veronmaksajat.fi

NUORET JA RAHA

Kesätyöntekijän seitsemän vinkkiä – ota haltuun oikeutesi

Kesätyöntekijän seitsemän vinkkiä – ota haltuun oikeutesi
26.2.2024

Oletko hakemassa kesätöitä? Tiesitkö, että jos työnantaja ehdottaa sinulle nollatuntisopimusta, se ei välttämättä ole pätevä. Asioista kannattaa sopia kirjallisesti jo hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

Jääkö kesätöistä hyvä vai kehno jälkimaku? Mielikuvilla on merkitystä, ja sen takia sekä työntekijän että työnantajan kannalta on järkevää sopia kesätyöstä etukäteen kirjallisesti.

1. Miten palkka muodostuu?

Kesätyöntekijän palkka määräytyy yleensä toimialan työehtosopimuksen mukaan. Se voi olla esimerkiksi 80 prosenttia aloittavan vakituisen työntekijän palkasta, joillakin toimialoilla edellytetään maksettavan kesätyöntekijälle vähintään toimialan minimipalkkaa.

Kesätyöntekijän työajat eivät periaatteessa poikkea yrityksen muiden työntekijöiden työajoista.

2. Nollatuntisopimus voi olla pätemätön

Yleisimmät harhaluulot kesätöiden osalta liittyvät niin kutsuttuihin nollatuntisopimuksiin. Voiko työnantaja ilmoittaa kesätyöläiselle ihan vain aamulla, ettei tänään tarvitse tulla töihin? Näin voisi tapahtua esimerkiksi jäätelömyyjälle sadepäivänä.

Töiden peruminen samana aamuna on kuitenkin mahdollista vain niin sanotuissa nollatuntisopimuksissa, jolloin työnantajalla ei ole velvoitetta tarjota töitä, jollei niitä ole.

Nollatuntisopimukselle pitää kuitenkin olla peruste.

Nykyisen lain mukaan nollatuntisopimusta ei saa työnantajan ehdotuksesta solmia, mikäli työvoiman tarve on kiinteä. Jos työntekijä pystyy jälkikäteen osoittamaan, että työtunteja on kertynyt säännöllisesti, nollatuntisopimukselle ei ole ollut perusteita.

”Työnantajan kannattaa kuitenkin muistaa, että nollatuntisopimuksessa myös työntekijällä on oikeus kieltäytyä työvuorosta, pakata uikkarit kassiin ja mennä rannalle aurinkoisena päivänä”, Taloushallinnon ja HR:n asiantuntijapalveluita tarjoavan Azetsin HR:n ja palkkahallinnon johtaja Herkko Valkama toteaa.

3. Perehdytys tärkeää

Onnistuneen kesätyön ehdoton edellytys on riittävä perehdytys. Myös muuta koulutusta saatetaan tarvita.

Jos työnantajalla on lakiin tai työehtosopimukseen perustuva velvollisuus tarjota työntekijälle työn vaatimaa koulutusta, koulutuksen on oltava työntekijälle maksutonta. Lisäksi koulutus on luettava työajaksi ja mahdollisuuksien mukaan sen on tapahduttava työvuorojen aikana.

4. Osa eduista kuuluu myös kesätyöläiselle

Lain mukaan työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti, ellei heidän erilaiseen kohteluunsa ole asiallista perustetta. Näin ollen esimerkiksi työpaikkalounas tulee varata myös kesätyöntekijöille, jos sellainen on tarjolla muullekin henkilöstölle.

”Sen sijaan työterveyshuollon lakisääteistä paremmassa sisällössä ja esimerkiksi yrityksen tarjoamassa ylimääräisessä vakuutusturvassa tai virikeseteleissä voidaan soveltaa rajoituksia, perusteena määräaikaisen työsuhteen lyhyt kesto”, Valkama toteaa.

5. Loma kuuluu kaikille

Kesätyö kerryttää lakisääteisesti vuosilomaa, kuten muutkin työsuhteet. Tyypillisesti kesätyöstä kertyy vuosilomaa 4–6 lomapäivää riippuen siitä, kuinka pitkään työntekijä kesän aikana työskentelee.

Monesti kertyneet lomapäivät maksetaan kesätyöläiselle jälkikäteen rahana.

6. Sovitko koeajasta?

Kesätöiden osalta voidaan sopia myös koeajasta, joka voi olla molempien osapuolten etu. Lain mukaan koeaika voi olla korkeintaan puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta.

”Määräaikaisuus voi olla myös työntekijän etu – myös hän voi koeaikana lopettaa työsuhteen, esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa työnkuva ei vastaakaan sovittua tai työn tekemiselle ei ole asiallisia olosuhteita”, Valkama muistuttaa.

7. Kesätyöntekijäkin voi sairastaa

Jos kesätyöntekijä sairastuu, hänen on ilmoitettava sairastumisestaan esihenkilölleen tai muulle sovitulle henkilölle viipymättä.

Se, pitääkö työpaikalle viedä sairastumisesta lääkärintodistus, riippuu työpaikasta. Asia on hyvä selvittää viimeistään perehdytyksen yhteydessä.

”Lain mukaan työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada täysi palkka työpäivältä ja sitä seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Alle kuukauden työsuhteissa sairausajan palkka on 50 prosenttia palkasta”, Valkama kertoo.

TIESITKÖ, että…

-
66 prosenttia nuorista hakee vain 1–4 kesätyöpaikkaa

- Kesätyöpaikkoja löytyy tällä hetkellä eniten kaupasta ja asiakaspalvelusta, terveydenhuollosta, teollisuudesta ja rakennuksilta.

- Joka kolmas nuorista kesätyönhakijoista aloitti työnhaun tammikuussa. Toinen kolmasosa aloittaa helmi–maaliskuussa. Tieto käy ilmi Vastuullinen kesäduuni 2023 -tutkimuksesta, johon osallistui 13 162 suomalaista nuorta.

- Yleisimmät kesätyötehtävät sijoittuvat asiakaspalvelun tehtäviin. Suosituimpia ilmoituksia ovat kaupan alan myyjien paikat suurissa ketjuissa.

- Perinteisesti kesätyöpaikoista jopa 20 prosenttia on ollut Helsingissä. Näyttäisi, että Helsinki-keskeisyys on laskussa.

Lähde: Oikotie

Outi Airaksinen

 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti