veronmaksajat.fi

KOTI

Mäntyä ja koivua viljellään selvästi aiempaa enemmän – kuusi on suosituin Hämeessä

Mäntyä ja koivua viljellään selvästi aiempaa enemmän – kuusi on suosituin Hämeessä
20.5.2024

Mänty on noussut ykköspuuksi metsän uudistamisessa, käy ilmi Suomen metsäkeskukseen saapuneista metsänkäyttöilmoituksista. Metsiä uudistetaan kuuselle aiempaa vähemmän, kun taas männyn ja rauduskoivun osuus on lisääntynyt. Myös muiden puulajien, kuten hieskoivun ja tammen käyttöä suunnitellaan hieman enemmän kuin muutama vuosi sitten. Metsänviljelykausi alkaa toukokuussa.

Viime vuonna metsänomistajat suunnittelivat uudistavansa noin puolet uudistushakkuualoista männylle. Kuuselle uudistetaan noin 44 prosenttia ja rauduskoivulle alle viisi prosenttia uudistushakkuualoista. Vielä neljä vuotta sitten männylle uudistettiin 46 prosenttia uudistushakkuualoista, kuuselle lähes 52 prosenttia ja rauduskoivulle alle kolme prosenttia.

"Metsän uudistamisessa käytettävät puulajit ovat monipuolistuneet nopeasti. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat pyrkivät käyttämään eri puulajeja, jotta luonnon monimuotoisuus lisääntyisi ja tuhoriskit vähenisivät talousmetsissä", arvioi metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta tiedotteessa.

Metsänkäyttöilmoitusten mukaan uudistushakkuita tehtiin viime vuonna noin 173 000 hehtaarilla. Metsänkäyttöilmoitus pitää tehdä kymmenen vuorokautta ennen hakkuuta, ja se on voimassa kolme vuotta. Ilmoitukseen merkitään myös metsän uudistamisessa käytettävä puulaji.

"Metsänkäyttöilmoitukset kertovat hyvin sen, miten metsä uudistetaan hakkuun jälkeen. Puulaji vaihtuu vain harvoin suunnitellusta. Metsänviljely onnistuu Suomessa pääsääntöisesti hyvin, luontaisessa uudistamisessa on enemmän vaihtelua", sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskuksesta.

Metsän_uudistamisessa_kaytettyjen-puulajien-osuudet-vuosina-2020-2023-1_Metsäkeskus.jpg 

Mänty suosituin Lapissa, kuusi ykkönen Hämeessä

Metsiä uudistetaan kuuselle eniten Kanta-Hämeessä (70 %), Päijät-Hämeessä (65 %) ja Pohjois-Savossa (64 %). Näissä maakunnissa on reheviä kasvupaikkoja, jotka sopivat hyvin kuuselle.

Etelä-Suomessa kuusen viljely on kuitenkin vähentynyt viime vuosina.

Pohjois-Suomessa kuuselle on vähemmän sopivia kasvupaikkoja. Lapissa kuusta käytettiin metsän uudistamisessa vain 13 prosentilla, Kainuussa 25 prosentilla ja Pohjois-Pohjanmaalla 29 prosentilla uudistushakkuualoista. Kuusen käyttö uudistamisessa on vähentynyt eniten Pohjois-Savossa.

Mäntyä Pohjois-Suomessa viljellään eniten Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Männyn viljely on lisääntynyt eniten Kymenlaaksossa.

Koivulle metsiä uudistetaan eniten Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa ja Uudellamaalla. Koivun uudistaminen on myös lisääntynyt näissä maakunnissa merkittävästi neljän viime vuoden aikana.

Valtaosa metsistä uudistetaan istuttamalla puuntaimia

Metsistä 68 prosenttia uudistetaan istuttamalla puuntaimia. Siemeniä kylväen uudistetaan 17 prosenttia ja luontaisesti 15 prosenttia metsistä.

"Uudistamistavoissa ja niiden osuuksissa ei ole tapahtunut juuri lainkaan muutosta viime vuosina. Puuntaimien istuttaminen on tavallisin tapa perustaa uusi taimikko uudistushakkuun jälkeen", Remes kertoo.

Suosituinta puuntaimien istuttaminen on Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Savossa. Istutusta tehdään selvästi vähiten Pohjois-Suomessa, missä uusia metsiä perustetaan eniten kylvämällä puun siemeniä.

Minna Petäinen

Kuva: Männyntaimi, Metsäkeskus

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti