veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Poltitko rahaa ex-Talvivaaralla? Nyt Ahtiumin tappiot saa vähentää

Poltitko rahaa ex-Talvivaaralla? Nyt Ahtiumin tappiot saa vähentää
12.12.2018

Talvivaaran osakkeista syntynyt tappio vähennetään pääomatuloista verovuoden 2018 verotuksessa. Verohallinto on antanut tiistaina ilmoituksen, jonka mukaan osakkeiden arvonmenetys on nyt lopullinen.

Ahtium eli entinen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj hakeutui konkurssiin maaliskuun alussa. Espoon käräjäoikeuden päätös konkurssiin asettamisesta tuli lainvoimaiseksi 14.3.2018. 

”Verohallinnon ilmoitus tarkoittaa, että Ahtiumin osakkeiden hankintamenon saa vähentää verotuksessa. Osakkeista on syntynyt luovutustappio, joka vähennetään vuoden 2018 verotuksessa keväällä 2019, kun täydennät veroilmoitusta. Annat veroilmoituksessasi selvityksen tappiosta”, Veronmaksajien johtava verojuristi Juha Koponen sanoo. 

Luovutustappio syntyy, kun omaisuus myydään halvemmalla kuin se on ostettu. Henkilöiden tuloverotuksessa luovutustappioon rinnastetaan myös sellainen arvopaperin arvonmenetys, joka on lopullinen.

Luovutustappio vähennetään ensisijaisesti luovutusvoitoista ja toissijaisesti muista pääomatuloista. Pääomatuloja, joista tappion voi vähentää ovat esimerkiksi osingot, vuokratulot ja luovutusvoitot. ”Jos pääomatuloja ei ole tappion realisoitumisvuonna, tappio on mahdollista vähentää viiden seuraavan vuoden kuluessa.”

Verohallinto sai Ahtium Oyj:n konkurssipesän hoitajalta 3.12.2018 päivätyn selvityksen, jonka mukaan osakkeenomistajille ei kerry vielä kesken olevassa konkurssimenettelyssä jako-osuutta.

Verohallinnon ohje: Ahtium Oyj:n osakkeiden sekä joukkovelkakirjalainojen arvonmenetys tuloverolain mukaisessa verotuksessa

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti