veronmaksajat.fi

RAHAT

Kuolinpesä myy pörssiosakkeita tappiolla – miksi verottaja ei vahvistanut tappiota?

Kuolinpesä myy pörssiosakkeita tappiolla – miksi verottaja ei vahvistanut tappiota?
7.8.2023

Tyttäreni kuoli vuonna 2016. Hänen kuolinpesällään on pörssiosakkeita, joista osa myyntiin viime vuonna ostohintaa halvemmalla. Ostokuitit ovat tallella. 

Verottaja ei kuitenkaan suostu vahvistamaan osakkeista luovutustappiota tyttäreni kuolinpesälle tyttäreni ostokuittien perusteella. Miksi?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Vainajan eli tyttärenne omilla pörssiosakkeiden ostokuiteilla ja ostohinnoilla ei ole mitään merkitystä, kun kuolinpesä myy osakkeita. 

Tyttärenne aikanaan ostamien pörssiosakkeiden hankintahinta on päivittynyt hänen kuolinpäivänsä pörssikurssikursseihin. Näiden tietojen tulisi selvitä tyttärenne perunkirjasta. 

Perintönä saadun arvopaperin hankintahinnaksi eli hankintamenoksi katsotaan se verotusarvo, jota on käytetty toimitetussa perintöverotuksessa.  

Arvopaperin perintöverotusarvo vähennetään hankintamenona sekä silloin, kun arvopaperin luovuttaa jakamaton kuolinpesä, että silloin, kun perillinen tai testamentinsaaja luovuttaa perinnönjaossa saamaansa omaisuutta. 

Julkisesti noteerattavien arvopapereiden arvo määritetään kuolinpäivänä toteutuneen kaupan noteerauksen mukaiseen arvoon. 

Arvostus tapahtuu vähintään päivän kauppojen alimpaan arvoon. Jos arvopaperilla ei ole käyty kauppaa, arvostus tapahtuu ostonoteerauksen mukaiseen arvoon. 

Ellei arvopaperia ole noteerattu kuolinpäivänä, arvostus tapahtuu lähimmän noteerauksen mukaan. 

Perinnönjaossa käytettyä arvopaperin arvoa ei voida vähentää hankintamenona kuten ei vainajan omaa ostohintaakaan, jos ne eivät vastaa perintöverotuksessa käytettyä arvoa. 

Maksettua perintö- tai lahjaveroa ei lueta hankintamenoksi, eikä sitä muutenkaan vähennetä luovutusvoiton verotuksessa. 

Hankintahintana vähennetään siis pörssiosakkeiden perintöverotuksessa käytetty verotusarvo ja voiton hankkimiseen liittyvä kulut tai vaihtoehtoisesti hankintameno-olettama. Näistä kahdesta valinnaisesta laskutavasta käytetään itselle edullisempaa vaihtoehtoa. 

Hankintameno-olettaman määrä riippuu luovutettavan omaisuuden luovutushinnasta ja siitä, kuinka pitkään luovuttaja on omistanut luovuttamansa omaisuuden. 

Hankintameno-olettaman suuruuteen vaikuttava omistusaika lasketaan vainajan kuolinpäivästä, kun kyse on kokonaan perintösaannosta. 

Luovutushinnasta hankintameno-olettamana vähennettävä määrä on aina vähintään 20 prosenttia luovutushinnasta ja luovutusvoitto on silloin aina tasan 80 prosenttia.

Jos käytätte tätä viimeksi mainittua laskutapaa, kun laskette tyttärenne kuolinpesän pörssiosakkeista saatavaa luovutusvoittoa, voitto olisi siis tasan 80 prosenttia. 

Jos tyttärenne kuolemasta olisi kulunut vähintään 10 vuotta, vähennettävä määrä olisi ollut 40 prosenttia myydyn pörssiosakkeen luovutushinnasta. Silloin luovutusvoitto olisi ollut tasan 60 prosenttia. 

Hankintameno-olettamia käytettäessä ei voi koskaan syntyä luovutustappiota. 

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti