veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

NUORET JA RAHA

Paljonko veroja kerätään ja kuinka veroeurot käytetään?

Paljonko veroja kerätään ja kuinka veroeurot käytetään?
4.2.2020

Suomessa kerättiin veroja ja veronluonteisia maksuja lähes sata miljardia euroa vuonna 2018. Mihin veroeurot käytetään? Entä minkälainen rooli on Taloustaito-lehteä julkaisevalla Veronmaksajain Keskusliitolla?

Paljonko Suomessa kerätään veroja?

Vuonna 2018 Suomessa kerättiin veroja ja veronluonteisia maksuja julkisyhteisöille noin 99 miljardia euroa. Jos summa jaettaisiin tasan jokaiselle suomalaiselle, kunkin maksettavaksi tulisi noin 18 000 euroa vuodessa.

Summasta lähes puolet kertyy valtionhallinnolle ja vajaa neljännes kunnille (paikallishallinnolle). Loput veropotista kertyy työeläkelaitoksille ja muihin sosiaaliturvarahastoihin. Lisäksi pieni siivu on EU:lle tilitettäviä veroja.

Lähde: Tilastokeskus

Verojen ja veronluonteisten maksujen lisäksi julkisyhteisöt voivat saada tuloja erilaisista toimintatuotoista sekä velkaantumalla. Julkisyhteisöjen kokonaismenot ovatkin huomattavasti suuremmat kuin verokertymä yksinään.

Suomen julkiset kokonaismenot vuonna 2017 olivat noin 121 miljardia euroa (Lähde: Tilastokeskus). 

Mihin Suomessa käytetään kerättyjä veroeuroja?

Lähes puolet julkisista menoista kuluu sosiaaliturvaan, josta taas noin puolet koostuu eläkkeistä. Muita merkittäviä julkisia menoeriä ovat muun muassa yleinen julkishallinto, terveydenhuolto ja koulutus. Esimerkiksi koulutukseen käytetään noin 10 prosenttia julkisista menoista.

Veroeuron jakautuminen julkisiin menoihin 2017 (senttiä)

Veroeuron jakautuminen julkisiin menoihin 2017

Mikä on Veronmaksajain Keskusliitto?

Veronmaksajain Keskusliitto (eli Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä.

Veronmaksajissa on 226 000 jäsentä. Henkilöjäsenten lisäksi joukossa on yritysjäseniä. 

Veronmaksajien jäsen saa jäsenetuna muun muassa henkilökohtaista veroneuvontaa puhelimitse sekä Taloustaito-lehden kerran kuukaudessa. 

Voit myös kokeilla Veronmaksajien sivustolla olevaa Verotinta, joka kertoo, mihin maksamasi veroeurot menevät.

 

 

Kunnioitamme nuorta lukijaa on media- ja markkinointialan yhteinen sitoumus. Siihen liittyen Taloustaito julkaisee erityisesti nuorille suunnattua taloudellista hyötytietoa niin lehdessä kuin sähköisissä kanavissa. Kampanja kestää 30.12.2020 saakka.

 

 

 

 

 

Nuoret ja raha

Nuoret ja raha

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti