veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Miten perikunta vähentää Talvivaaran osakkeiden tappion?

Miten perikunta vähentää Talvivaaran osakkeiden tappion?
22.5.2020

Edesmennyt mieheni oli ostanut entisiä Talvivaaran osakkeita, jotka jäivät perikunnalle. Mieheni kuoli vuonna 2017. Mitä teemme, jotta saamme tappiot vähennettyä perikunnan pääomatuloista?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa: 

Valitettavasti perinnönjättäjän osakkeista maksama hinta ei siirry perillisille hankintamenoksi.

Jos siis miehesi oli ostanut Talvivaaran osakkeet niiden arvon ollessa vielä korkealla, tällä arvolla ei ole perillisten verotuksen kannalta merkitystä.

Jakamattoman kuolinpesän tai perillisen luovutusvoittoa tai -tappiota laskettaessa omaisuuden hankintamenona pidetään perintöverotuksessa käytettyä omaisuuden arvoa.

Verohallinto antoi 11.12.2018 ohjeen, jonka mukaan Ahtium Oyj:n osakkeista (ent. Talvivaara) syntyneet tappiot vähennetään vuoden 2018 verotuksessa. Arvonmenetystä ei voi vaatia vähennettäväksi vasta myöhemmiltä verovuosilta toimitettavissa verotuksissa, mutta vuodelle 2018 vahvistettu luovutustappio on vähennettävissä kuolinpesän mahdollisista luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista myös viiden seuraavan vuoden ajan.

Perikunnan eli kuolinpesän tulisi siis tehdä oikaisuvaatimus vuoden 2018 verotukseen, mikäli perintöverotusarvona on käytetty yli nollaa euroa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että pienten luovutustappioiden vähennysoikeutta on rajoitettu. Oikaisuvaatimuksen tekeminen on turhaa, jos osakkeiden perintöverotusarvo oli enintään 1 000 euroa eikä kuolinpesällä ollut vuonna 2018 muita omaisuuden luovutuksia.

Jos perikunnalla ei ole pääomatuloja vuonna 2018 tai viitenä vuotena sen jälkeen, verohyötyä ei myöskään synny näistä Ahtium Oyj:n osakkeiden arvonmenetyksestä, vaikka niiden arvo olisikin ollut perintöverotuksessa enemmän kuin nolla euroa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti