veronmaksajat.fi

VEROT

Asun kuolinpesän asunnossa – menetänkö työasunto­vähennyksen?

Asun kuolinpesän asunnossa – menetänkö työasunto­vähennyksen?
27.5.2024

Olen vuokrannut isältäni asuntoa, josta olen saanut verotuksessa työasuntovähennyksen. Isäni kuoli. Menetänkö nyt työasuntovähennyksen, kun minusta tuli hänen kuolinpesänsä osakas? Kuolinpesässä on itseni lisäksi muitakin perillisiä.

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Saat jatkossakin työasuntovähennyksen ainakin niin kauan, kun kuolinpesä pysyy jakamattomana, ja jos edellytykset työasuntovähennyksen saamiselle  pysyvät muutoin ennallaan. Tällaisessa tilanteessa sinun ei katsota maksavan itsellesi vuokraa.

Kuolinpesä ja sen osakas ovat eri verovelvollisia. Kuolinpesä voi tehdä itsenäisesti sopimuksia ja olla velvoitteiden kohteena. Kuolinpesässä hallitaan pesään kuuluvaa varallisuutta yhteiseen lukuun. Kuolinpesän osakas ei ennen perinnönjakoa voi siten sanoa omistavansa pesästä mitään tiettyä omaisuuserää.

Kuolinpesiä on kuitenkin erilaisia. Jos kuolinpesässä on vain yksi osakas, kuolinpesän omaisuus siirtyy tälle perilliselle ilman perinnönjakoa. Silloin kuolinpesän tulojen verotus päättyy, kun on selvitetty, että pesässä on vain yksi osakas ja omaisuus siirtyy hänelle. Käytännössä yhden osakkaan tilanteessa kuolinpesä katsotaan lähtökohtaisesti lakanneeksi viimeistään perunkirjoitushetkellä.

Jos kuolinpesän osakkaina ovat leski avio-oikeutensa nojalla ja yksi perillinen, kuolinpesä säilyy osituksen toimittamiseen asti. Jos vuokrattu asunto kuuluisi perinnönjättäjän avio-oikeuden ulkopuolisiin varoihin, eikä siitä olisi tehty testamenttia kenenkään muun hyväksi, voitaisiin jo ennen avio-oikeuden alaisen omaisuuden ositusta ja avio-oikeuden ulkopuolisen omaisuuden erottelua sanoa, että se ei voi päätyä kellekään muulle kuin ainoalle perilliselle.

Tiedossani ei kuitenkaan ole viimeksi mainittuun asiaan liittyvää verotuskäytäntöä työasuntovähennyksestä.

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti