veronmaksajat.fi

KOTI

EU-vaalien äänioikeus­ilmoitukset tulossa kirjeinä tai sähköisesti – vaalipäivä 9. kesäkuuta

EU-vaalien äänioikeus­ilmoitukset tulossa kirjeinä tai sähköisesti – vaalipäivä 9. kesäkuuta
30.4.2024

Äänioikeusilmoitukset tulevat äänioikeutetulle joko kirjepostina tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun huhti-toukokuun aikana. Ilmoitukset lähetetään äänestäjille viimeistään 16.5.2024, kertoo oikeusministeriö tiedotteessaan.

Äänioikeusilmoitukset lähetetään joko postitse tai sähköisesti äänioikeutetun oman ilmoituksen mukaan.

Neljäsosa äänioikeutetuista on tilannut viranomaistiedotteet sähköisesti, ja heille ilmoitus äänioikeudesta lähetetään Suomi.fi-viesteihin. Suomi.fi-viesteihin saapuneet ilmoitukset voi lukea tunnistautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun tai ottamalla käyttöön Suomi.fi-mobiilisovelluksen.  

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella tai Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024.

Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu. Tulevissa vaaleissa on äänioikeutettuja noin 4,5 miljoonaa. 

EU-vaalien varsinaisen vaalipäivän 9.6. äänestyspaikka määräytyy äänestäjän 19.4. väestötietojärjestelmään merkityn vakinaisen asuinpaikan perusteella. 

Digi- ja väestötietovirasto on poiminut vuoden 2024 äänioikeusrekisterin väestötietojärjestelmästä 19.4.2024. Äänioikeusrekisteriä koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 24.5.2024.

Vaikka äänioikeutettu muuttaisi 19.4. jälkeen, äänestyspaikka määräytyy aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Tieto vaalipäivän äänestyspaikasta löytyy äänioikeusilmoituksesta.

EU-vaalien aikataulu

Vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024.

EU-vaalien vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestyspaikan voi valita vapaasti.

Nuoria kannustetaan äänestämään

Huhti−toukokuussa lähetetään kirje ensimmäistä kertaa EU-vaaleissa äänioikeutetuille. Kirjeessä kerrotaan lähestyvistä vaaleista ja kannustetaan käyttämään äänioikeutta.

NUMERO 15 | Kesäkuussa 2024 parlamenttiin valitaan Suomesta 15 jäsentä. Yhteensä meppejä valitaan 720.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti