veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Lahjaksi Talvivaaran osakkeita – voiko lahjoittaja vähentää tappion?

Lahjaksi Talvivaaran osakkeita – voiko lahjoittaja vähentää tappion?
12.11.2018

Lahjoitin lapsilleni viime vuonna Talvivaaran osakkeita. Lahjakirjassa määrittelin hinnan viimeksi noteeratun osakekurssin mukaan. Voinko vähentää tämän luovutustappion muista osakemyynnin voitoista?

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Et voi. Osakkeita lahjaksi antaneelle ei tule lahjoituksesta veroseuraamuksia eikä liioin vähennettävää luovutustappiota.

Luovutustappio syntyy, kun omaisuus myydään halvemmalla kuin se on ostettu tai muutoin saatu. Henkilöiden tuloverotuksessa luovutustappioon rinnastetaan myös sellainen arvopaperin arvonmenetys, jota voidaan pitää lopullisena. Tällöin tappio on vähennyskelpoinen sinä vuonna, jolloin arvonmenetys on todettu lopulliseksi. Lahjoituksessa ei kuitenkaan ole kyse tällaisesta arvonmenetyksestä.

Ahtium Oyj (ent. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj) on asetettu konkurssiin ja päätös on lainvoimainen. Osakkeiden hankintamenoa ei henkilöverotuksessa saa vähentää vielä konkurssiin asettamisen perusteella. Konkurssin rauetessa varojen puutteen vuoksi, arvonmenetys on lopullinen, kun yhtiö poistetaan kaupparekisteristä.

Ahtium Oyj:n osakkeiden arvonmenetyksen voi vähentää verovuoden 2018 verotuksessa, jos arvonmenetys on lopullinen vuoden 2018 aikana. Verohallinto tiedottaa Ahtium Oyj:n osakkeiden arvonmenetyksen lopullisuudesta, kun pesänhoitaja on antanut lopputilityksen tai jako-osuutta koskevan ilmoituksen.

Pääsäännön mukaan, kun lahjansaaja myy lahjana saamansa osakkeet vuoden kuluttua lahjoituksesta, hänen osakkeidensa hankintahinta on lahjaverotuksessa käytetty arvo. Jos lahjansaaja myy lahjaksi saamansa osakkeet ennen kuin lahjoituksesta on kulunut vähintään vuosi, hankintahintana käytetään lahjanantajan hankintahintaa. Tällöin tappio syntyy lahjansaajalle, jos hän myy osakkeet.

Ahtium Oyj:n osakkeiden luovutuksista aiheutuneiden tappioiden vähennyskelpoisuutta arvioidaan tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella. Jos osakkeiden myyjän ja ostajan välillä ei ole intressiyhteyttä eikä kauppaan liity osakkeiden takaisinostoa, luovutustappio voidaan vahvistaa. Kun kyseessä on konkurssitilanteessa tappioon rinnastettava arvonmenetys, ei kuitenkaanole varmaa voidaanko tätä arvonmenetystä vahvistaa lahjansaajalle.

Luovutustappion hylkäämisen perusteita on käsitelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa: Veron kiertämissäännöksen soveltaminen.

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.