veronmaksajat.fi

VEROT

Minulla on kiinteistön hallintaoikeus – voinko rahoittaa ja rakennuttaa kiinteistölle uuden rakennuksen?

Minulla on kiinteistön hallintaoikeus – voinko rahoittaa ja rakennuttaa kiinteistölle uuden rakennuksen?
15.1.2024

Minulla on lahjakirjaan perustuva hallintaoikeus kiinteistöön. Voinko haltijana kustantaa uudisrakennuksen kiinteistölle? Tyttäreni omistaa maapohjan.

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Kyllä voit, mutta rakennuksen rahoittamisesta ja rakentamisesta toisen maalle voi seurata maapohjan omistajalle lahjaveroa, mikäli et alusta pitäen esittäydy rakennuksen omistajana.

Oikeuskäytännössä on esimerkki, jossa äidin pian kiinteistön lahjoituksen jälkeen asuinrakennuksessa teettämää peruskorjausta pidettiin tyttärelle annettuna verotettavana lahjana. Äiti oli pidättänyt itse kiinteistön lahjassa hallintaoikeuden kiinteistöön (Vaasan HAO 6.4.2004 taltio 04/0100/4).

Maapohja ja rakennus voivat kuulua eri omistajille. Kiinteistön julkisista lainhuutotiedoista ei kuitenkaan ilmene, kuka omistaa rakennuksen. Olettama siviilioikeudessa onkin, että maapohjan omistaja omistaa rakennuksen, ellei toisin osoiteta.

Verohallinto saa muilta viranomaisilta tiedot uusista rakennuksista ja rakennusten muutoksista, joihin on haettu rakennuslupaa. Tämän jälkeen rakennuksen pitäisi näkyä oikealla henkilöllä kiinteistöverotuspäätöksessä. Mikäli näin ei tapahdu, teidän kannattaa olla yhteydessä Verohallintoon.

Kiinteistön julkinen omistaja on se, jolla on kiinteistöön lainhuuto. Kiinteistön salainen omistaja on sellainen, joka väittää omistavansa kiinteistön tai sen rakennuksen kokonaan tai niiden osan julkiomistajan kanssa.

Jos rakennuslupaa haettaisiin tyttärenne nimissä, oletettaisiin, että hän myös omistaa sekä rakennuksen että maapohjan. Tällaisten rakennusten omistajuuksien selvittäminen jälkikäteen on usein työlästä ja voi esimerkiksi synnyttää lahjaverotusriskin sekä myös perintöriitoja, mikäli tilannetta ei korjata. 

On tyypillistä, että perheen kesken syntyy salaisia omistajia kiinteistöihin, kun toisen omistamalle maalle rakennetaan rakennuksia yksin tai yhdessä julkiomistajan kanssa.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti