veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Hallintaoikeus keventää omistajan verotusta

Hallintaoikeus keventää omistajan verotusta
9.5.2022

Vastikkeeton saanto, kuten testamentti tai lahja, voidaan toteuttaa siten, että omistusoikeus ja hallintaoikeus eriytetään.

Jos joku saa testamentilla tai lahjana pelkän hallintaoikeuden omaisuuteen, hän ei joudu maksamaan siitä perintö- tai lahjaveroa.

Perintö- tai lahjavero määrätään omistuksen perusteella. Hallintaoikeus keventää omistajan verotusta, koska omistaja ei saa täysimääräistä vallintavaltaa saamaansa omaisuuserään.

Hallintaoikeuden arvo siis huomioidaan omistajan verotuksessa. Hallintaoikeuden arvoon vaikuttaa sen kohteena olevan omaisuuden käypä arvo, hallintaoikeuden saajan ikäkerroin ja omaisuuden keskimääräinen vuotuistuotto. 

Hallintaoikeuden arvo lasketaan kaavalla: 

Oikeudenhaltijan ikäkerroin x omaisuuden käypä arvo x tuottokerroin

Ikäkerroin on sitä pienempi, mitä iäkkäämpi hallintaoikeuden haltija on.

Hallintaoikeuden
haltijan ikä

Luku, jolla vuositulon
määrä kerrotaan
alle 44 vuotta 12
44 - 52 vuotta 11
53 - 58 vuotta 10
59 - 63 vuotta 9
64 - 68 vuotta 8
69 - 72 vuotta 7
73 - 76 vuotta 6
77 - 81 vuotta 5
82 - 86 vuotta 4
87 - 91 vuotta 3
92 vuotta tai enemmän 2

Jos hallintaoikeus on määräaikainen, käytetään pääomituskertoimena (ikäkertoimen sijasta) kahdeksan prosentin pääomituskoron mukaan laskettuja kertoimia, jotka voi tarkistaa esimerkiksi Verohallinnon internetsivuilta.

Verotuskäytännössä tuottokertoimena käytetään todellista vuotuistuottoa tai vakiintuneita kaavamaisia tuottoprosentteja. Tuottokerroin on 3 prosenttia, kun on kyse vapaa-ajan asunnosta, ja 5 prosenttia, kun on kyse muusta omaisuudesta, esimerkiksi asunto-osakkeesta tai asuinkäytössä olevasta kiinteistöstä.

ESIMERKKI: Hallintaoikeuden vaikutus

Arvoltaan 500 000 euron asunnossa hallintaoikeuden tuoma vähennys verotettavaan jäämistöön on 175 000 euroa, kun leski on 70-vuotias (500 000 x 0,05 x 7).

Ilman hallintaoikeutta vero yhdelle perilliselle I veroluokassa olisi 69 700 euroa ja hallintaoikeusvähennys huomioiden 41 700 euroa. Näin ollen hallintaoikeuden mukanaan tuoma veroetu olisi 28 000 euroa.

Kolmen perillisen tilanteessa verot olisivat yhdellä perillisellä 17 358 ja 9 779 euroa eli säästöä perillistä kohden syntyisi 7 579 euroa ja kaikkiaan 22 737 euroa.

Hallintaoikeuden haltija maksaa veron tuotosta

Tuloverotuksessa hallintaoikeuden haltijalla verotetaan omaisuuden tuotto. Näin esimerkiksi asunto-osakkeen vuokrauksesta saatu tulo on oikeudenhaltijan pääomatuloa.

Kiinteistöverotuksessa verovelvollinen on kiinteistön ”omistajan veroinen haltija”. Sellaisena pidetään leskeä, jolla on oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan asunto, jota puolisot ovat käyttäneet yhteisenä kotinaan (tai jokin muu jäämistöön kuuluva, lesken kodiksi sopiva asunto). Tällöin leski on siis velvollinen maksamaan kiinteistöveron.

Myös silloin, kun kiinteistön hallintaoikeus perustuu testamenttiin tai lahjaan, hallintaoikeuden haltija on kiinteistöverovelvollinen.

Sitä vastoin kiinteistöverolain mukaista omistajan veroista haltijaa ei voi syntyä siten, että myyjä pidättää kaupan tai muun vastikkeellisen saannon yhteydessä itselleen hallintaoikeuden kiinteistöön. Jos esimerkiksi vanhemmat myyvät kiinteistön lapselleen pidättäen elinikäisen hallintaoikeuden, kiinteistövero määrätään lapselle.

Juuso Loikkanen

Kirjoittaja on Veronmaksajien verojuristi 

HALLINTAOIKEUDEN KAIKKI ULOTTUVUUDET | Hallintaoikeudella tavoitellaan yleensä verosäästöjä, mutta kaupan päälle saattaa saada perheriidan tai vähintäänkin harmaita hiuksia. Hallintaoikeus vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan kuin verotukseen. Kirjaudu ja lue juttu huhtikuun Taloustaidosta (klikkaa Näköislehti).

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti