veronmaksajat.fi

VEROT

Verottaja: Viime vuonna tehtiin ennätyksellisen paljon talousrikoksia

Verottaja: Viime vuonna tehtiin ennätyksellisen paljon talousrikoksia
16.4.2024

Poliisin tietoon tuli vuonna 2023 lähes 2 400 talousrikosasiaa, joka on noin 15 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yli puolet kaikista poliisin kirjaamista talousrikoksista oli velallisen rikoksia sekä vero- ja kirjanpitorikoksia. Erityisesti törkeiden kirjanpito-, vero-, velallisen epärehellisyys- ja väärennysrikosten sekä avustuspetosten ja kavallusten määrät kasvoivat edellisestä vuodesta. 

Tiedot selviävät harmaan talouden ja talousrikollisuuden vuoden 2023 valvontatuloksista. Lisäksi pakotteiden valvonta on kasvattanut viranomaisten valvontatehtävien määrää, Verohallinto kertoo tiedotteessa.

Verohallinto havaitsi vuoden 2023 harmaan talouden verotarkastuksissa yhteensä 95 miljoonan euron verran ilmoittamattomia tuloja ja 16 miljoonalla eurolla pimeitä palkkoja. Vääränsisältöisiä tositteita havaittiin 13 miljoonan euron arvosta.  

Tutkintapyyntöön johtaneiden Kela-etuuksien väärinkäytösten yhteenlaskettu arvo oli viime vuonna yli 3,8 miljoonaa euroa. Kelan etuusväärinkäytöksiin liittyy usein myös harmaan talouden ilmiöitä, kuten pimeää palkan maksua ja väärennettyjä tositteita. Kelan tekemistä tutkintapyynnöistä noin 85 prosenttia tapauksista johtaa tuomioon. 

Uudenmaan ELY-keskuksen ja työsuojeluviranomaisten tekemässä ulkomaalaisvalvonnassa selvisi, että työperäinen hyväksikäyttö sekä peiteltyjen työsuhteiden eli niin sanotun valeyrittäjyyden määrä on edelleen kasvussa. Ilmiö näkyy erityisesti rakennusalalla, mutta myös siivousalalla, autokorjaamoissa ja pesuloissa sekä kausityöaloilla.

Myös työaikakirjanpidossa havaittiin puutteita lähes puolessa (46 %) tarkastuksista. Puutteet työaika-asiakirjoissa johtavat siihen, että palkkauksen oikeellisuutta on vaikea arvioida, kun todellisia tehtyjä työtunteja ei saada selville.

Konkurssihakemuksia tehtiin vuonna 2023 reilut 3 300 kappaletta, mikä on neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Yrityssaneeraushakemusten määrä oli vuonna 2023 yhteensä 448, mikä on noin 32 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulosottolaitoksen perintätulos oli yhteensä lähes 1,2 miljardia euroa, mikä on kaikkien aikojen toiseksi korkein euromääräinen tulos. 

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti