veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Maksanko veroa, jos nostan varoja tappiollisesta säästöhenkivakuutuksesta?

Maksanko veroa, jos nostan varoja tappiollisesta säästöhenkivakuutuksesta?
16.1.2020

Minulla on säästöhenkivakuutus. Onko minun maksettava pääomatuloveroa vuonna 2020, jos nostan tänä vuonna varoja säästöhenkivakuutuksestani, jonka arvo on nostohetkellä tappiollinen? Miten hyödynnän tämän tappion verotuksessani?

Entä miten hyödynnän kapitalisaatiosopimuksen tai osakesäästötilin tappiot vuonna 2020?  

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Et joudu maksamaan veroa nostamistasi summista. Säästöhenkivakuutukseen sijoittaneelle henkilölle syntyy verotettavaa pääomatuloa vain sijoituksen tuotosta, kun vakuutuksesta maksetaan varoja vakuutuksenottajalle itselleen. 

Todettakoon, että aiemman verotuskäytännön mukaan säästöhenkivakuutuksesta aiheutuneen tappion vähentäminen ei ole ollut mahdollista, mutta vuoden 2020 alusta laki muuttui. 

Säästöhenkivakuutuksen, kapitalisaatiosopimuksen ja osakesäästötilin perusteella syntynyt tappio on vähennyskelpoinen pääomatuloistasi vuodesta 2020 lähtien. Vähennyskelpoisuus koskee kuitenkin vasta sopimuksen päättymisvuotta. Tappiota ei siis saa vähentää, jos sijoituskohteesta nostetaan varoja useammassa erässä. Tappio syntyy vasta, kun kaikki varat on nostettu ja sopimus päätetään.

Tappio vähennetään puhtaasta pääomatulosta luovutustappioiden jälkeen ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Siltä osin kuin tappiota ei verovuonna ole voitu vähentää, se otetaan huomioon pääomatulolajin tappiota vahvistettaessa. Sitä ei kuitenkaan oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa. 

Pääomatulolajin tappiota voidaan vähentää seuraavan 10 verovuoden pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Säästöhenkivakuutuksen sisällä tapahtuvasta varojen sijoituskohteiden vaihdosta voi aiheutua luovutustappioita ja menoja. Näitä luovutustappioita ja menoja ei voi vähentää sijoittajan verotuksessa. 

Vakuutuslaitoksen sekä ulkomaisen vakuutuslaitoksen edustajan tai välittäjän on toimitettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot säästöhenkivakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen tappiosta. 

Myös osakesäästötilistä annetussa laissa tarkoitettua osakesäästötilisopimusta tarjoavan palveluntarjoajan on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot osakesäästötilin tappiosta.

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti