veronmaksajat.fi

KOTI

Kysely: Veromuutos ei tyrmännyt ensiasunnon ostoa harkitsevia

Kysely: Veromuutos ei tyrmännyt ensiasunnon ostoa harkitsevia
11.4.2024

Ensiasunnon ostajilta poistettiin varainsiirtoverovapaus vuoden 2024 alusta lukien, mutta muutos ei näytä romuttaneen oman ensiasunnon hankintaa harkitsevien suunnitelmia. Asuntohinnat ovatkin viime vuosina laskeneet niin paljon, että varainsiirtoverosta huolimatta asunnon saattaa saada jopa huomattavasti halvemmalla kuin muutama vuosi sitten.

Varainsiirtoveron muutoksen vuoksi ensiasunnon ostajia ryntäsi kaupoille viime vuoden lopulla.

Silloin arveltiin, että ensiasunnosta haaveilevien kiinnostus asuntokauppoihin voi kuivahtaa, kun verovapaus poistuu ja asunnon kauppahinnan päälle tulee jopa muutama tuhat euroa varainsiirtoveroa.

Aivan näin ei näytä käyneen.

Esimerkiksi Danske Bankissa ensiasuntoon nostettujen lainojen ja lainahakemusten määrä putosi jyrkästi vuodenvaihteessa, mutta kysyntä on sittemmin alkanut hieman elpyä.

Miten lainanhausta siirrytään tositoimiin eli miten paljon ensiasunnon ostajia näkyy asuntokaupoilla? Kiinteistömaailma Oy kysyi sitä maaliskuun lopulla tekemässään välittäjäbarometrin kyselyssä.

Noin puolet kyselyyn vastanneista kiinteistönvälittäjistä sanoi, että ensiasunnon ostajia on ollut liikkeellä saman verran kuin ennen veromuutoksen julkistamista lokakuussa. Toinen puoli arvioi, että heitä on ollut vähemmän.

”Paikkakuntakohtaiset erot arvioissa ovat kuitenkin suuria”, kertoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.
Asuntojen hinnat ovat viime vuosina laskeneet reippaasti. Myös laskuprosenteissa on alueellisia ja paikallisiakin eroja, mutta monin paikoin ensiasunnon voi nyt ostaa halvemmalla kuin vuonna 2021, vaikka kauppahinnan päälle tulee varainsiirtovero.

Kiinteistömaailma on laskenut tästä esimerkkejä. Niihin on poimittu postinumeroalueita ja asuntotyyppejä, jotka välittäjien mukaan ovat ensiasunnon ostajien suosiossa. Laskelmissa on käytetty asuntotyyppien velattomia keskihintoja, joilla on tehty kauppoja vertailujaksoilla eli vuonna 2021 ja tammi-helmikuussa 2024.

Muutama esimerkki:

Helsingin Kallio, yksiö: velaton keskihinta veroineen nyt 193 787 e = 44 925 e vähemmän kuin vuonna 2021.
Vantaan Tikkurila, kaksio: velaton keskihinta veroineen nyt 198 201 e = 7 175 e vähemmän kuin vuonna 2021.
Tampereen Osmonmäki – Petsamo, kaksio: velaton keskihinta veroineen nyt 185 872 e = 16 432 e vähemmän kuin vuonna 2021.
Kuopion keskusta, kaksio: velaton keskihinta veroineen nyt 142 942 e = 2 539 e vähemmän kuin vuonna 2021.
Rovaniemen keskusta, kaksio: velaton keskihinta veroineen nyt 117 241 e = 486 e vähemmän kuin vuonna 2021.

Veromuutos voi hidastaa asunnonostoaikeita

Ei varainsiirtoverovapauden poistaminen kuitenkaan jälkiä jättämättä mennyt.
Danske Bank teetti kyselyn* 18‒39-vuotiaille, joiden joukossa ovat potentiaalisimmat ensiasunnon ostajat. Vastaajista 54 prosenttia kertoi, että veromuutos ei vaikuta heidän suunnitelmiinsa hankkia asunto.
Kuitenkin 36 prosenttia vastaajista arveli, että se hidastaa heidän asunnonhankintaansa.

Seitsemälle prosentille siitä oli tullut suorastaan este ostaa asunto.
”Kyselyn mukaan varainsiirtoverovapauden poistaminen on vaikuttanut eniten naisiin ja alimmissa tuloluokissa (enintään 20 000 e/v) oleviin”, kertoo johtaja Sari Takala. Hän vastaa Danske Bankin Suomen henkilöasiakkaiden lainoista.

Alimpiin tuloluokkiin kuuluvissa on paljon opiskelijoita.
Naiset taas haluaisivat kyllä asua omistusasunnossa, mutta heistä 60 prosenttia ajattelee tulotasonsa olevan suurin este asunnon hankkimiselle. Miehistä näin ajattelee 48 prosenttia. Työtilanteen epävarmuuskin vaivaa enemmän naisia (43 %) kuin miehiä (32 %).

Alle puolet saanut asunnonostoon tukea vanhemmiltaan

Ensiasuntokyselyyn vastanneista noin kolmasosa harkitsee tällä hetkellä omistusasunnon hankkimista. Eniten sitä miettivät 25‒34-vuotiaat, joista 45 prosenttia harkitsee.

Kaikkien vastaajien mielestä suurin este ensiasunnon ostamisessa on asuntojen korkea hinta. Sitä mieltä on 66 prosenttia vastaajista, ja heidän osuutensa on noussut huomattavan paljon vuodesta 2020 ja edelleen vuodesta 2022.

Se on kiinnostavaa sikäli, että vuoden 2022 jälkeen asuntojen hinnat ovat laskeneet tuntuvasti, pelkästään viime vuonna keskimäärin 6‒7 prosenttia. Vaikka suomalaisten ostovoima heikkeni samaan aikaan mm. nopean inflaation vuoksi, Danske Bankin mukaan asuntojen hinnat ovat pitkän ajan keskiarvoa edullisempia suhteessa tuloihin.

Osa ensiasunnon ostaneista saa asunnon hankintaan tukea vanhemmiltaan. Danske Bankin kyselyyn vastanneista, jo asunnon ostaneista 24 prosenttia oli saanut vanhemmiltaan vakuuksia pankkilainaan, 9 prosenttia oli saanut heiltä suoraan lainaa ja niin ikään 9 prosenttia oli saanut vanhemmiltaan rahaa.
Vastaajista 57 prosenttia ei ollut saanut vanhemmiltaan tukea asunnon ostamiseen.

Ulla Simola

* Taloustutkimus Oy teki ensiasunnon ostamista koskevan tutkimuksen Danske Bankin toimeksiannosta. Kysely tehtiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 24.‒31.1.2024 Manner-Suomen suomenkielistä väestöä edustavalla näytteellä. Tulokset on painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, iän, ja asuinalueen perusteella. Kyselyyn vastasi 1 124 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa, jotka edustavat tässä tutkimuksessa noin 1,5 miljoonaa 18‒39-vuotiasta suomalaista.

Rahat, verot, työ & eläke, koti