veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Miten perikunta vähentää Talvivaaran osakkeiden tappion?

Miten perikunta vähentää Talvivaaran osakkeiden tappion?
22.5.2020

Edesmennyt mieheni oli ostanut entisiä Talvivaaran osakkeita, jotka jäivät perikunnalle. Mitä pitää tehdä, että saamme tappiot vähennettyä perikunnan pääomatuloista?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa: 

Valitettavasti perinnönjättäjän osakkeista maksama hinta ei siirry perillisille.

Jos siis miehesi oli ostanut Talvivaaran osakkeet niiden arvon ollessa vielä korkealla, tällä arvolla ei ole perillisten kannalta merkitystä.

Jakamattoman kuolinpesän tai kuolinpesän osakkaan luovutusvoittoa tai -tappiota laskettaessa omaisuuden hankintamenona pidetään perintöverotuksessa käytettyä omaisuuden arvoa.

Kysymyksestänne ei käy ilmi miehenne kuolinajankohtaa, mutta jos nämä osakkeet on ilmoitettu miehen perukirjassa ja perintöverotuksessa osakkeilla on ollut jokin arvo, tämä arvo on siis perillisten tai kuolinpesän hankintameno.

Verohallinto antoi 11.12.2018 ohjeen, jonka mukaan Ahtium Oyj:n osakkeista (entinen Talvivaara) syntyneet tappiot vähennetään vuoden 2018 verotuksessa. Arvonmenetystä ei voi vaatia vähennettäväksi vasta myöhemmiltä verovuosilta toimitettavissa verotuksissa.

Perikunnan eli kuolinpesän tulisi siis tehdä oikaisuvaatimus vuoden 2018 verotukseen, mikäli perintöverotusarvona on käytetty yli nollaa euroa.

Jos perikunnalla ei ole pääomatuloja vuonna 2018 tai viitenä vuotena sen jälkeen, verohyötyä ei myöskään synny näistä Ahtium Oyj:n osakkeiden arvonmenetyksestä, vaikka niiden arvo olisikin ollut perintöverotuksessa yli nolla euroa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti