veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Minustako yrittäjä? Kokemus ja osaaminen hyötykäyttöön

Susanna ja Seija Miekk-oja-Järvinen
Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen

50+ talous 

Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen ovat pankkitaustaisia säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijoita, jotka keskittyvät keski-iän ja sen jälkeiseen taloudelliseen hyvinvointiin. Seuraa Twitterissä @SMiekkoja

Minulle ei tullut ikinä mieleen suuressa organisaatiossa pitkään toimineena ryhtyä vielä eläkeiän kynnyksellä yrittäjäksi.

Mutta viimeisinä vuosina vallalle noussut toimintakulttuuri, jossa kokoukset ovat tasamittaisia ja yhden kokouksen jälkeen alkoi toinen kokous yleensä aivan eri aiheesta, ja ensimmäiseen palattiin taas viikon päästä, jolloin oli vaikea muistaa, mitä ensimmäisessä oli sovittu, ei sopinut enää minulle, näin sen tehottomana. Olin valmis edelleen tekemään mielekästä työtä, kunhan kukin työtehtävä olisi kokonaisuus ja saisin itse määrätä etenemisen suunnan ja vauhdin.

Eläkeajan olin suunnitellut hoitavani kuntoa, sivistää itseäni, hoitaa lähimmäisiä ja kehittyä harrastelijakokkina. Toisin kävi, ryhdyin yrittäjäksi. Vuosien mittaan olin kulkenut maailmalla omarahoitteisesti kursseilla oppiakseni arvioimaan yrityksiä kestävyyden näkökulmasta.

Kun Harvardissa löysin tähän tarkoitukseen SASB-standardin1), jonka avulla sijoittajat voivat tutkitusti havaita häviäjät ja löytää voittajat, syttyi pysyvä polte tehdä sen avulla jotain merkittävää. Siitä alkoi yllättäen yrittäjyys, jonka veroista en ollut kokenut.

TÄRKEIMMÄT OPIT

 • Koemme seuraavien kymmenen vuoden aikana työn tekemisessä suurimman ja vaikeimman muutoksen.2)
 • Yrittäjäksi ryhtyminen on luontevampaa myös vanhempana, jopa lähempänä eläkeaikaa. Osaaminen ja kokemus antavat hyvän pohjan innovoinnille.
 • Vanhempana yrittäjänä sukupolvien välinen yhdessä tekeminen antaa ja saa uuden vivahteen – tiedon vaihtaminen ja jakaminen tuottaa tulosta.
 • Yrittäjyys pakottaa oppimaan uutta, kehittymään. Onnistuessa kokee aitoa mielihyvän tunnetta.
 • Tärkeintä on tahto, usko itseensä, kova työ ja kyky ymmärtää yrityksensä työn oikea arvo. Korona opetti periksiantamattomuuden tärkeyden.
 • Yrittäjyydellä ei voi korvata eläkeajan tulovirran suunnittelua.

Lomautus on saanut monet harkitsemaan eläkkeelle jäämistä. Haastamme pohtimaan, olisiko yrittäjyys heillekin uusi tie eteenpäin. Monella on sellaista tietoa ja osaamista, joilla on arvoa.

Innovaatio ei ole vain uuden keksimistä, vaan usein olemassa olevien asioiden yhdistämistä uudella tavalla. Parhaimmillaan alku onnistuu samanhenkisen/- henkisten kanssa, jolla/joilla on täydentävä osaaminen, sama tarkoitus ja samat arvot.

Jättäessäsi turvatun työpaikan luovut asioista, joiden arvoa et ole aina edes huomannut. Näitä ovat muun muassa eläketurvan kertyminen, työterveyshuollon riskittömyys, valmis työtehtävään kuuluva kattaus kuten sosiaalinen ympäristö, tietotekniikkatuki, asiakaskontaktit ja tulovirran tasaisuus.

Yrittäjänä sinulla on kuitenkin mahdollisuus seurata syvällisesti valitsemaasi aihetta, oppia, ajatella, kehittää ja toteuttaa sitä, mihin uskot ja olla luova asiakaslähtöisesti. Jos aiempi ura on ollut suuremmassa organisaatiossa, niin voi olla haasteellista oppia johtamaan itseään ja omaa ajankäyttöään.

MITEN ALOITAN YRITYSTOIMINNAN?

Jos aloitat yksin, yritysmuodoista yksinkertaisin on toiminimi/yksityinen elinkeinonharjoittaja. Yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee ilmoituksen toiminnastaan YTJ:n asiointipalvelussa. Ilmoitus kaupparekisteriin on tarpeen, jos sinulla on muu kiinteä toimipaikka kuin kotisi, sinulla on perheen ulkopuolisia työntekijöitä, haluat suojata toiminimesi tai toimit luvanvaraisella toimialalla.

Myös osakeyhtiön voit perustaa yksin. Osakeyhtiön perustaminen ei nykyään enää vaadi osakepääoman sijoittamista. 

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö edellyttävät vähintään kahta yhtiömiestä. Näitä yritysmuotoja käytetään nykyään harvemmin.

Yritysmuodot vaihtelevat niihin liittyviltä vastuiltaan: Osakeyhtiössä osakkaan ja kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen vastuu yritystoiminnan velvoitteista on rajattu sijoitettuun pääomaan.

Muissa yritysmuodoissa yrittäjä ja vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista henkilökohtaisesti, kaikella omaisuudellaan. Jos kuitenkin otat pankkirahoitusta, saattaa luotonantaja vaatia myös osakeyhtiön lainalle vakuuksia henkilökohtaisesta omaisuudestasi.

Viime vuosina on tullut suosituksi myös ns. kevytyrittäjyys. Olet kevytyrittäjä, kun toimit kuten yrittäjä, perustamatta kuitenkaan yritystä. Laskutus tapahtuu laskutusyrityksen kautta. Laskutusyritysten toimintatapa vaihtelee:

 • joko teet laskutusyrityksen kanssa muodollisen työsopimuksen, jolloin laskutusyritykseltä saamasi suoritukset ovat palkkaa tai
 • teet laskutussopimuksen, jolloin toimit joko ilman y-tunnusta tai y-tunnuksen kautta, ja laskutusyritykseltä saamasi suoritukset ovat työkorvausta.

Eläkevakuutuksen kannalta kevytyrittäjiä pidetään yleensä yrittäjinä, joiden tulee maksaa yrittäjäeläkettä, mikäli edellytykset täyttyvät, lisätietoa Työeläke.fi-sivustolla. Mikäli et toimi muodollisen työsopimuksen puitteissa, saatat olla myös arvonlisäverovelvollinen.

Laskutusyritys hoitaa tavallisesti puolestasi ainakin laskutuksen, kirjanpidon ja veroasiat. Palveluntarjoajasta riippuen saat myös lisäpalveluja, kuten vakuutuksia. Laskutusyritys veloittaa palveluistaan palkkion, joka vaihtelee eri toimijoilla. Laskutusyrityksen perimä palkkio on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu.

ASKELEITA YRITTÄJÄKSI

1. Mieti tarkkaan, mitä osaat ja voiko asiakkaille syntyä siitä kestävää lisäarvoa kotimaassa – muista myös kansainvälinen ulottuvuus.

2. Valitse yritysmuoto ja pääomita yrityksesi (alla mainittuun Tempo-rahoitukseen tarvitaan 30 000 € omaa pääomaa).

3. Mieti toimitko yksin vai osana tiimiä; jos teitä on useampi, niin tee osakkuussopimus, sovi työvelvoitteista osakkaiden kanssa.

4, Muista, että kilpailijat voivat olla parhaimmillaan yhteistyöpartnereita.

5. Ole inhorealisti tuottojen ja kulujen suhteen; vältä kiinteitä kuluja, virtuaalisesti toimiminen on alkuun riittävää.

6. Huolehdi siitä, että tietotekniikkasi toimii saumattomasti ja hoida verkkosivut asialliselle tasolle. Helpottaa jos alusta on sellainen, että voit itse niitä ajantasaistaa.

7. Huolehdi heti, että tiimissä keskinäinen tiedonjako on systemaattista, varsinkin virtuaalitoimistossa tiedon jakaminen korostuu. Valitse tähän esimerkiksi Slack.

8. Hallinto kuntoon.

9. Pyri suojaamaan yrityksen tietotaito.

10. Huolehdi riittävästä rahoituksesta:

 • Hyödynnä starttirahaa, jolla autetaan aloittelevaa yrittäjää ensimmäisen vuoden ajan (ja koronasäännöin 18 kk).
 • Hyödynnä de minimis -tukea, jota myöntää mm. BusinessFinland. Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.
 • Työllistävä projektin kuvaus ja raportointivelvoite kouluttavat. Tutustu tosi tarkkaan rahoituksen ehtoihin, kuten siihen, että kaikki projektikulut on maksettu tarkalleen tilitysjakson aikana, muuten täyttä avustusta ei voi saada.
 • Seuraavana voi olla BusinessFinlandin de minimis -laina.
 • Vaikka EU- rahoitus tuntuu kaukaiselta, niin sitä voi hakea ja hakematta ei ainakaan sitä saa. Hakuprosessi ei ole helppo, siinä on paljon pientä tekstiä, mutta ajan kanssa siitä selviää.
 • IPO kierros on oma lukunsa, älä luovuta liian suurta osaa yrityksestä liian aikaisin.

11. Kaikkien yrittäjien yleisin laiminlyönti on jättää kerryttämättä riittävää eläketurvaa, siirtää sen aloittamista.

ELÄKEAIKAAN VARAUTUMINEN

Yrittäjäksi ryhtyvällä on vapaus ja toisaalta vastuu huolehtia eläketurvan kertymisen jatkuvuudesta. Mikäli takana on pitkä, ehjä työura, niin eläkekertymä on todennäköisesti hyvällä tasolla – toki sen riittävyys omaan tarpeeseen aktiiviseen vapaa-ajan viettoon ja kiinteiden kustannuksien kattamiseen on hyvä varmistaa. YEL-tason määrittäminen jää usein alhaiseksi, ja sen takia jo kertynyt varallisuus kannattaa laittaa töihin, ja tulevasta yritystulosta ohjata riittävästi säästöön.

Oikean eläketurvan määrittäminen kannattaa aloittaa sillä, että selvittää mikä tulee olemaan ansiotyöstä tienattu eläke ja milloin sitä pääsee nostamaan. Lisätulovirtaa sijoitusten lisäksi voi saada muistakin omaisuuseristä, asunnoista ja vaikkapa metsänmyynnistä. Kannattaa siis käyttää tovi aikaa ja laskea mitä omistaa ja paljonko ehtii varallisuutta kartuttaa. Tuotolla on sitä enemmän merkitystä, mitä pidemmän aikaa säästää.

Lopullinen ja ehkä vaikein asia on määrittää, paljonko pitäisi olla kasassa, jotta työeläkkeen lisäksi tulovirtaa saa riittävästi muusta varallisuudesta. Tässä kannattaa kääntyä talouden ja sijoitusten neuvonnan ammattilaisen puoleen, jolta löytyy oikeat työkalut laskentaan ja myös taito selvittää hankinnat, tavoitteet ja unelmat.

Summan suuruus voi yllättää ja kauhistuttaakin, mutta kaikkien talouden mahdollistajien ottaminen käyttöön ja korkoakorolle ominaisuuden voima auttaa kummasti. Vaikka riskitasoa eivät kaikki sijoittamisessa niin paljoa siedä, kannattaa suhtautua markkinoiden lainalaisuuksiin järkiperäisesti. Sijoitusaika voi viisikymppisellä olla helposti 40 vuotta, ja silloin varoja purkaessakin niitä kannattaa pitää ainakin joiltakin osin sijoitettuna.

Arvosta oikein yrityksesi työtä

On selvää, että yrityksen tavoitteena on tuloksen tekeminen ja kannattava kasvu, mutta vanhempana yrittäjyyteen liittyy toimeentulon lisäksi myös vahvana tahto saada jotain pysyvää aikaan, yrittäjyys ei ole vain vaurastumista varten.

Vaikeinta oli alkuun kirjoittaa työstään oikean suuruinen lasku, eli arvostaa oikein yrityksen työtä. Sen jälkeen haastavinta on uskaltaa panostaa kasvuun.

Ja yrittäjänkin tulee muistaa pitää lomaa!

Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen

1) Sustainability Accounting Standards Board

2) ESG Asset Owner Summit: John Streur, CEO, Calvert Research and Management

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan kaksi ynnä yksi?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit