veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Miten suunnitella omaisuuden säilyttämistä ja siirtämistä? Näin aloitat

Susanna ja Seija Miekk-oja-Järvinen
Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen

50+ talous 

Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen ovat pankkitaustaisia säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijoita, jotka keskittyvät keski-iän ja sen jälkeiseen taloudelliseen hyvinvointiin. Seuraa Twitterissä @SMiekkoja

Muistan yhä vastaukset, jotka kolme salillista kuulijoita antoi, kun kysyin: aiotteko itse pääosin käyttää varallisuuden, jonka olette keränneet vai pyrittekö siirtämään sitä seuraavalle sukupolvelle?

Itä-Suomessa lähes kaikki puolsivat varojen käyttämistä, Keski-Suomessa puntit menivät tasan ja Länsi-Suomen tilaisuudessa vastaus oli selkeästi varallisuuden siirtämisen kannalla.

Tulos on täysin satunnainen, mutta heijastaa vaurauden jakaumaa sekä kulttuurieroja ja ennen kaikkea sitä, että kaikilla vastauksilla on kannattajansa eikä oikeata vastausta ole.

On sitten toinen juttu, että löytyykö siirrettävää vaurautta. Isoisäni kaupunkilaispoikana peri lehmän. Sen varaan ei hyvinvointia voinut rakentaa, vaan se oli luotava itse. 

Ikäisilläni on ollut varallisuuden rakentamisen tukena poikkeuksellisen myönteinen markkinakehitys asuntosijoittamisesta osakkeisiin. Vasta aikuistuneella sukupolvella tällaista myötätuulta tuskin tulee. Eri asia on, ovatko vauraus ja omistaminen enää jatkossa lainkaan olennaisia onnellisuuden mittareina.

Omien kokemustemme lisäksi haastattelimme aiheesta viisasta ystävää, jonka kanssa olemme paljolti samaa mieltä: ”Itse suurella työllä kokoamaa varallisuutta ei tule mokata. Pääomaa ei tule hukata. Jos perit, niin tuottoja voi käyttää, perintöä ei saa haaskata – on kyse tiedostamisesta. Vaurastuminen on positiivinen asia, sitä ei tule hävetä. Hyvinvoinnin siirtäminen tarvitsee kokonaisvaltaista tarkastelua ja suunnittelua sekä avointa, jatkuvaa keskustelua niiden kanssa, joille omaisuutta siirrät.”

FIKSUA: Siirtämistä ei tule aloittaa ennen kuin olet arvioinut omat ja puolisosi tarpeet liittyen elämäntyyliin, terveyteen ja hoivaan. Siis arvioi ensin varallisuutesi riittävyys omiin ja läheisen tarpeisiin.

Käytännön ohjeita varallisuuden säilyttämiseen  

Omaisuuden siirtäminen on hyvä nähdä mahdollisuutena, joka on ajankohtainen, kun ylität 50 vuoden iän. Tällöin on aika hahmottaa, mitä omistat, dokumentoida toiveet ja ryhtyä toimeen. 

Samat ohjeet, jotka koskevat niin kutsuttua kuolinsiivousta, tavaroiden karsimista, pätevät laajemmin koko omaisuuteen. Turhasta on hyvä päästä eroon ja säilytettävää tulee hoitaa huolella. 

Omaisuuden siirtämisestä ja tarvittavista sopimuksista on lukuisia ”tee se itse” ohjeita. Jos jossain, niin tässä kannattaa varallisuuden koosta riippumatta ottaa avuksi juristi, joka on ammattilainen. Heitä on muun muassa pankeissa, varainhoitoyhtiöissä, asianajotoimistoissa ja Veronmaksajien Keskusliitossa.

Neuvot varmasti maksavat itsensä takaisin, kunhan hyödynnät niitä aidosti kysymällä, kunnes ymmärrät oikeasti, mistä kulloinkin on kyse.

1. Suunnittelu alkaa selvittämällä, mitä kaikkea omistat

Kerää paperit, joiden perusteella selviää mitä omistat, missä omaisuus on ja mikä on sen arvo. Puolisoiden osalta merkitystä on myös sillä, kumman nimissä omaisuus on, riippumatta siitä onko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen vai ei.

Ota myös huomioon omaisuus, jota olet jo siirtänyt eteenpäin. Mikä on sen merkitys jatkon kannalta. Näin veroilmoitusten tekoaikana tietojen keräämiseen on otollinen tilaisuus. 

  • Jaa omaisuuserät niihin, joita tulee jalostaa ja niihin, jotka tulee siirtää joko seuraavalle/seuraaville sukupolvelle/sukupolville tai realisoida.
  • Varaa omaisuuslajien arviointiin riittävästi aikaa, etsiminen ei ole aina helppoa. Selvitä tässä yhteydessä omaisuuserien hankintahinta (pääset linkistä blogiin Syökö verovelka unelmiasi? Tiedä, mitä oikeasti omistat. Kirjoitimme blogin tammikuussa 2018) ja nykyarvo.
  • Dokumentoi tiedot tarkasti muistiin vaikkapa Exceliin. 

Mitä kaikkia omaisuuseriä tulee sitten luetella? Yksinkertainen vastaus on, että kaikki.

2. Kysymyksiä ja neuvoja arviointia varten 

Osakkeet/rahastot:

Arvioi, onko niillä tulevaisuutta? Jos ei, niin myy.

Metsäomaisuus:

  • Onko kyseessä talousmetsä vai luonnonsuojeluun soveltuva metsä?
  • Voiko metsää kaavoituspäätöksin jalostaa?
  • Voiko tehdä järjestelyjä, yhdistellä, myydä/ostaa muualta?             

- Pääasia on, että ei jätä metsää hoitamatta lahoamaan. Sillä on negatiivinen vaikutus – ei vaan kasvuun, vaan myös metsän edellytyksille toimia hiilinieluna.

- Kaupunkilaisille yhteismetsä on hyvä ratkaisu, jotta metsä säilyy osana omaisuutta. 

- Jalostettavalle metsälle metsänhoitosuunnitelma on tärkeä, jotta voi säännöllisesti seurata, miten talousmetsää on hoidettu.

- Metsään liittyy usein tunnearvoja – itselleni on pienellä palstallani tattien kasvuolosuhteiden säilyttäminen tärkeää. 

Asunto-omaisuus:

Erota kiinteän omaisuuden arvioinnista oma asunto ja mökki, mikäli jälkimmäinen on aktiivisessa käytössä. Muuten tarkastele kokonaisuutta pragmaattisesti.

Jos et tiedä syitä, miksi sijoitusasunnon arvon kehitys voisi olla positiivinen ja/tai asunnolla on väärä sijainti eikä tuottokaan näitä puutteita kompensoi, niin harkitse sen myyntiä tai purkua. 

Yhteiskunta on tullut mukaan vuokratalojen purkutalkoisiin. Yksityisten taloyhtiöiden tilanne on monimutkaisempi (HS Niskakangas 24/2/2020). Kuntotarkastus myös omasta asunnosta on hyvä tehdä nykyarvon selvittämiseksi.

Irtaimisto:

Paperityöt jatkuvat. Jos olet luetteloinut arvokkaimpien esineiden, joihin voi kuulua vaatimattoman näköinen taulu, hankinta-arvon ja arvion nykyhinnasta, niin perijät eivät vahingossa myy esineitä liian halvalla tietämättään.

Olemme nähneet tämän tapahtuvan useamman kuin kerran. Ihan oma asiansa on kertoa, minkä esineiden arvojen uskot säilyvän ja kertoa niihin liittyvät tarinat.

Vakuutukset

Listaa, kerää yhteen ja tarkista, että edunsaajat on oikein merkitty.

Henkivakuutuskorvausten verotuksen muututtua voi harkita edunsaajaksi puolison sijaan jälkipolven edustajia. Jos mainitset edunsaajia nimeltä, mainitse myös kenelle korvaus maksetaan, jos edunsaaja on kuollut ennen sinua, koska vakuutuslainsäädännön oletukset sijaan tulijasta poikkeavat perimysjärjestyksestä.

Henkivakuutuksen suuri etu on sen nopea käteiseksi muutettavuus vakuutetun kuoleman jälkeen. Käteisellä voi rahoittaa ajan perunkirjoitukseen asti ja käteisvarat perintöverojen maksuun turvaavat sen, että omaisuutta ei kiireen takia lähdetä realisoimaan ennen kuin oikean hinnan maksava ostaja löytyy.

Kun keskität vakuutukset, kiinteistöt, metsä, autoa jne., yhteen paikkaan, niitä on helppo seurata. Kerran vuodessa on hyvä soittaa vakuutusyhtiöön ja käydä vakuutukset läpi. 

FIKSUA: Kerro lähimmillesi, missä kokoamasi tiedot ovat (laatikko tms.). Näin ne löytyvät helposti, jos sinulle tapahtuu jotain ja tietoja tarvitaan odottamatta.

Vaurastumalla luodaan taloutemme kasvua. Vaurauden säilyttämisen ydin on se, että hyvinvointia voi siirtää tuleville sukupolville. Siirtämisen aloittaminen ajoissa on viisasta jo yksin senkin takia, että maamme kestävyysvaje on sitä luokkaa, että sitä ei käsittääksemme täytetä ilman, että olemassa olevaa varallisuutta verotetaan tulevaisuudessa yhä vahvemmin. 

Tutuin tapa omaisuuden siirtämiseen on joka kolmen vuoden välein tapahtuva 1–4 999 euron lahjoittaminen. Mutta kuinka moni on huomannut seurata, että lahjoitus pysyy kunkin kolmen vuoden ajan katossaan, eikä jää arvonvaihtelun johdosta matalammaksi? Seuraavassa blogissamme pureudumme varallisuuden siirron keinoihin tarkemmin. 

Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen 

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan yksi ynnä viisi?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit