veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Sain verotuspäätöksen – voiko Verohallinto puuttua verotukseeni jälkikäteen?

Sain verotuspäätöksen – voiko Verohallinto puuttua verotukseeni jälkikäteen?
24.6.2020

Vaadin veroilmoituksellani vuodelta 2018 erilaisia tulonhankkimismenoja vähennettäväksi palkkatuloistani. Veroilmoitukseni käsiteltiin Verohallinnossa ja minulta kysyttiin kirjallisesti lisätietoja, joihin vastasin ajallaan.

Sain verotuspäätöksen, jossa vaatimukseni oli hyväksytty. Voiko Verohallinto puuttua vähennyksiin jälkikäteen, kun asia on jo kertaalleen tutkittu?

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

Lähtökohtana tällaisessa tapauksessa on uudelleen harkinnan kielto. Verohallinto ei yleensä voi oma-aloitteisesti muuttaa verotusta vahingoksesi, jos se on sen jälkeen tehnyt nimeomaisen ratkaisunsa.

Verohallinto ei voi ottaa aiemmin nimenomaisesti ratkaisemaansa asiaa uuteen harkintaan edes silloin, kun ratkaisu on lain tai oikeuskäytännön vastainen, jos asia on ratkaistu oikeiden ja riittävien tietojen perusteella.

Verohallinnon aiemmasta nimenomaisesta ratkaisusta huolimatta verotustasi voidaan kahdessa erityistilanteessa muuttaa vahingoksesi.

Verotusta voidaan ensinnäkin muuttaa, jos aiempi ratkaisu on perustunut virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai jos on tullut ilmi uutta tietoa, joka olisi voinut vaikuttaa asian ratkaisuun. Aiempi ratkaisu ei ole tällöin perustunut oikeisiin ja riittäviin tietoihin.

Verotusta voidaan muuttaa vahingoksesi uudelleen harkinnan kiellon estämättä myös silloin, jos päätöksessä on kirjoitusvirhe, laskuvirhe tai muu niihin verrattava erehdys. Tällaisissa tilanteissa päätöksen lopputulos ei virheen vuoksi vastaa sitä, mitä päätöksellä on tarkoitettu.

Jos asian ratkaiseminen on jäänyt kesken ja sinulle on lähetetty siitä tieto ennen verotuksesi päättymistä ja tieto siitä on kirjattu myös Verohallinnon tietojärjestelmän muistioon ja on riidatonta, että asiaa ei ole nimenomaisesti ratkaistu toimitetussa verotuksessa, verotustasi voidaan muuttaa vahingoksesi verotuksen päättymisen jälkeenkin.

Verohallinnolla on aikaa korjata verotuksen virheitä kolme vuotta verovuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Esimerkiksi verovuoden 2018 virheitä voidaan korjata vuoden 2021 loppuun saakka. Tietyissä erikoistapauksissa aika voi olla vielä pidempikin.

Rahat, verot, työ & eläke, koti