veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Lahjametsässä hallintaoikeus – voiko lahjansaaja hyödyntää metsälahjavähennystä?

Lahjametsässä hallintaoikeus – voiko lahjansaaja hyödyntää metsälahjavähennystä?
12.9.2023

Sain yli 100 hehtaarin metsätilan lahjana. Lahjanantaja pidätti kuitenkin itselleen elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden metsätilaan.

Onko minun mitenkään mahdollista hyödyntää metsälahjavähennystä? Muuta metsää minulla ei ole eikä tule. En ole ottanut metsävakuutusta enkä saa mitään metsätalouden tukia tai muitakaan tuloja metsästä.

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

Et pääse hyödyntämään metsälahjavähennystä sinä aikana, jolloin lahjanantajan hallintaoikeus on voimassa, koska puunmyyntitulot menevät hallintaoikeuden haltijalle ja verotetaan hänellä.

Jos hallintaoikeus päättyy ennen kuin on kulunut 15 vuotta lahjoitusvuoden päättymisestä ja alat myydä puuta omissa nimissäsi lahjaksi saadulta metsätilalta, voit hyödyntää metsälahjavähennystä, johon olet oikeutettu.

Vähennyspohja on nimittäin käytettävä viimeistään viidentenätoista verovuotena sen vuoden jälkeen, jona lahjoitus on tehty.

Monimutkaista metsälahjavähennystä ei saa sekoittaa metsävähennykseen.

Metsälahjavähennyksen käytön mahdollistavien metsätalouden pääomatulojen ei tarvitse olla peräisin vähennyspohjan muodostaneesta metsästä ja joutomaalta. Puun myyntitulot, metsävakuutuskorvaukset, metsätalouden tuet ja muut metsätalouden pääomatulon kokonaisnettomäärään vaikuttavat tulot sekä vähennykset voivat olla peräisin mistä tahansa verovelvollisen omasta metsästä, puolison kanssa yhdessä harjoitetusta metsätaloudesta taikka yhdestä tai useammasta verotusyhtymänä harjoitetusta metsätaloudesta.

Metsälahjavähennyksen käyttöä koskevassa säännöksessä (TVL 55 b §) ei ole määritelty rajoituksia vähennyksen perusteena olevan metsätalouden pääomatulon kertymiselle.

Myös metsälahjavähennyksestä on olemassa Verohallinnon syventävä vero-ohje.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti