veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Metsäyhtymän osakas hankkii työvälineitä – miten kulut vähennetään verotuksessa?

Metsäyhtymän osakas hankkii työvälineitä – miten kulut vähennetään verotuksessa?
28.9.2021

Verottaja käsittelee yhteistä kiinteistöomistustamme metsäyhtymänä. Kun yhtymän osakas hankkii työvälineitä, ostetaanko ne yhtymälle vai ovatko ne henkilökohtaisia työvälineitä?

Miten työvälineistä aiheutuvat kulut vähennetään verotuksessa?

Verojuristi Juuso Loikkanen vastaa:

Metsäyhtymä eli verotusyhtymä on verotukseen liittyvä käsite. Metsäyhtymä ei ole yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, vaan se on verotuksen laskentayksikkö, jota käytetään, kun lasketaan useiden henkilöiden yhteisesti harjoittamasta toiminnasta syntyvää verotettavaa tuloa ja toimintaan kuuluvia varoja.

Yhteisesti omistetuilla metsätiloilla käytettävät koneet voivat olla osakkaiden yhteisesti hankkimia tai yksittäisten osakkaiden nimiin hankittuja. Kun verotusyhtymä on vain verotuksen laskentasubjekti, joka ei voi suoraan omistaa mitään, yhtymän metsätalouden tulonhankinnassa käytettävien, osakkaiden omistamien työvälineiden hankintamenot vähennetään verotusyhtymän veroilmoituksella. Näin  verovähennyshyötyä saavat metsätilaan kohdistuvien omistusosuuksiensa mukaisesti myös muutkin kuin työvälineen omistava osakas.

Metsäyhtymän verotusta on käsitelty esimerkiksi Verohallinnon syventävässä vero-ohjeessa Verotusyhtymän verotus.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti