veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Salkussa Ahtiumia? Ex-Talvivaarasta aiheutuneiden tappioiden vähentäminen

Salkussa Ahtiumia? Ex-Talvivaarasta aiheutuneiden tappioiden vähentäminen
16.3.2018

Ahtium eli entinen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj hakeutui konkurssiin maaliskuun alussa. Espoon käräjäoikeuden päätös konkurssiin asettamisesta tuli lainvoimaiseksi 14.3.2018. 

Vaikka päätös on lainvoimainen, Verohallinto muistuttaa, ettei Ahtiumin osakkeiden hankintamenoa saa vähentää verotuksessa konkurssiin asettamisen perusteella. 

Verohallinto ohjeistaa, että Ahtiumin osakkeista syntyvä tappio vähennetään pääomatuloista verovuoden 2018 verotuksessa keväällä 2019, jos arvonmenetys tulee lopulliseksi vuoden 2018 aikana. 

Ahtiumin osakkeista aiheutuvaa tappiota ei siis voi vähentää vielä verovuonna 2017, joten tappiota ei merkitä tänä keväänä tarkistettavalle verovuoden 2017 esitäytetylle veroilmoitukselle. 

”Jos sen sijaan olet myynyt Ahtiumin osakkeita yksityisessä Privanet-välityspalvelussa, voit vähentää osakkeesta syntyneen luovutustappion verovuoden 2017 veroilmoituksella. Tappio vähennetään pääomatuloista”, Veronmaksajien johtava verojuristi Juha Koponen sanoo. Ahtiumin osakkeilla on käyty kauppaa yksityisessä Privanet välityspalvelussa. Kaupankäynti keskeytyi 3.1.2018.

Luovutustappio syntyy, kun omaisuus myydään halvemmalla kuin se on ostettu. Henkilöiden tuloverotuksessa luovutustappioon rinnastetaan myös sellainen arvopaperin arvonmenetys, jota voidaan pitää lopullisena. Tällaisessa tilanteessa tappio on vähennyskelpoinen sinä vuonna, jolloin arvonmenetys on todettu lopulliseksi.

Pääomatuloja, joista tappion voi vähentää ovat esimerkiksi osingot, vuokratulot ja myyntivoitot. ”Jos pääomatuloja ei ole tappion realisoitumisvuonna, tappio on mahdollista vähentää viiden seuraavan vuoden kuluessa.”

Verohallinto seuraa Ahtium Oyj:n konkurssimenettelyä ja tiedottaa Ahtium Oyj:n osakkeiden arvonmenetyksen lopullisuudesta, kun pesänhoitaja on antanut lopputilityksen tai jako-osuutta koskevan ilmoituksen.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.