veronmaksajat.fi

RAHAT

Kaiken ikäisillä yhä enemmän velkaongelmia – nuorilla aikuisilla eniten laskuja perinnässä

Kaiken ikäisillä yhä enemmän velkaongelmia – nuorilla aikuisilla eniten laskuja perinnässä
23.4.2024

Kuluttajien kyky selviytyä veloistaan on heikentynyt.  Perintään siirtyneiden laskujen määrät ja pääomat kasvoivat viime vuonna eniten nuorilla aikuisilla. Ikääntyneillä on haasteita selviytyä satunnaisista maksuvaikeuksista.

Vaikeasti velkaantuneiden määrä kasvoi vuonna 2023 kaikissa ikäluokissa  vuoteen 2022 verrattuna. Perintäyhtiö Intrumin datan mukaan voimakkainta kasvu oli 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä, missä kasvua oli yli seitsemän prosenttia.

Nuorten aikuisten ikäryhmissä vaikea velkaantuminen on kasvanut maltillisemmin, mutta perintätoimeksiantojen lukumäärät kasvoivat vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä jyrkimmin 18–24-vuotiailla.

Perintään siirtyneiden laskujen pääomien määrän kasvu korostui etenkin alle 30-vuotiailla velallisilla. Talouden shokit ja epävarmuus ovat lisänneet vaikeasti velkaantuneiden määrää.

"Yleisesti ottaen vaikean velkaantumisen taustalla on usein se, että henkilöillä on useita velkoja, joiden pääomamäärät ovat merkittäviä suhteessa tulotasoon. Keski-ikäisten vaikean velkaantumisen kasvuun vaikuttavat todennäköisesti korkojen ja elinkustannusten nousun tuomat haasteet selviytyä taloudellisista velvoitteista, joihin on sitouduttu erilaisessa taloudellisessa tilanteessa. Talouden nopeat ja vaikeasti ennakoitavat muutokset tekevät oman talouden suunnittelusta vaikeaa, Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala sanoo tiedotteessa.

Vaikeasti velkaantuneiden määrä vuosina 2019-2023_Kuva_Intrum.png

Koronapandemian puhkeaminen lisäsi maksuvaikeuksia ja ylivelkaantumista hetkellisesti merkittävästi. Vaikeasti velkaantuneiden määrä laski vuonna 2021, mutta kääntyi kasvuun 2022 ja on nyt lähellä samaa tasoa kuin koronavuonna 2020.

Kaikkien kuluttajien kyky suoriutua veloistaan on heikentynyt vuonna 2023 selvästi vuoteen 2022 verrattuna. Taustalla voi olla muuttunut taloudellinen tilanne inflaation kiihtymisen ja korkotason nousun seurauksena.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön työttömyyskatsausten mukaan etenkin vuoden 2023 jälkipuoliskolla lomautukset lisääntyivät merkittävästi, mikä on vaikuttanut kuluttajien kykyyn maksaa velkojaan.

Vaikeasti velkaantuneiden ryhmässä nuorten aikuisten maksukyky on huomattavasti muita ikäryhmiä heikompaa.

Hankalinta satunnaisista maksuvaikeuksista selviäminen on yli 70-vuotiaille, joiden mahdollisuudet kasvattaa omia tuloja esimerkiksi työtä tekemällä ovat muista heikommat.

"Vakava sairastuminen tai loukkaantuminen voi olla ikääntyneelle eläkkeeseen nähden suuri menoerä ja turvautuminen ulkopuoliseen apuun on kallista", Iskala sanoo.

Intrumin analyysin aineisto on kerätty vuosina 2019–2023 Intrumin perintään rekisteröityjen kuluttajavelallisten tiedoista. Aineisto on kerätty 2. helmikuuta 2024 ja sisältää tietoa lähes 1,1 miljoonasta suomalaisesta kuluttajasta.

Sähkölaskuista kertyy edelleen maksuhäiriömerkintöjä

Sähköenergian hinta kääntyi viime vuonna selvään laskuun. Siitä huolimatta monilla kuluttajilla on yhä suuria vaikeuksia maksaa sähkölaskujaan. Suomen Asiakastieto Oy:n tuoreen selvityksen mukaan tammi-maaliskuussa 2024 kuluttajille rekisteröitiin yli 2 100 maksuhäiriömerkintää, joissa syynä oli maksamaton sähkölasku.

Asiakastiedon mukaan viime vuoden jälkipuoliskolla sähkölaskuista aiheutuneiden maksuhäiriöiden määrä alkoi selvästi kasvaa.

Osittain kehitys johtuu siitä, että prosessi laskun erääntymisestä käräjäoikeuden velkomustuomioon ja maksuhäiriömerkintään on pitkä. Tyypillisesti siinä kestää useita kuukausia, jopa puoli vuotta. 

”Osa tänä vuonna rekisteröidyistä maksuhäiriöistä koskee siis sähkölaskuja, jotka ovat erääntyneet jo viime vuoden puolella. Toisaalta moni ylivelkaantumisen partaalla oleva kotitalous varmasti pyrkii aina maksamaan asumiseen liittyvät laskut ensimmäisenä. Jos rahat eivät riitä kaikkiin laskuihin, jää jokin muu sitten maksamatta”, viestintäpäällikkö Ville Kauppi sanoo tiedotteessa.

Tätä päätelmää tukee Asiakastiedon tutkimushavainto siitä, että lähes kaikilla sähkölaskusta häiriön saaneilla on muitakin maksuhäiriömerkintöjä luottotiedoissaan.

Asiakastiedon rekisterissä olevien maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on alkuvuonna kasvanut noin viidellä tuhannella, ja maaliskuun lopussa heitä oli yhteensä 355 600. 

Minna Petäinen 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti