veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Säästöhenkivakuutus salkussa – miten vakuutussijoitusta verotetaan?

Säästöhenkivakuutus salkussa – miten vakuutussijoitusta verotetaan?
29.9.2023

Säästöhenkivakuutuksen veroetuja on moneen kertaan karsittu. Mitä etuja on jäljellä? Miten vakuutussijoitusta ylipäätään verotetaan? Sijoittajan kysymyksiin vastaa verojuristi Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajista.

Olen harkinnut sijoittamista säästöhenkivakuutukseen. Usein on puhuttu vakuutussijoittamisen veroeduista. Mitä ne ovat?

”Säästöhenkivakuutusten verotusta on viime vuosina muutettu useaan otteeseen ja veroetuja karsittu.

Nyt sijoittajan veroetuna on se, että vakuutuksen tuottoa verotetaan vasta, kun rahaa nostetaan ulos vakuutuksesta. Näin tuoton verotus lykkääntyy ja sijoittaja voi tavoitella ’korkoa korolle’ eli tuottoa sillekin summalle, joka muuten menisi heti veroihin.” 

Miten vakuutussijoitustani verotetaan?

”Kun nostat rahaa vakuutuksestasi, maksat nostoosi sisältyvästä tuoton osuudesta pääomatuloveron. Verotettavan tuoton osuus nostetusta summasta on sama kuin tuoton osuus koko vakuutuksen arvosta nostohetkellä. Loppuosa nostosta on sijoittamaasi pääomaa, josta et maksa veroa.*

ESIMERKKI: Olet sijoittanut vakuutukseen 10 000 euroa. Vuosien varrella summalle on kertynyt tuottoa niin, että vakuutussijoituksesi arvo on nyt 15 000 euroa eli kolmasosa arvosta on tuottoa. Jos nostat vakuutuksesta 1 500 euroa, myös siitä 1/3 (tässä tapauksessa 500 euroa) on verotettavaa tuottoa, josta menee pääomatulovero.

Pääomatuloveroprosentti on 30 tai 34.”

* Kaikkia säästöhenkivakuutuksia verotetaan nyt samalla tavoin, vaikka vakuutus olisi otettu ennen nykyisten säännösten voimaantuloa.

Voin vaihtaa sijoituskohteita vakuutukseni sisällä. Joudunko silloin maksamaan veroa esimerkiksi sijoitusten tuotoista, vaikka en nostaisi rahaa vakuutuksesta?

”Et joudu. Voit vaihtaa sijoituskohteita vakuutuksessa ilman veroseuraamuksia.”

Entä jos vakuutukseni sijoituskohteiden arvo laskee rankasti ja vakuutussijoitus painuu tappiolle ‒ voinko vähentää tappiot verotuksessani?

”Et voi vähentää sijoitusten tappioita vakuutusaikana. Vasta kun lopetat vakuutuksen, voit vähentää vakuutuksen tappion.

Tappion voit vähentää pääomatuloistasi, joista on ensin vähennetty mahdolliset luovutustappiosi. Jos sinulla ei ole tarpeeksi pääomatuloja vakuutustappion vähentämiseen, sinulle vahvistetaan siitä pääomatulolajin tappio. Sen voit vähentää pääomatuloistasi seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Vakuutustappiosta et voi saada ansiotulojen verosta tehtävää alijäämähyvitystä.”

Voinko vähentää sijoitusvakuutuksen kuluja verotuksessani?

”Et voi vähentää vakuutusyhtiön perimiä kuluja tai hoitopalkkioita, mutta kulut pienentävät vakuutuksen verotettavaa tuottoa.

Jos ottaisit lainaa vakuutussijoitusta varten, voisit vähentää lainan korot ja järjestelypalkkiot pääomatuloistasi.” 

Pitääkö minun ilmoittaa sijoitusvakuutus veroilmoituksellani?

”Ei tarvitse, mutta jos nostat rahaa vakuutuksesta, tuoton osuus täytyy ilmoittaa. Yleensä vakuutusyhtiö ilmoittaa tiedot verottajalle. Sinun täytyy kuitenkin tarkistaa, että tiedot näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksellasi.”

Jos kuolen vakuutusaikana, vakuutukseni edunsaaja saa vakuutusvarat kuolemantapauskorvauksena. Miten edunsaajaa verotetaan?

”Kuolemantapauskorvausta ei jaeta tuottoon ja pääomaan. Lähiomaisesi maksavat koko korvauksesta perintöveron. Jos edunsaaja on joku muu kuin lähiomaisesi, hän maksaa koko korvauksesta pääomatuloveron.

Huomaa, että esimerkiksi sisarukset tai sisarusten lapset eivät ole lähiomaisia. Avopuolisokin on lähiomainen vain, jos avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai jos he ovat aiemmin olleet naimisissa keskenään.

Ole muutenkin tarkkana siinä, millaisen edunsaajamääräyksen teet vakuutukseesi. Selvitä, mitä edunsaajamääräyksessä tarkoittaa ’lapset’, ’omaiset’ tai ’puoliso’. Jos edunsaajiksi on määritelty esimerkiksi ’lapset’, määritelmä ei kata uusperheen puolison lapsia.

Lisäksi vakuutuksessa ja verotuksessa on erilaisia sääntöjä. Esimerkiksi vakuutuksen edunsaajamääräyksessä ’puolisoksi’ ei lueta avopuolisoa, vaikka avopuolisoilla olisi yhteisiä lapsia.

Edunsaajamääräyksellä voit ilman testamenttia ohjata vakuutusvaroja haluamallesi henkilölle kuolemantapauskorvauksena. Jos edunsaaja ei ole lähiomaisesi, hänelle on useimmiten verotuksellisesti edullisempaa saada vastaavat varat testamentin perusteella. Silloin hän maksaa varoista perintöveroa 2. veroluokan mukaan. Se on kevyempi kuin pääomatulovero.

Lisäksi kukaan ei joudu maksamaan perintöveroa alle 20 000 euron perinnöstä. Sukulaisuussuhde ei siihen vaikuta.

Perintövero 1. veroluokassa (lähiomaiset) on perinnön suuruudesta riippuen 0‒19 prosenttia.

Perintövero 2. veroluokassa (muut sukulaiset ja vieraat) on 0‒33 prosenttia. Korkeinta veroa peritään siltä osin kuin perintö ylittää miljoona euroa.

Pääomatulovero on 30 %. Jos pääomatulot ovat yli 30 000 euroa vuodessa, ylimenevältä osalta vero on 34 %.”

Jos haluan jo elinaikanani antaa vakuutusvarojani jollekulle, miten varojen saajaa verotetaan?

”Jos saaja on lähiomaisesi, hänen saamansa summa jaetaan vakuutuksen pääomaan ja tuottoon. Lähiomainen maksaa pääomasta lahjaveron ja tuotosta pääomatuloveron. Jos saaja on joku muu kuin lähiomainen, hänelle summa on kokonaisuudessaan pääomatulona verotettavaa tuloa.”

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti