veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Myyn metsätaloudessa käyttämäni peräkärryn – miten ilmoitan tulon verotuksessa?

Myyn metsätaloudessa käyttämäni peräkärryn – miten ilmoitan tulon verotuksessa?
27.3.2023

Minulla on peräkärry, jonka myyn ja jota olen käyttänyt metsätaloudessa. Miten ilmoitan tulon verotuksessa?

Verojuristi Maisa Katisko vastaa:

Metsätalouden kaluston myynti ilmoitetaan henkilökohtaisella veroilmoituksella, ei siis metsätalouden veroilmoituksella. Ilmoita peräkärryn myyntitulo henkilökohtaisen veroilmoituksen luovutusvoitto-/tappiokohdassa Omaverossa tai lomakkeella 9. Jos olet metsätaloudesta arvonlisäverovelvollinen, ilmoita myyntihinta ilman arvonlisäveroa. Myyntihinnan arvonlisävero ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella.

Luovutusvoittoa laskettaessa luovutushinnasta vähennetään luovutetun omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintameno sekä mahdolliset myyntikulut. Vaihtoehtoisesti luovutusvoittoa laskiessa todellisen hankintamenon sijaan voi käyttää hankintameno-olettamaa, joka määräytyy omaisuuden omistusajan mukaan. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta ja 20 prosenttia luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu alle 10 vuotta.

Jos kyseessä olisi vanha peräkärry, jonka hankintameno on jo poistettu kokonaan tai sitä ei ole ollenkaan tiedossa, käytä luovutusvoiton laskemisessa hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettamia käytettäessä luovutusvoitto on aina joko 60 tai 80 prosenttia luovutushinnasta.

Luovutusvoitto on pääomatuloa, jonka veroprosentti on 30 000 euroon asti 30 prosenttia ja sen ylittävältä osalta 34 prosenttia.

Jos peräkärryn myyntihinta on korkeintaan 1 000 euroa, eikä sinulla ole verovuonna muita luovutuksia tai kaikki verovuoden luovutushinnat ovat yhteensä korkeintaan 1 000 euroa, luovutusvoitto on verovapaa.

Kun tuhannen euron luovutushinnan rajaa lasketaan, huomioon ei oteta verovapaaksi säädettyjä luovutusvoittoja eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti