veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kannattaako sijoitusvakuutuksen varat nostaa nyt?

Kannattaako sijoitusvakuutuksen varat nostaa nyt?
11.11.2019

Sijoitusvakuutusten verokohtelu muuttuu vuoden 2020 alussa. Kannattaako minun nostaa kyseiseen vakuutukseen sijoittamani varat vielä vuoden 2019 puolella ja jättää tuotto nostamatta tai nostaa koko sijoitus ulos?

Veroneuvontajohtaja Kati Malinen vastaa:

”Jos tarkoituksesi on jossain vaiheessa nostaa osa varoista ulos vakuutuksesta, voi nosto olla verotuksellisesti edullisempi tehdä nyt kuluvan vuoden aikana. Pystyt nimittäin vielä tämän vuoden ajan nostamaan sijoitusvakuutuksestasi ensin sinne sijoittamasi pääoman. Tämä sijoitetun pääoman nosto tapahtuu verotta. Vakuutuksen tuotosta maksat veroa vain, jos nostat sen vakuutuksesta myöhemmin elinaikanasi.

Huomioi kuitenkin, että säästöhenkivakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen mahdollinen tappio on verotuksessa vähennyskelpoinen vasta vuonna 2020. Tappiota muodostuu, jos sopimuksen perusteella sinulle sopimusaikana maksettujen suoritusten määrä vähennettynä niistä tuloksi luetulla summalla alittaa maksamiesi vakuutus- ja muiden maksujen määrän. Tappio vähennetään sopimuksen päättymisvuonna, jolloin tappio myös käy lopulliseksi.” 

Mitä veroa perilliseni maksavat, jos sijoitusvakuutukseni tuotto on nostamatta kuollessani?  

”Jos tuoton osuus on nostamatta vielä kuollessasi, maksavat lähiperillisesi tuotosta ainoastaan perintöveroa, eikä tuottoa veroteta lainkaan perillistesi, sinun tai kuolinpesäsi pääomatulona. Lain tarkoittamat lähiperilliset ovat puoliso, vakuutuksenottajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, ottolapsi tai tämän rintaperillinen, kasvattilapsi taikka puolison lapsi. Näin menettelemällä voit kokonaan välttyä vakuutuksen tuoton pääomatuloverotukselta.” 

Mitä vakuutukseen sijoittamilleni varoille tapahtuu ensi vuonna?

”Vuoden 2020 alusta lähtien vakuutuksesta nostetut summat jaetaan sijoitetun pääoman palautukseen ja pääomatulona verotettavaan tuottoon. Nostetut varat ovat ensi vuoden alusta lukien pääomatulona verotettavaa tuottoa siinä samassa suhteessa kuin vakuutussäästö varojen nostohetkellä jakautuu sijoitettuun pääomaan ja sen tuottoon.

Ensi vuoden alun jälkeen et siis enää voi nostaa etupainotteisesti sijoittamaasi pääomaa, jos vakuutussäästösi sisältää sekä sijoitettua pääomaa että tuottoa. Jos jäljellä on pelkkää tuottoa, verotetaan koko nostettava summa pääomatulona.

Jos vakuutetun tekemät maksut ovat olleet kokonaan tai osittain vähennyskelpoisia, vakuutussuoritukset ovat koko määrältään veronalaista pääomatuloa.”

Miten minua verotetaan, jos nostan koko vakuutussäästön kerralla?

”Koko vakuutussäästön nostamisesta kerralla et saa vastaavaa verohyötyä, sillä tällöin myös koko vakuutuksen tuotto tulee verotetuksi nostovuoden tulona. Jos vakuutussäästö on suuri, saattaa myös suurempi osa tuotosta tulla verotetuksi pääomatulojen korkeammalla 34 prosentin verokannalla.

Nykyisen lain mukaan päätulojen verokanta on 30 000 euroon asti 30 prosenttia ja ylimenevältä osasta maksetaan veroa 34 prosenttia.”

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti