aikana.

Tulo elinkeinoyhtymästä tai puolison elinkeinotoiminnasta

Jos toiminimiyrittäjällä on lisäksi osuus elinkeinoyhtymässä (avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö), myös yhtymästä saatu elinkeinotulo lasketaan verotuksessa mukaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Samoin puolisolta saatu elinkeinotulo lasketaan mukaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

Jos toiminimiyrittäjän omasta elinkeinotoiminnasta tulee verovuoden aikana tappioita tai hänellä on vahvistettuja tappioita aiemmilta vuosilta, ne voidaan vähentää siitä tulosta, jonka saa elinkeinoyhtymästä. Jos toiminimiyrittäjä saa tuloa myös puolisonsa elinkeinotoiminnasta, toiminimiyrittäjän tappio verovuodelta tai aikaisemmilta vuosilta vähennetään myös tästä tulosta. 

Kun verovuoden elinkeinotoiminnan tappio on vähennetty näistä tuloista, jäljelle jäänyt tappio joko vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi tai siirretään vaatimuksesta vähennettäväksi pääomatuloista.

Johnny Örnberg 

Artikkelin kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi.

MIKÄ VÄHENNYSTAPA OLISI SINUN YRITYKSELLESI EDULLISIN? Lue elokuun Taloustaidosta artikkeli Vähennä tarkasti toiminimen tappiot. Voit lukea jutun näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt Veronmaksajien verkkopalvelun käyttäjäksi.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti