veronmaksajat.fi

RAHAT

Suomalaisten velkaantumista suitsitaan – lainaa saisi tulojen mukaan

Suomalaisten velkaantumista suitsitaan – lainaa saisi tulojen mukaan
1.10.2019

Kotitalouden luottojen enimmäismäärä halutaan sitoa vuosituloihin. Valtiovarainministeriön työryhmän ehdotukset sisältävät rajoituksia myös taloyhtiölainoihin. Asuntolainan takaisinmaksuaika saisi olla enintään 25 vuotta.

Kotitalouksien velkaantumista arvioinut työryhmä ehdottaa harkittavaksi muun muassa seuraavia uusia keinoja, jotta kotitalouksien liiallista velkaantumista voitaisiin hillitä:

  • Enimmäisvelkasuhde: Kotitalouden kaikkien luottojen määrä saisi olla enintään 4,5 kertaa kotitalouden vuotuisten bruttotulojen verran, kun kotitalous hakee uutta luottoa. Laskennassa otettaisiin huomioon uusi laina, aiemmat lainat ja osuus taloyhtiölainoista.
  • Enimmäistakaisinmaksuaika: Asuntolainan takaisinmaksuaika saisi olla enintään 25 vuotta. Laina-aikana voisi edelleen sopia maksujärjestelyistä, kuten lyhennysvapaista.
  • Taloyhtiölainojen rajoitteet uudisrakentamisessa: Taloyhtiö saisi lainaa enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Takaisinmaksuaika voisi olla enintään 25 vuotta, eikä lyhennysvapaita saisi olla viiteen vuoteen asunnon valmistumisesta.

Luotonantajat voisivat tietyin ehdoin poiketa näistä säännöistä. Säännöt koskisivat luottolaitosten lisäksi myös muita luotonantajia.

Ehdotuksen mukaan lainakatto pysyisi ennallaan mutta koskisi myös muita asuntolainan myöntäjiä kuin luottolaitoksia. Nykyisin asuntolaina saa olla enintään 85 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä. Ensiasunnoissa katto on 95 prosenttia.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että kaikkien kuluttajaluotonantajien valvonta siirrettäisiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Finanssivalvonnalle. Samalla kehitettäisiin maksukyvyttömyysriskien hallinnan sääntelyä ja luottokelpoisuusarvioinnin vaatimuksia.

Työryhmä pitää tärkeänä, että Suomessa otetaan käyttöön positiivinen luottorekisteri, josta näkisi henkilön kaikki luotot. Sen perustaminen sisältyy hallitusohjelmaan.

Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on noussut historiallisen korkeaksi ja on nyt Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen mukaan lähes 130 prosenttia. Velkaantumisaste kuvaa sitä, miten paljon kotitaloudella on velkaa suhteessa tuloihin.

Suurin osa, yli 60 prosenttia, suomalaisten luotoista on asuntolainoja. Veloista 14 prosenttia on kulutusluottoja. Kotitalouksien velat suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon ovat kaksinkertaistuneet vuosituhannen alun tilanteeseen verrattuna.

KOTITALOUKSIEN VELAT

 

Kotitalouksien lainat maaliskuun 2019 lopussa. * Vapaa-ajanasunto-, opinto- ja elinkeinoharjoittajien lainat. Lähde: Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista. Työryhmän mietintö. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019:56.

Suomalaiskotitalouksien velkaantumisaste ei ole yhtä korkea kuin tulotasoltaan samaa luokkaa olevissa Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa, mutta se ylittää selvästi EU-maiden keskiarvon (n. 90 %). 

Syyskuun lopussa maksuhäiriömerkintä oli jo 385 700 henkilöllä (+ 4 000 9/2018). Eniten maksuhäiriömerkintöjä on Asikastiedon mukaan 30–39-vuotailla miehillä, joista 15,8 prosentilla on maksuhäiriömerkintä.

Tavoitteena on, että hallitus antaisi esityksen tarvittavista muutoksista ensi syksynä. Lait tulisivat voimaan vuoden 2021 alussa. 

Työryhmä ei käsitellyt verotusta, vaikka verotuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia taloyhtiölainojen käyttöön. Hallitusohjelman mukaan verotukseen liittyviä kysymyksiä selvitetään erikseen.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti