veronmaksajat.fi

NUORET JA RAHA

Saitko kesätöitä? Näin laitat verokortin kesätyökuntoon

Saitko kesätöitä? Näin laitat verokortin kesätyökuntoon
13.5.2020

Saitko kesätöitä Muumimaailmasta tai muualta? Nyt on oikea hetki laittaa verokortti kuntoon, sillä kortti kannattaa toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua.

Kesätöistä ansaitusta palkasta menee harvoin veroa. Työnantaja tekee kesätyöpalkasta ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Kesätyöntekijöillä ennakonpidätysprosentti on usein myös nolla. Pakolliset vakuutusmaksut vievät kuitenkin yleensä reilut kahdeksan prosenttia myös kesätöiden palkasta.

Verokortti on kuitenkin tärkeä. Jos verokorttia ei ole, työnantaja tekee palkasta 60 prosentin ennakonpidätyksen. Verokortti kannattaa siis toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua. Verokortit toimitetaan sinulle myös Omavero-palveluun, josta voit tulostaa tai näyttää sitä mobiililaitteen avulla työnantajalle.

Jos Verohallinto ei ole lähettänyt sinulle automaattisesti verokorttia, sinä tai vanhempasi voitte tilata verokortin jo ennen töiden aloittamista.

Verokortin voit tilata
• soittamalla numeroon 029 497 000,
• verkossa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla osoitteesta vero.fi/omavero tai
• käymällä verotoimistossa.

Jos sinulla ei ole omia pankkitunnuksia, et voi tilata verokorttia verkosta. Tällöin kannattaa soittaa edellä mainittuun puhelinnumeroon. Myös vanhemmat voivat tilata alaikäiselle lapselleen verokortin Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun Omaveron kautta.

Verokorttia tilatessasi tarvitset arvion koko vuoden tulojesi määrästä ja tiedon alkuvuonna jo saamiesi palkkojen ja muiden tulojen sekä niistä tehtyjen ennakonpidätysten määristä. 

Verokortissa on vuosituloraja

Verohallinto lähettää automaattisesti vuodenvaihteessa verokortin kaikille yli 15-vuotiaille nuorille, joilla ei ole ollut aikaisempia tuloja. Verokortti on laskettu 10 000 euron tuloille, jos aikaisemmat tulot eivät ole olleet suuremmat. Jos se on mielestäsi liian vähän, tilaa uusi verokortti.

Verokortti on vuositulorajallinen, mikä tarkoittaa sitä, että vasta vuositulorajan ylityttyä sovelletaan ns. lisäprosenttia. Jos perusprosentin tuloraja vuositasolla ylittyy, työnantaja tekee ennakonpidätyksen lisäprosentin mukaan koko loppuvuoden palkasta.

Kaikille palkkatuloille on nykyään vain yksi verokortti. Jos teet useampaa työtä, voit antaa saman verokortin useille työnantajille. Tämä käytäntö voi hämmentää niitä, jotka tottuivat käyttämään ns. sivutulojen verokorttia. Sivutuloille ei siis enää lasketa eri veroprosenttia. Verokortissa on yksi tuloraja koko vuoden tuloille.

Kun haet verokorttia, sinun tulee siis tarkkaan arvioida, kuinka paljon tuloja saat vuoden aikana. Erityisesti useammalle työnantajalle töitä tekevien opiskelijoiden kannattaa olla laskutoimituksessa tarkkana. Työnantajasi ei tiedä, mitä mahdolliset muut työnantajasi ovat sinulle maksaneet. Palkkojen kertymistä ja tulorajan ylittymistä tulisi seurata koko vuoden ajan.

Huomaa myös, että opintoraha on veronalaista tuloa. Yleinen asumistuki ja opintotuen asumislisä ovat verovapaita tuloja.

Ennakonpidätys kohdalleen

Ennakonpidätyksen on tarkoitus vastata mahdollisimman tarkasti kalenterivuoden tuloistasi menevien lopullisten verojen määrää, mutta se on kuitenkin vain arvio. Jos ennakonpidätys on ollut liian suuri, saat veronpalautusta. Jos ennakonpidätys on ollut liian pieni, joudut maksamaan jäännösveroa. Veronpalautukset ja jäännösverot vuodelta 2020 tulevat maksuun loppukesästä ja syksyllä 2021.

Ahkeralla nuorella saattaa olla samaan aikaan useampi työnantaja. Tällaisessa tilanteessa saat ottaa verokortistasi kopioita. Jos tuloennusteesi kuitenkin kasvaa huomattavasti ja verokorttiisi merkitty ennakonpidätysprosentti tuntuu liian pieneltä tuloihisi nähden, kannattaa tilata Verohallinnolta uusi verokortti.

Ennakonpidätysprosentin sopivuutta tuloihisi voit testata Verohallinnon sivuilla olevalla veroprosenttilaskurilla vero.fi/veroprosenttilaskuri.

Huomaa palkansaajan vakuutusmaksut 

Jos olet täyttänyt 17 vuotta ennen palkanmaksukuukautta, työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä palkastasi ennakonpidätyksen lisäksi yleensä myös työntekijän osuudet työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta. Kuten edellä todettiin, kesätyöntekijöillä veroja ei monesti kuitenkaan tarvitse pidättää ennakkoon.

Vuonna 2020 työntekijän työeläkemaksu on 7,15 % palkasta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2020 on 1,25 prosenttia palkasta. Vaikka ennakonpidätysprosenttisi olisikin nolla, palkastasi voidaan siis pidättää erilaisia maksuja yhteensä 8,40 prosenttia.

Jos esimerkiksi lukiota käyvä 17-vuotias Veeti tekee kesällä 2020 kesätöitä ja tienaa 3 000 euroa, hänen veroprosenttinsa on 0 prosenttia. Palkasta peritään kuitenkin edellä mainittuja maksuja 8,40 prosenttia. Jos haluaa laskea mitä palkasta jää käteen, tulee tämä ottaa laskelmassa huomioon.

Verohallinto saa työeläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta tiedon työnantajalta ja ne näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella ansiotuloista tehtävissä vähennyksissä.

Voiko matkakuluja vähentää?

Verotuksessa saa vähentää matkakulut asunnon ja työpaikan välisistä matkoista halvimman, yleensä julkisen kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan laskettuna. Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää, ei suoraan verojen määrää. Käytännössä kesätyöntekijän matkakuluilla ei ole verotuksen lopputulokseen merkitystä, koska kesätienesteistä ei tulojen vähyyden vuoksi makseta muutenkaan veroja.

Matkakuluista saa vähentää verotuksessa vain sen osan, joka ylittää 750 euroa vuodessa. Omavastuu johtaa siihen, ettet kesätyöntekijänä yleensä pääse vähentämään matkakulujasi verotuksessa.

Jos työskentelysi kestää pidempään kuin kesän, matkakulusi voivat kuitenkin ylittää omavastuun rajan. Jos tiedät, että omavastuun raja ylittyy vuoden aikana, voit ilmoittaa matkakulut jo verokorttia hakiessasi, jolloin ne otetaan huomioon ennakonpidätysprosentin laskennassa. Tällöin matkakulut ovat valmiina keväällä 2021 tulevalla esitäytetyllä veroilmoituksella eikä niitä tarvitse ilmoittaa uudelleen.

Ilmoita matkakulut verokorttia hakiessasi tai veroilmoituksellasi vain, jos niitä on yli 750 euroa vuodessa. Älä itse vähennä omavastuuosuutta, vaan ilmoita matkakulujesi koko määrä.

Opintoihin liittyvästä työharjoittelusta matkakulut saat vähentää silloin, jos saat työharjoittelusta palkkaa.

Matkakuluja saa vähentää verotuksessa enintään 7 000 euroa vuodessa.

Mikä on tulonhankkimisvähennys?

Matkakulujen lisäksi verotuksessa voi vähentää tulonhankkimiskulut eli menot, jotka johtuvat palkkatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä. Kesätyöntekijällä on harvoin sellaisia kuluja, jotka verotuksessa pääsisi vähentämään. Myös kesätyöntekijä saa kuitenkin verotuksessa automaattisesti hyväkseen 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen. Tulonhankkimisvähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin palkkatulosi määrä. Kuittien perusteella vähennettävistä todellisista kuluista on verotuksessa hyötyä vain, jos ne ylittävät kaavamaisen tulonhankkimisvähennyksen määrän.

Näin opintoraha ja muut tulot vaikuttavat veroihin

Kaikki veronalaiset ansiotulot vaikuttavat kesäansioistasi menevään verojen määrään. Myös saamasi opintoraha on veronalaista ansiotuloa. Opintorahan määrä vaikuttaa siten progressiivisen ansiotuloverotuksen takia myös kesäansioistasi maksettavan veron määrään.

Verotuksessa myönnetään opintorahaa saaville niin sanottu opintorahavähennys, jonka täysi määrä on 2 600 euroa. Jos sinulla on opintorahan lisäksi muitakin ansiotuloja, esimerkiksi kesätyön palkkatulot, opintorahavähennys pienenee. Opintoravähennystä ei myönnetä, jos puhtaat ansiotulot ovat 7 800 euroa tai sitä suuremmat. Suurimmalla osalla opiskelijoista puhtaat ansiotulot saadaan vähentämällä palkasta 750 euron tulonhankkimisvähennys.

Opintoraha on veronalaista tuloa, mutta jos muita ansiotuloja ei ole, opintorahasta ei makseta veroa. Tämä johtuu mm. siitä, että opintorahasta myönnetään kunnallisverotuksen opintorahavähennys. Pelkästään kesätöitä tekevä opiskelija ei yleensä pysty tienaamaan niin paljon kesän aikana, että kesätyötuloista ja opintorahasta maksettaisiin tuloveroa. Työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu kuitenkin peritään palkasta (yht. 8,40%). Jos opiskelija tekee kesätöiden lisäksi lukukauden aikana esimerkiksi iltaisin osa-aikatöitä, kannattaa oma veroprosentti laskea esimerkiksi Verohallinnon nettisivujen veroprosenttilaskurilla.

Vuoden 2018 jälkeen opintorahasta ei ole tehty ennakonpidätystä. Halutessasi opintorahastasi voidaan kyllä tehdä ennakonpidätys, mutta silloin sinun tulee olla oma-aloitteinen ja olla itse yhteydessä Kelaan.

Pääomatulot eivät vaikuta kesäansioistasi maksettavan veron määrään, koska ne verotetaan erikseen pääomatuloveroprosentilla. Pääomatuloveroprosentti on 30 prosenttia 30 000 euroon saakka ja sen ylittävältä osin 34 prosenttia. Pääomatulot voivat kuitenkin vaikuttaa myönnettävän opintotuen määrään. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot sekä pörssiyhtiön osakkeista saadut osinkotulot.

Paljonko opiskelijalle jää kesätöistä rahaa käteen?

  1. Ella on 21-vuotias toisen vuoden yliopisto-opiskelija.
  2. Ellan kotipaikka on Jyväskylä.
  3. Kunnallisveroprosentti on 20,00 ja kirkollisveroprosentti 1,45.
  4. Ella saa opintorahaa 9 kuukaudelta (5 kk/kevät, 4 kk/syksy), yhteensä 2 262,44 euroa. Hän on kolme kuukautta kesätöissä ja saa palkkaa yhteensä 6 000 euroa. Veronalaiset tulot ovat yhteensä 8 262,44 euroa.
  5. Ellalla ei ole vähennettäviä tulonhankkimiskuluja eikä työmatkakuluja.
Työnantaja pidättää Ellan palkasta
palkanmaksun yhteydessä työntekijän työeläkemaksun 7,15 prosenttia ja työttömyysvakuutusmaksun 1,25 prosenttia.

Maksut ovat yhteensä 8,40 prosenttia eli 504 euroa.

Ellan palkkaa varten hakeman verokortin mukaan ennakonpidätys palkasta on 0 prosenttia, joten työnantaja ei tee palkasta ennakonpidätystä. Pakollisten työntekijämaksujen vuoksi (yht. 8,40 prosenttia) Ellalle jää 6 000 euron suuruisesta palkasta kuitenkin käteen 5 496 euroa. 
HUOMAA! Varsinaista veroa ei makseta näin pienistä tuloista.
HUOMAA! Asumistuki on saajalleen verotonta tuloa.

Esitäytetty veroilmoitus keväällä 2021

Verohallinto lähettää sinulle vuotta 2020 koskevan esitäytetyn veroilmoituksen maalis–huhtikuussa 2021.

Tarkista esitäytetyltä veroilmoitukselta, että vuonna 2020 saamasi palkat, opintorahat ja niistä tehdyt ennakonpidätykset sekä palkasta perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut on merkitty oikein veroilmoitukseen. Jos veroilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Korjaa tarvittaessa virheelliset tiedot ja ilmoita puuttuvat tulot ja vähennykset. Korjaukset ja lisäykset tietoihin suositellaan tehtäväksi verkossa osoitteessa vero.fi/omavero.

Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, sinun ei tarvitse tehdä mitään ja esitäytetyn veroilmoituksen mukana tullut verotuspäätös jää lopulliseksi. Verotuspäätöksestä ilmenee, saatko veronpalautusta vai joudutko maksamaan jäännösveroa. Jos teet korjauksia tai lisäyksiä veroilmoitukseesi, saat uuden verotuspäätöksen.

 

FAKTA:

Tarkista työnteon ikärajat!

Alle 18-vuotias työntekijä on työelämässä erityisasemassa. Työ ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä tai kehitystä eikä haitata koulunkäyntiä. Vakinaiseen työsuhteeseen saa ottaa 15 vuotta täyttäneen nuoren, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Kuten tiedetään, oppivelvollisuus Suomessa alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta, ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Oppivelvollinen saa tehdä vain puolet loma-ajastaan työtä. Näin ollen peruskoulun yläluokilla opiskeleva ei voi tehdä kesätöitä koko kesää. Vuoden 2020 aikana 14 vuotta täyttävä nuori voi tehdä työtä vain huoltajan luvalla. Tätä nuorempi voi työskennellä vain erityisestä syystä työsuojeluviranomaiselta saadulla poikkeusluvalla tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana esimerkiksi taide- ja kulttuuriesityksissä. Näin ollen kesätyöt voi käytännössä yleensä aloittaa aikaisintaan peruskoulun 7. luokan jälkeen.  

Työsopimuksen saa tehdä itse 15-vuotiaana. Lukioikäinen 15 vuotta täyttänyt kesätyöntekijä saa työskennellä jo 8 tuntia päivässä ja tehdä 40 tunnin työviikkoa. Lisätietoja nuoren työntekijän asemasta löytää muun muassa työsuojeluhallinnon verkkosivuilta www.tyosuojelu.fi.

 

Vinkkejä kesäduunarille

-          Akavan, SAK:n ja STTK:n maksuton kesäduunari-info palvelee kesätyöntekijöitä toukokuusta alkaen numerossa 0800 179 279. Neuvoja ja ohjeita on tarjolla myös verkkosivulla www.kesaduunari.fi. Sivustolta saa tietoa mm. työsopimuksesta, työtodistuksesta ja lomakorvauksesta.

-          TAT Talous ja nuoret ylläpitää verkkosivua www.kunkoululoppuu.fi. Sivusto on suunnattu nuorille työntekijöille ja sieltä saa neuvoja muun muassa kesätöiden hakemiseen.

Teksti: Georg Rosbäck 
Kuva: Esko Keski-Oja

 

Kunnioitamme nuorta lukijaa on media- ja markkinointialan yhteinen sitoumus. Siihen liittyen Taloustaito julkaisee erityisesti nuorille suunnattua taloudellista hyötytietoa niin lehdessä kuin sähköisissä kanavissa. Kampanja kestää 30.12.2020 saakka.

 

 

 

 

 

 

Nuoret ja raha

Nuoret ja raha

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti