veronmaksajat.fi

RAHAT

Turvaako talletussuoja kaikki säästösi?

Turvaako talletussuoja kaikki säästösi?
1.2.2019

Tallettajan kannattaa aina varmistaa, millainen talletussuoja hänen säästöjensä turvana on. 

Talletussuoja korvaa talletuksia, jos pankki joutuu pysyviin maksuvaikeuksiin. Kaikki suomalaiset talletuspankit kuuluvat talletussuojajärjestelmään ja maksavat maksuja talletussuojarahastoon. Järjestelmää hoitaa Rahoitusvakausvirasto.

Talletussuoja on henkilökohtainen ja pankkikohtainen. Tallettajan velat tilipankissa eivät vaikuta korvaukseen.

Talletuksia korvataan enintään 100 000 euroa asiakasta ja pankkia kohti. Jos tallettajalla on tili vaikkapa kahdessa pankissa, molempien pankkien tilit on suojattu 100 000 euroon asti.

Pankkiryhmissä (OP Ryhmä, POP-ryhmä, Säästöpankkiryhmä) tallettajan suoja on kuitenkin enintään 100 000 euroa, vaikka hänellä olisi tilejä useassa saman ryhmän pankissa.

Jos tili on usean henkilön yhteinen, jokainen heistä saa 100 000 euron suojan. Kuolinpesä katsotaan kuitenkin yhdeksi tallettajaksi, joten se voi saada enintään 100 000 euron korvauksen.

Myös yrittäjien ja yritysten talletukset on suojattu. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla ei kuitenkaan lasketa olevan erikseen omia ja yrityksen rahoja, vaan hänen talletussuojansa on sama 100 000 euroa/tili/pankki kuin muillakin yksityishenkilöillä.

Ei tarjoa turvaa sijoitusriskiltä

Talletussuoja koskee tavanomaisia pankkitilejä, määräaikaistilejä ja ASP-tilejä.

Myös pitkäaikaissäästämissopimukseen eli ps-sopimukseen liittyvä säästämistili on suojattu, mutta suoja ei koske ps-sopimuksen muita sijoituksia (osakkeita, rahastoja jne.). Talletussuojaa ei ole tarkoitettu sijoitusriskien kattamiseen.

Erilaisten sijoitustilien kanssa onkin syytä olla tarkkana. Jos talletuksen tuotto on sidottu jonkin sijoituksen, vaikkapa osakkeiden, kehitykseen, talletuksen pääoma on Suomen talletussuojassa suojattu, mutta tuotto ei. Jos sijoitussidonnaiselle talletukselle kuitenkin maksetaan ns. takuukorkoa, joka on tavallisen koron tapaan sidottu ajan kulumiseen, suoja kattaa sen.

Oman asunnon myynnistä saadut rahat on suojattu tavallista laajemmin. Ne korvataan täysimääräisesti, jos ne käytetään uuden oman kodin hankintaan ja jos ne ovat olleet tilillä enintään puoli vuotta.

Nordea palasi Suomen suojaan

EU- ja Eta-maissa talletussuoja on hyvin yhdenmukainen. Talletussuojaksi on määrätty noin 100 000 euroa.

Jos pankin kotimaa ei ole euromaa, tallettajalle saattaa kuitenkin jäädä valuuttariski, sillä suoja on mahdollista maksaa pankin kotivaluutassa.

Lisäksi eri maiden talletussuojan yksityiskohdissa voi olla eroja, joten ne kannattaa aina tarkistaa. Suoja saattaa olla joiltain osin parempikin kuin Suomessa.

Monen suomalaisen säästäjän talletussuoja siirtyi Ruotsista Suomeen syksyllä 2018, kun Nordea vaihtoi kotipaikkansa Suomeen. Käytännössä vaihdoksella ei juuri ollut merkitystä, koska talletussuoja on jotakuinkin samanlainen molemmissa maissa.

Norja puolitti enimmäismäärän

Sen sijaan norjalaisten pankkien talletussuojassa tapahtui vuoden vaihteessa* iso muutos. Se koskee norjalaisia talletuspankkeja, jotka tarjoavat pankkipalveluja muihin EU-maihin, ja näiden pankkien ulkomaisia talletusasiakkaita. Tällaisia suomalaisillekin tuttuja pankkeja ovat esimerkiksi Bank Norwegian ja Instabank.

Vuoden vaihteessa* Suomesta tai muista EU-maista Norjaan tehtyjen talletusten suojan enimmäismäärä laski kahdesta miljoonasta Norjan kruunusta eli noin 200 000 eurosta puoleen eli 100 000 euroon.

Suomalaisten tekemien talletusten suoja Norjassa on siis nyt samalla tasolla kuin EU- ja Eta-maissa yleensäkin, mutta todella suuria talletuksia tekevien suoja kutistui noin puoleen aiemmasta.

Ennen muutosta tehdyt määräaikaistalletukset päätettiin Norjassa kuitenkin suojata siirtymäsäännöksellä. Vanha, enintään kahden miljoonan kruunun talletussuoja on voimassa määräaikaistalletuksen eräpäivään asti.

Ulla Simola

*Huom. Norjalaisten pankkien talletussuoja muuttui vuodenvaihteessa 2018–2019.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti