veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Tue taloudellisesti ja siirrä varallisuutta – fiksut käytännön vinkit

Susanna ja Seija Miekk-oja-Järvinen
Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen

50+ talous 

Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen ovat pankkitaustaisia säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijoita, jotka keskittyvät keski-iän ja sen jälkeiseen taloudelliseen hyvinvointiin. Seuraa Twitterissä @SMiekkoja

Kukaan meistä ei ole kokenut tällaista. Ikääntyneempänä ajatukset heiluvat uuden haurauden tunteen ja nuorten vanhempien auttamisen halun välillä, jota voi nyt toteuttaa vain etänä. Vanhempien tiivis työtahti on nostanut työtehokkuuden uudelle tasolle, vaikka useat ohjaavat kotona jälkikasvua koulutyössä samalla työtehtävistään selviten. Monilla työtulot ovat vaakalaudalla, joten nyt on hyvä muistaa läheisten taloudellisen tukemisen mahdollisuudet.

Monen omaisuus on huvennut merkittävästi. Systeeminen riski (josta kerroimme aiemmassa blogikirjoituksessamme), on toteutunut. Se tarkoittaa, että riskiä ei voi hajauttaa, koska arvojen heikkeneminen vaikuttaa samanaikaisesti eri talouden järjestelmään kuuluviin omaisuuslajeihin globaalisti. Emme tiedä, kuinka kauan heikkenevä taloustilanne jatkuu. Mutta kun käänne parempaan tulee, niin se yllättää aina ajoituksen varaslähdöllä ja voimakkuudellaan. Myös sijoituskohteiden arvottamisen kriteerit voivat muuttua.

Toisin kuin sota-aikana, olemme globaalisti kaikki samalla puolella taistelussa virusta vastaan. Jos jotain hyviä asioita tästä ajasta löytyy, niin niitä ovat läheisyyden nousu uuteen arvoon – puhelin on tiiviissä käytössä – sekä etäopiskelun että etäkokoontumisen nopea omaksuminen, mutta ennen kaikkea mullistus omassa arvomaailmassa. On aikaa arvioida, mikä oikeasti on tärkeää – monelle sitä on läheisten auttaminen.  

Jatkamme siis lupauksemme mukaisesti edellisen blogimme teemaa konkreettisilla toimenpide-ehdotuksilla.

FIKSUA: Oman varallisuuden aseman tarkistaminen ennen sen asteittaista siirtämistä korostuu nyt. Annettavien varallisuuserien suuruus kannattaa tarkistaa, alenneet arvot mahdollistavat nyt suurempia kappalemääräisiä siirtoeriä ilman veroseurauksia. Esimerkiksi osakkeet arvostetaan lahjaverotuksessa sillä hetkellä, kun ne siirretään lahjansaajan arvo-osuutilille.

Pienistä puroista – verovapaat lahjat myös elämiseen

Moni kärsii huonoa omaatuntoa pohtiessaan pitäisikö avustamisesta ilmoittaa verottajalle. Voit kuitenkin aivan huoletta tukea läheisiäsi (tai itse asiassa ketä tahansa) taloudellisesti, kunhan teet sen verovapaiksi määritellyillä elatuslahjoilla:

 1. Olet maksanut saajan kasvatukseen, koulutukseen tai elatukseen liittyviä menoja.
 2. Olet maksanut kulut siten, ettei saaja ole voinut käyttää varoja toisin, käytännössä olet siis maksanut kulut suoraan maksunsaajalle.

Näitten edellytysten täyttyessä voit maksaa esimerkiksi saajan vuokria, puhelin- ja sähkölaskuja, lukukausimaksuja ym. ilman euromääräistä ylärajaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että velan maksu ei ole elantokulu vaan rahalahja.

Voit myös lahjoittaa tavanomaista koti-irtaimistoa, kuten esimerkiksi huonekaluja tai kodinelektroniikkaa, saajan ja hänen perheensä käyttöön verovapaasti, kunhan yksittäinen esine on arvoltaan alle 4 000 euroa.

Verovapaasti on mahdollisuus antaa alle 5 000 euron arvosta raha- tai muita lahjoja. Tähän summaan ei lueta edellä mainittuja elatuslahjoja ja tavanomaista koti-irtaimistoa. Joskus kuitenkin unohtuu, että kun saman lahjanantajan samalle lahjansaajalle antamien lahjojen arvo kolmen vuoden aikana on vähintään 5 000 euroa, seuraa siitä velvollisuus tehdä lahjaveroilmoitus ja maksaa lahjavero. Silloin ilmoitetaan kaikki kolmen edellisen vuoden aikana saadut lahjat.

Esimerkki: Äiti on antanut lapselleen kaksi vuotta sitten rahalahjana 4 000 euroa ja nyt lapsi tarvitsee vielä 3 000 euroa maksaakseen pois pikavippejään. Kun verovapaiden lahjoitusten raja kolmen vuoden jaksossa ylittyy, pitää tehdä lahjaveroilmoitus yhteensä 7 000 euron lahjoista. Lahjaveroasteikon alaraja on 5 000 euroa, vero 100 euroa. Sen ylittävästä määrästä lahjavero on 25 000 euroon saakka 8 %. Lahjavero 7 000 eurosta on siis yhteensä 260 euroa.

Kannattaako antaa lahjoja, joista menee veroa?

Kaikki suunnitelmat lähtevät vallitsevasta tilanteesta. Emme tiedä, kuinka lahja- ja perintöverotus tulevaisuudessa muuttuvat, vai poistetaanko ne jopa kokonaan. Kyseessä ovat poliittiset päätökset, joita ei voi ennakoida.

Edellisessä blogissamme kerroimme varallisuuden siirron perustuvan kartoitukseen siitä, mitä kaikkea omistat. Kartoituksen perusteella pystyy nykysäännösten pohjalta haarukoimaan mahdollisen perintöveron määrää tilanteessa, jossa omaisuutta ei olisi elinaikana siirretty.

Esimerkki: Omaisuutta kartoitettaessa todetaan, että perintöä tulisi siirtymään lapselle noin 200 000 euroa. Perintöverotaulukon mukaan jokaisesta 60 000 euron ylittävästä eurosta maksettava perintövero on 13 %. Jos annetaan lapselle elinaikana esimerkiksi 50 000 euron kertalahja, menee siitä lahjaveroa 4 200 euroa eli 8,4 %. Perintövero tuosta summasta ”muun perinnön päällä” olisi 6 500 euroa, joten laskelmallinen säästö perintöveroon verrattuna on 2 300 euroa.

FIKSUA: Ehkä tärkein työväline siirtäjälle on lahjaverotaulukko. Etsi lahjaverolaskurin avulla lahjasi optimaalinen arvo. Pidä huoli, että katto on aina käytetty. Kun lahjoitat, niin on hyvä tarkistaa lahjan saajalta/saajilta, onko hänellä/heillä käteistä lahjaveron maksamiseen.

Joissakin tilanteissa voidaan jo kartoituksen perusteella todeta, ettei elinaikana tehtyihin omaisuuden siirtoihin ole tarvetta, tai ne eivät muuten ole järkeviä esimerkiksi sen vuoksi, että lahjavero pitää maksaa heti, perintövero vasta perinnönjättäjän kuoltua.*) Näin esimerkiksi totesimme tilanteessa, jossa vanhemmat olisivat halunneet lahjoittaa kesämökkinsä yhdelle lapsista. Järjestelyä ei lähdetty toteuttamaan, sillä muille lapsille ei voitu toteuttaa vastaavia lahjoja, kesämökin arvo koko omaisuuteen nähden oli suurempi kuin lapsen perintöosa, lapsella ei nykytilanteessaan ollut taloudellisia edellytyksiä maksaa lahjaveroa eikä sisaruusosuuksia. Siksi päätettiin tehdä testamentti, jonka mukaan mökki aikanaan siirtyy yhdelle lapsista.

*)Ennakkoperintö” = Lahja, josta määrätään lahjavero heti ja joka on tarkoitettu otettavaksi huomioon perinnönjaossa. Tavallisimmin lahja määritellään ennakkoperinnöksi sen vuoksi, ettei kaikille samassa perillisasemassa oleville ole elinaikana pystytty antamaan vastaavia lahjoja. Rintaperilliselle annettu lahja oletetaan ennakkoperinnöksi, ellei muuta ole määrätty tai olosuhteiden perusteella muuta ole pääteltävissä.

Hallintaoikeuden merkitys

Omaisuutta voi ”pilkkoa” myös erottamalla toisistaan omistusoikeuden ja hallintaoikeuden. Erittäin suosittu lahjoituskohde on perheen kesämökki. Vanhemmat lahjoittavat mökin lapselleen pidättäen itselleen hallintaoikeuden (käyttöoikeuden) elinajakseen tai määrävuosiksi. Lahjoittajien hallintaoikeus alentaa lahjan arvoa verotuksessa, jolloin saadaan lisäsäästöä edellä kerrottuun esimerkkiin verrattuna. Vielä kannattavammaksi perintöverotuksellisesti tilanne tulee, jos lahjansaajiksi otetaan lapsenlapset.

Esimerkki: 70-vuotias isoisä lahjoittaa 100 000 euron arvoisen mökin kahdelle lapsenlapselleen pidättäen itselleen ja 43-vuotiaalle tyttärelleen elinikäisen hallintaoikeuden. Tyttärelle ei tule veroa hallinta-oikeudesta. Lapsenlapset saavat alennusta mökin arvosta: Tyttären ikäkerroin 12 X laskelmallinen vuosituotto 3 % = 36 %, eli mökin arvoksi lasketaan lahjaverotuksessa 64 000 euroa. Lahjat á 32 000 euroa, joista vero lahjaveroasteikon mukaan á 2 400 euroa, yhteensä 4 800 euroa. Ellei lahjoituksia olisi tehty, maksaisi tytär isänsä jälkeen 13 % perintöveroa mökistä ja aikanaan lapsenlapset äitinsä jälkeen samoin, eli kaikkiaan yhteensä 26 000 euroa. (Oletuksella, että muuta perittävää omaisuutta perillistä kohti on vähintään 60 000 euroa.)

Näissä suunnitelmissa on hyvä yrittää ennakoida tulevaisuutta esimerkiksi siltä kannalta, kuinka todennäköistä on, että lapset/lapsenlapset jatkavat mökin omistusta yhdessä lahjoittajien kuoltua. Mikäli joku omistajista aikanaan lunastaa yhteisomistajien osuuksia, seuraa siitä varainsiirtoveroja ja mahdollisesti luovutusvoittoveroja, jotka kuittaavat tai ylittävät lahjaverotuksessa saavutetut säästöt.

FIKSUA: Kesämökin omistamiseen liittyy usein ristiriitaisia tunteita. Sen käyttämiseen liittyvän ilon rinnalle niihin liittyy niin hartiahommia kuin taloudellisia vastuita. Selvitä, kuka vastuuta on valmis kantamaan.

Lahjoittaessaan sijoitusasunnon lahjoittaja pidättää hallintaoikeuden usein aidosta tarpeesta käyttää vuokratuotot elantokuluihin. Jos kuitenkaan tällaista tarvetta ei ole, ja vuokratuotot kerääntyvät lahjoittajan varallisuuteen ”lumipalloefektillä”, kannattaa harkita onko hallintaoikeuden pidättäminen järkevää: hallintaoikeuden pidättämisellä saavutettu lahjaverosäästö kuittaantuu jo muutamassa vuodessa, jos perintö vastaavasti kasvaa vuokratuottojen verran. Tällöin olisi ehkä perusteltua ohjata vuokratuototkin kertymään heti seuraavalle polvelle.

Kun lahjanantaja pidättää hallintaoikeuden kohteeseen, verotetaan häntä kuten omistajaa, eli esimerkiksi kiinteistövero määrätään näissä tilanteissa jatkossakin lahjanantajalle. Käytäntö on osoittanut, että olisi hyvä myös sopia ja selvittää osapuolten kesken mitä he tarkoittavat hallintaoikeudella ja miten lahjoitettujen kohteiden kulut jatkossa on tarkoitus jakaa hallintaoikeuden haltijan ja omistajien kesken.

Kannattaa pohtia, onko järkevää pidättää hallintaoikeus sijoitusomaisuuteen, joka vaatii jatkuvaa seurantaa, hoitoa sekä mahdollisesti tai jopa todennäköisesti myyntejä. Mikäli lapsellasi on tarve saada käyttöönsä uusi menopeli, verotuksellisesti edullista on antaa hänelle hallintaoikeus omistamaasi/ostamaasi autoon. Hallintaoikeudesta ei mene lahjaveroa.

Summa summarum

Tässä pintaraapaisu varallisuuden siirtoihin ja niiden verotukseen. Verotus ei koskaan saa olla ainoa tai ensisijainen peruste valituille toimintatavoille. Pohdi vaikuttaako varallisuus lahjansaajalle oikeutettuihin yhteiskunnan tukimuotoihin ja mikä on tilanne, jos hän ajautuu maksuvaikeuksiin. Entä alaikäisen edunvalvontasäännökset? Suunnitelmissa pitää pyrkiä varmistamaan myös se, että valitun lopputuloksen kanssa voidaan oikeasti elää.

Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen

 

Kommentit (1)
 
 • K.Dahl 18.5.2020 14.35
   
  Olinin kaivannut hiukan syvällisempää informaatiota.
  Voiko maksaa yhtiövastikkeen johon sisältyy pääomavastike ?
  Hallintaoikus on verton. Voinkoantaa hallintaoikeuden osakkeisiin joissa osinkotuloja ?
  Kenellä näyttöelvollisuus jos omaisuutta lahjoitettu yli 10 vuotta sitten ?

  Ilmoita asiaton viesti

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan kuusi ynnä kuusi?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit