veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Tutkimus: Alle kolmannes vaihtaisi asuinpaikka­kuntaa eläkkeellä – reilu neljännes varautuu eläkepäiviinsä taloudellisesti

Tutkimus: Alle kolmannes vaihtaisi asuinpaikka­kuntaa eläkkeellä – reilu neljännes varautuu eläkepäiviinsä taloudellisesti
8.7.2024

Useampi kuin kaksi kolmesta on pohtinut etukäteen, missä ja miten asuu vanhuusvuodet. Reilu neljännes eläkeläisistä kertoo, ettei ole varautunut eläkepäiviinsä taloudellisesti mitenkään.

Kaksi kolmesta eläkeläisestä kokee voivansa hyvin, käy ilmi Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Kolmanneksella eläkeläisen roolin asettuminen vei aikansa tai on ollut vaikeaa. Sopeutumiseen vaikuttaa, miten eläkeaikansa viettää.

Ilmarisen tutkimuksessa selvitettiin eläkeajan ennakointiin ja varautumiseen liittyviä asioita kuten ajatuksia asumisesta.

Alle kolmannes on valmis muuttamaan uudelle paikkakunnalle

Vastaajista 29 prosenttia kertoi olevansa valmis vaihtamaan asuinpaikkakuntaa vanhuusvuosinaan. Tämä on seitsemän prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2016, jolloin asiaa kysyttiin edellisen kerran. Tuolloin 22 prosenttia oli valmis vaihtamaan paikkakuntaa.

Uudelle paikkakunnalle muuttoa yleisempää on muuttaa lähemmäksi läheisiä (37 %) tai remontoida nykyinen asunto (37 %).

Noin yhtä viidestä puolestaan kiinnostaa muuttaa kesäpaikka tai ympärivuotinen vapaa-ajankoti vakituiseksi asunnoksi. Miehiä kiinnostaa remontointi ja vapaa-ajankodin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi naisia enemmän.

”Korona-ajan jälkeen näyttäisi, että hieman useampi olisi valmis vaihtamaan paikkakuntaa esimerkiksi kaupungista maaseudulle. Monia myös kiinnostaa muuttaa kesäpaikka vakituiseksi asunnoksi”, Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen sanoo tiedotteessa.

Suurin osa on kuitenkin tyytyväisiä nykyiseen asuinpaikkakuntaansa, ja maaseudulta muutetaan myös kaupunkiin. 

Joka neljäs ei varaudu eläkepäiviinsä taloudellisesti

Taloudellinen varautuminen on parantunut hieman edellisvuodesta, sillä suurin osa on varautunut eläkepäiviinsä taloudellisesti. Reilu neljännes kertoi kuitenkin, ettei ole varautunut eläkepäiviinsä taloudellisesti mitenkään (29 % v. 2023).

Yleisimmät tavat varautua taloudellisesti eläkevuosiin ovat:

  • tilille säästäminen (48 %),
  • oman asunnon ostaminen (40 %),
  • sijoittaminen (32 %) ja
  • lisäeläkkeen hankkiminen (15 %).


”Kun hinnat lähtevät nousuun, eläkeindeksi seuraa aina pienellä viiveellä. Vuosi sitten osalla vastanneista oli hintojen noustua huolta omasta toimeentulostansa, ja se nähdäkseni vaikutti kielteisesti myös varautumisen kokemukseen. Nyt eläkeindeksi on kuronut hintojen nousun kiinni ja ylimääräinen huoli on hälvennyt”, Vatanen sanoo.

Yhteisöllinen asuminen kiinnostaa enemmän naisia

Jo ennen toimintakyvyn heikkenemistä neljä kymmenestä on valmis muuttamaan vanhuusvuosia varten suunniteltuun asuntoon. Yhteisöllinen asuminen kiinnostaa 75 prosenttia vastaajista, jos tilanne niin vaatisi tai toimintakyky heikkenisi.

Naisista 82 prosenttia on kiinnostunut yhteisöllisestä asumisesta. Miehistä näin ajattelee 70 prosenttia. Naiset ovat myös miehiä valmiimpia muuttamaan hyvissä ajoin sopivaan asuntoon.

Ennakoiden eläkkeelle -tutkimus eläkeajan ennakointiin liittyviä asioita kuten eläkeläisten hyvinvointia, taloudellista tilannetta ja ajatuksia asumisesta.
Kyselyyn vastasi joulu–tammikuussa 1 267 Ilmarisen eläkkeensaajaa, ja vastausprosentti oli 43 %. Ilmarisen tutkimuksissa on kartoitettu taloudellista varautumista eläkepäiviin vuosina 2014, 2019 ja 2021–2023. Varautumattomien osuus on vaihdellut 9–29 prosentin välillä.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti