veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Veneilijä, unohda myrkkymaalaus – oletko jo kokeillut näitä vaihtoehtoisia menetelmiä?

Veneilijä, unohda myrkkymaalaus – oletko jo kokeillut näitä vaihtoehtoisia menetelmiä?
7.4.2020

Kevät on veneen omistajalle kiireistä aikaa. Fiksu unohtaa kuitenkin myrkkymaalit, koska niistä on haittaa ympäristölle ja vesieliöille. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes suosittelee vaihtoehtoisia menetelmiä veneen pohjan puhtaana pitämiseksi.  

Veneiden pohjissa käytettävät myrkkymaalit ovat erittäin myrkyllisiä ympäristölle ja vesieliöille. Iso osa veneen pohjissa käytetyistä aineista liukenee vesistöön ja haittaa kalojen sekä muiden vesieliöiden lisääntymistä.  

”Myrkkymaalien kupari- ja sinkkiyhdisteet eivät hajoa luonnossa, vaan kertyvät vesistön pohjasedimenttiin ja sataman maaperään aiheuttaen pitkäaikaista haittaa”, Tukesin ylitarkastaja Oskari Hanninen kertoo.

Tukes on koonnut yhteen vaihtoehtoisia menetelmiä, joilla myrkkymaalaamisen voi korvata.

Myrkkymaalien käyttö sisävesillä on kiellettyä

Ympäristölle haitallisten myrkkymaalien käyttö sisävesillä on ollut kiellettyä vuodesta 2005 lähtien.
”Sisävesillä ei edes esiinny merirokkoa tai muita kovakuorisia pohjaan kiinnittyviä eliöitä. Siksi myrkkymaalin käyttö sisävesillä on turhaa”, Hanninen sanoo.

Hän kehottaa suojaamaan veneen pohjaa tarvittaessa kovilla biosidittomilla maaleilla. Limoittuneen pohjan voi myös pestä puhtaaksi veneilykauden aikana mekaanisesti harjaamalla tai kauden jälkeen painepesurilla.
Merellä merirokon kiinnittyminen veneen pohjaan voidaan estää Tukesin mukaan ympäristöystävällisesti näin:
– Nosta vene välillä kuiville.
­– Puhdista pohja mekaanisesti harjaamalla ja/tai käyttämällä painepesuria tai pohjapesuria.   
– Suojaa veneen pohja valolta ja auringolta eliöiden pohjaan tarttumisen vähentämiseksi. 

Veneen nostaminen vedestä ehkäisee merirokon kiinnittymistä

Jos venettä säilyttää kuivalla maalla esimerkiksi trailerin päällä, ei myrkkymaalaamiselle ole tarvetta.

Tukesin mukaan satamaan tai omaan laituriin voi myös asentaa venenostimia, joiden päällä veneitä voi säilyttää. Tukesin mukaan venettä ei tarvitse säilyttää jatkuvasti kuivalla maalla, sillä jo ajoittainen veneen nosto ja pohjan kuivuminen estävät merirokon kiinnittymisen. 

Venenostimien etuna on, että vene voidaan säilyttää nostimen päällä myös talvella, jolloin erillistä talvisäilytyspaikkaa ei tarvita.

Mekaaninen puhdistus estää kasvustoa

Mekaaninen puhdistus estää tehokkaasti merirokon ja muun kasvuston kiinnittymistä veneen pohjaan. Pohjan voi pestä käsin harjaamalla tai käyttäen harjapesuria.

Hangon Itäsatamassa sijaitsee suuremmille köliveneille soveltuva harjapesuri. Kölittömille veneille on saatavilla sopivia harjapesupalveluita eri puolilta rannikkoa. Harjapesurin pyörivät harjakset irrottavat pohjaan kasvaneen levän ja merirokon toukat.

Veneen pohjan puhdistus onnistuu myös laiturilta käsin siihen tarkoitetuilla erikoisharjoilla. Tukesin mukaan kesästä riippuen kauden aikana riittää 1–3 pesua pitämään pohjan puhtaana merirokosta. Pohjan pesu kannattaa ajoittaa erityisesti heinä-elokuun vaihteeseen, jolloin merirokon toukat yleensä kiinnittyvät veneiden pohjiin.

Kölittömälle veneelle voi asentaa harjasmaton

Helppo ratkaisu kölittömille veneille on aisapaikkaan asennettava kölipeite tai harjasmatto, jonka päälle vene ajetaan. Venettä säilytetään peitteen päällä. Kölipeite muodostaa veneenpohjan ja peitteen väliin pimeän ympäristön, jossa veden vaihtuvuus on heikkoa. Tämä on epäedullinen kasvuympäristö merirokolle ja levälle, jolloin veneen pohja pysyy puhtaana. Osassa peitteitä on lisäksi harjaava pinta, joka irrottaa veneen pohjaan kasvanutta levää ja muuta eliöstöä.

Biosidittomat eliönestomaalit helpottavat puhtaanapitoa

Perinteisille myrkkymaaleille on tarjolla myös vaihtoehtoisia, biosidittomia maaleja. Yleensä vaihtoehtoiset maalit eivät yksinään riitä pitämään pohjaa puhtaana, vaan niiden rinnalla täytyy käyttää jotain mekaanista puhdistusmenetelmää. Laadukkaat biosidittomat maalit vaikeuttavat kuitenkin eliöiden kiinnittymistä ja helpottavat näin pohjan pesua.

Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti