veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Olin töissä Espanjassa alle kuusi kuukautta – verotetaanko palkkaani myös Suomessa?

Olin töissä Espanjassa alle kuusi kuukautta – verotetaanko palkkaani myös Suomessa?
7.12.2023

Olen työskennellyt ulkomailla espanjalaisessa yrityksessä 16.1.–25.5.2023, eli alle kuusi kuukautta. Olen maksanut veroa saamastani palkasta Espanjan lain mukaisesti Espanjaan. Joudunko maksamaan veroa myös Suomeen kyseiseltä ajalta?

En ole tehnyt muuta työtä tuon työn ohessa, ja olen koko kyseisen ajan ollut ns. Suomen kansalainen. Olen pohtinut asiaa, koska loppuvuoden verotus verokorttini näkökulmasta mietityttää. Lisäksi ensi keväänä on tarkistettava esitäytetty veroilmoitus.

Verojuristi Miika Härkönen vastaa:

Suomi voi verottaa sinua maailmanlaajuisesta tulosta, elleivät verosopimukset edellytä toisin.

Olet Suomessa niin sanotusti yleisesti verovelvollinen.

Suomen ja Espanjan välisen verosopimuksen mukaan Espanjalla oikeus verottaa työtulosta saatua palkkaa, jonka espanjalainen yritys maksaa Espanjassa Suomessa yleisesti verovelvolliselle.

Kaksinkertainen verotus poistetaan asuinvaltiossa eli Suomessa.

Koska työstä johtuva oleskelusi Espanjassa ei ole kestänyt vähintään kuutta kuukautta, ei niin sanottua kuuden kuukauden sääntöä voida soveltaa. Espanjan tulo ei ole siis Suomen verotuksessa verovapaata.

Kaksinkertaisen verotuksen voi estää jo ennakkoperintävaiheessa.

Jos henkilö osoittaa joutuvansa maksamaan veroa ulkomailla, Verohallinto voi pienentää ennakonpidätystä tai ennakkoveroa, joka on määrätty ulkomaantulon perusteella. Tämä tarkoittaa, että voit vaatia ulkomaan veron hyvitystä jo verokortille.

Laissa säädetään niin kutsutusta kuuden kuukauden säännöstä, jonka mukaan ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka on tietyin edellytyksin Suomessa verovapaata tuloa. Työn yhtäjaksoinen vähintään kuuden kuukauden kesto on vain yksi säännöksen soveltamisedellytyksistä.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti