veronmaksajat.fi

VEROT

Kesämökilläni kaadetaan lahoja kuusia – minkä suuruisen kotitalous­vähennyksen saan kaatotyöstä?

Kesämökilläni kaadetaan lahoja kuusia – minkä suuruisen kotitalous­vähennyksen saan kaatotyöstä?
19.4.2024

Vanhan kesämökkini pihapiiristä kaadetaan muutamia lahoja kuusia kesällä 2024. Saanko näistä kaatotöistä kotitalousvähennystä 40 vai 60 prosentin mukaan? Käytän itse mökkiä vapaa-ajan asuntonani. Yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Saat vähentää 60 prosenttia työn osuudesta arvonlisäveroineen, koska olet ostanut lahopuiden kaatotyön ennakkoperintäreksiteriin merkityltä yritykseltä.

Pihapuiden kaato sekä pihapuiden oksien karsinta oikeuttavat tähän korotettuun 60 prosenttia kotitalousvähennykseen. Jos näissä töissä käytetään konetta, kuten nosturia, saa senkin työosuudesta kotitalousvähennyksen.

Vuonna 2024 kotitalousvähennyksen maksimi on 3 500 euroa henkilöltä, jos kysymys tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tai öljylämmityksestä luopumisesta.Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä. Verohallinto listaa pihapuiden kaatamisen tai oksien karsinnan tavanomaiseksi kotitaloustyöksi.

Piha-alueella tarkoitetaan yleensä tonttia. Piha-alueena voidaan haja-asutusalueella pitää rakennusta ympäröivää enintään 10 000 neliömetrin suuruista aluetta. Yleensä piha-alue on yhtä suuri kuin rakennuksen rakennuspaikka.

Pihapuulla tarkoitetaan esimerkiksi mökin nurmialueella olevaa yksittäistä puuta, joka kaadetaan vaikkapa lahoamisen vuoksi.

Kaikki piha-alueella tehtävä puiden kaataminen ei kuitenkaan oikeuta kotitalousvähennykseen. Kotitalousvähennystä ei saa piha-alueen ulkopuolella tehtävästä puunkaatotyöstä eikä piha-alueen laajentamiseen liittyvistä puunkaatotöistä. Sama koskee pihapuiden kaatamista uudisrakentamisen yhteydessä.

Verojuristivastaus on julkaistu ensimmäisen kerran 26.8.2022. 

KOTITALOUSVÄHENNYS | Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista. Lue lisää kotitalousvähennyksestä Veronmaksajien verkkosivuilta >>

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti