veronmaksajat.fi

RAHAT

Metka-aika alkoi metsissä, ensimmäisiä tukia voi jo hakea

Metka-aika alkoi metsissä, ensimmäisiä tukia voi jo hakea
22.4.2024

Metsänhoidon tukien haku uudesta tukijärjestelmästä avautui maaliskuun alussa. Muutoksia vanhaan kemera-tukeen verrattuna on tehty esimerkiksi taimikon ja nuoren metsän hoidon tukeen. Suometsien ojankaivua puolestaan ei tueta enää lainkaan.

Metsätalouden kemera-tukijärjestelmä päättyi viime vuodenvaihteessa. Tilalle tuli uusi metka-järjestelmä.

Metka-tukia on voinut hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta lukien. Tietojärjestelmämuutosten vuoksi Metsäkeskus on pystynyt aluksi käsittelemään vain taimikon ja nuoren metsän hoidon tukihakemuksia sekä terveyslannoitushakemuksia.

Muiden työlajien tukihakemuksia aletaan ottaa käsittelyyn portaittain. Ympäristötuen, tiehankkeiden ja luonnonhoitotukien hakemusten käsittelyn on määrä alkaa kesällä.

Metkassa tuettavia töitä ovat

  • taimikon ja nuoren metsän hoito, pienpuun keruu
  • terveyslannoitus
  • suometsän hoitosuunnitelmien laadinta
  • suometsän vesiensuojelutoimien ja piennarteiden tekeminen
  • metsätalouden tieverkosto
  • ympäristötuki, metsäluonnon hoito
  • kulotus

Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Metsäkeskuksesta kertoo, että vaikka työlajit ovat samoja kuin kemerassa, metka tuo niihin muutoksia.

Esimerkiksi kulotus on metkassa oma itsenäinen työlajinsa, kun se aiemmin oli osa luonnonhoitoa.

Ehkä suurin muutos kemeraan verrattuna on se, että suometsien ojankaivua ei enää tueta. ”Metkasta tukea voi saada kokonaisvaltaiseen suometsien hoidon suunnitteluun ja vesiensuojelun rakenteiden toteuttamiseen, mutta ojanperkuuta ei tueta metkalla eikä millään muullakaan tukimuodolla”, Mikko Korhonen kertoo.

LYHENTEET AUKI
Kemera = kestävän metsätalouden rahoituslaki
Metka = laki metsätalouden kannustejärjestelmästä

Yksi ilmoitus riittää nuoren metsän hoidosta

Iso käytännön ero aiempaan on se, että taimikon ja nuoren metsän hoito muuttui taas jälkirahoitteiseksi. ”Metsänomistajan ei tarvitse toimittaa Metsäkeskukselle ennakkosuunnitelmia, vaan jälkikäteen tehtävä toteuttamisilmoitus riittää.”

Tämä vaatii metsänomistajalta tarkkuutta. ”Tuen hakijan tulee perehtyä tuen ehtoihin ja toimittaa Metsäkeskukselle kaikki tarvittavat tiedot.”

Metsänomistajan täytyy itse pitää huolta esimerkiksi siitä, ettei hän hae tukia liian usein. Taimikon ja nuoren metsän hoitokohteeseen voi saada uudelleen tukea, jos edellisen tuen maksusta on vähintään viisi vuotta (tuki on voitu maksaa kemera-aikana). Terveyslannoituksessa vähimmäisaika on kymmenen vuotta.

Metka-tuet myöntää Metsäkeskus. Se myös tekee osassa tukikohteita jälkikäteen maastotarkastuksia ja varmistaa, että työt on tehty tukiehtojen edellyttämällä tavalla.

Sekä nousua että laskua tukisummiin

Tukisummat ovat muuttuneet kemerasta.

Esimerkiksi taimikon hoidon tuki on metkassa 200 e/ha (kemerassa 160 e/ha) ja nuoren metsän hoito 200 e/ha (230 e/ha). Kun lisäksi kerätään pienpuuta, tuki on 300 e/ha (450 e/ha).

”Terveyslannoituksen tuki nousi noin 50 prosentilla aiemmasta”, Mikko Korhonen kertoo. Turvemaiden tuhkalannoituksen tuki on nyt 270 e/ha ja boorilannoitus 155 e/ha, kun kemeran tuki oli 30 prosenttia todellisista kustannuksista. ”Koska tuki on hehtaarikohtainen, myös maanomistajan työlle tulee nyt tuki, jos hän hoitaa lannoituksen itse.”

Myös metsätietuki nousee 70 prosenttiin kustannuksista (kemerassa 50–60 % kustannuksista). Lisäksi tukea voi nyt saada myös yhden maanomistajan yksityistien perusparannukseen – tuki on 6 000 e/km.

Sähköinen haku on nopein ja kätevin

Metsäkeskus kannustaa voimakkaasti metsänomistajia käyttämään sähköisiä kanavia metka-tukien hakemiseen. Hakemuksen voi tehdä Metsään.fi-palvelussa. Metsänomistaja voi myös valtuuttaa työn tekijän hakemaan tuen puolestaan.

Kaikille työlajeille yhtä lukuun ottamatta on tarjolla tai tulossa sähköinen hakumahdollisuus. Metsätietuki on ainoa, johon ei tule sähköistä hakumahdollisuutta Metsään.fi-palveluun.

Tukia on mahdollista hakea myös paperilomakkeilla. Niiden käsittelyajat ovat pidempiä kuin sähköisten hakemusten.

Paperihakemukset liitteineen toimitetaan Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Metka-hakemusten käsittelyaikoja voi seurata Metsäkeskuksen verkkopalvelussa.

Ulla Simola

  • Lisätietoja: metsakeskus.fi >Metsätalouden tuet >Metka-tuet

 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti