veronmaksajat.fi

RAHAT

Älä maksa sijoitusvakuutuksesta liikaa – etenkin vakuutuskuoren sijoituskulujen vertailu kannattaa

Älä maksa sijoitusvakuutuksesta liikaa – etenkin vakuutuskuoren sijoituskulujen vertailu kannattaa
25.7.2023

Finanssivalvonta kiinnitti huomiota sijoitusvakuutusten sijoitusten korkeisiin kuluihin. Vakuutuksen ottajan kannattaa vertailla vaihtoehtoja, eikä tehdä päätöstä yhdeltä istumalta.

Sijoitusvakuutus on henkivakuutusyhtiöiden tarjoama pitkäaikaisen sijoittamisen muoto, jossa yhdistyvät säästäminen ja henkivakuutus. Sijoittaja tekee vakuutusyhtiön kanssa sopimuksen, jossa sovitaan säästöjen sijoittamisesta vakuutusyhtiön tarjoamiin kohteisiin.

Vakuutuskuoriksikin kutsutut sijoitusvakuutukset sisältävät usein sijoituskoreja. Niiden varat on sijoitettu edelleen esimerkiksi sijoitusrahastoihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai kiinteistöihin. Sijoitusten kehitys määrää sijoitusvakuutuksen arvon kehityksen.

Asiakas maksaa sijoitusvakuutuksesta kuluja, jotka koostuvat vakuutuksen hoitokuluista ja sijoituskorin tai muiden sijoituskohteiden sisältämien sijoitusten kuluista.

Finanssivalvonta (Fiva) kiinnitti aiemmin tänä vuonna huomiota sijoituskorien korkeisiin kustannuksiin. Suomalaisia henkivakuutusyhtiöitä koskenut selvitys toi esiin useita tuotteita, joissa asiakkaan saama hyöty vaikuttaa raskaiden kulujen vuoksi kyseenalaiselta.

"Sijoituskorin kustannukset asiakkaalle saattoivat olla lähes kaksinkertaiset verrattuna vastaavalla riskillä sijoittavaan rahastoon", Fivan markkinavalvoja Antti Lampinen kertoo. 

Vakuutusten kilpailuttaminen kannattaa

Lampisen mielestä sijoitusvakuutus kannattaa kilpailuttaa ja kysyä tarjousta useammasta kuin vain yhdestä vakuutusyhtiöstä.

Valikoima on laaja, sillä kotimaisten toimijoiden ohella tarjolla on myös ulkomaisia sijoitusvakuutuksia.

Valinnan helpottamiseksi Fiva edellyttää Suomessa sijoitusvakuutusten tarjoajilta määrämuotoista tarjouslaskelmaa, joka on laskettu asiakkaan toivomalla säästösummalla ja sijoituskohteilla.

Laskelmaan tulee sisällyttää sekä vakuutuksen että suunniteltujen sijoituskohteiden arvioidut kulut.

"Oleellista on kiinnittää huomiota vakuutuskuoren ja sen sisältämien sijoituskohteiden kuluihin. Tärkeä luku on vuotuinen kuluprosentti", Lampinen sanoo.

Hänen mukaansa hyvän tuotteen kulujen pitäisi olla läpinäkyvät, kulujen tulisi olla kohtuulliset suhteessa markkinaan ja asiakkaan kaikkien kulujen jälkeen saaman tuoton pitäisi olla suhteessa otettuun riskiin. 

Oma riskinsietokyky hahmotettava 

Lampisen mukaan sijoitussidonnaiseen vakuutukseen sijoittaminen edellyttää asiakkaalta ymmärrystä siitä, miten vakuutus toimii. Hänen on myös hahmotettava oma riskinsietokykynsä.

"Myös sijoitusvakuutuksen tarjoajan tulee selvittää nämä asiat."

Lampinen muistuttaa, että vakuutussopimusta ei ole pakko tehdä yhdeltä istumalta, vaan tarjouksiin kannattaa tutustua kaikessa rauhassa ja vertailla eri vaihtoehtoja.

Vakuutus merkitsee sijoittajalle aina ylimääräistä kuluporrasta. Lampisen mielestä voi olla paikallaan pohtia myös sitä, kannattaisiko säästöt sijoittaa vakuutuskuoren sijaan suoraan esimerkiksi sijoitusrahastoihin.

Suora sijoittaminen voi alentaa kustannuksia. Toisaalta vakuutuskuori saattaa olla parempi vaihtoehto tietyissä tilanteissa esimerkiksi verohyötyjen tai perintöjärjestelyjen vuoksi.

Matti Remes  

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti