veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Trombeja, myrskyjä, ukkosia – millä hinnalla metsälle myrskyturvaa?

Trombeja, myrskyjä, ukkosia – millä hinnalla metsälle myrskyturvaa?
12.7.2019

Vakuutusyhtiöiden metsävakuutuksesta maksamista korvauksista noin 75 prosenttia menee myrskyvahinkoihin.

Ilmatieteen laitos on ennakoinut, että ilmastonmuutos lisää Suomessa talvimyrskyjä ja trombeja eli syöksyvirtauksia. Myrskyjen ja ukkosen odotetaan olevan aiempaa voimakkaampia.

Parasta varautumista metsän luonnontuhoihin on metsänhoito. Toiseksi paras keino on riskiä ulkoistava metsävakuutus. Se kattaa puustolle, hakatulle puutavaralle ja taimikoille syntyneitä äkillisiä vahinkoja. Metsävakuutus on tärkeä varsinkin, jos iso osa tuloista tulee metsästä.

Metsäkeskuksen mukaan puuston keskimääräinen arvo Etelä-Suomessa on noin kymmenentuhatta euroa hehtaarilta. Yhden keskikokoisen eli puolen kuutiometrin tukkipuun arvo on noin 30 euroa. 

Suppein vakuutus vain tulipaloille

Vakuutusyhtiöiden metsävakuutuksissa on tasoja kuten muissakin vakuutuksissa. Suppein taso korvaa vain tulipalovahinkoja, keskitaso korvaa usein palon sekä myrskyn ja lumen aiheuttamia vahinkoja. Laajin ja kallein vaihtoehto korvaisi edellisten lisäksi muun muassa hyönteis- ja eläintuhoja.

Noin puolet Suomen 12 miljoonasta yksityisestä metsähehtaarista on vakuutettu, mutta niistäkin iso osa pelkällä palovakuutuksella.

OP:n vakuutuspäällikkö Hannu Partanen suosittelee valitsemaan laajimman vakuutustason, sillä metsä on monelle arvokkain omaisuuserä.

”Vakuuttaminen on melko edullista huolimatta viime vuosien huomattavista vahingoista”, hän sanoo. 

Myrskykartoista hintaperusteita

Metsävakuutuksen hintaan vaikuttavat vakuutuksen laajuuden lisäksi metsän sijainti ja pinta-ala sekä vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä ja omavastuu.

Lähi-Tapiolan kehityspäällikkö Jaana Sohlman selventää, että sijaintia hinnoitellaan aluekertoimilla, jotka perustuvat lumi- ja myrskyvahinkotietoihin.

”Metsävakuutuksen hinta on kallein myrskyalttiilla rannikolla pääkaupunkiseudulta Oulun lähelle. Edullisimpia ja vähämyrskyisimpiä alueita ovat Kainuu ja Lappi, joissa taas lumivahinkokertoimet ovat muita alueita isommat”, Sohlman vertaa.

Vahingoittunut puusto jää metsänomistajalle. Sohlman huomauttaakin, että puun kunto vahingon jälkeen on metsänomistajalle tärkeä, sillä laajakaan metsävakuutus ei täysin korvaa todellista menetystä.

”Ison myrskyn jälkeen puut pitäisi korjata nopeasti, jotta puu kelpaisi sahateollisuudelle tai ainakin kuitupuuksi. Iso myrsky tosin ylityöllistää pätevät metsurit”, Sohlman sanoo. 

Alarajasta enimmäiskorvaukseen

Vahinkoja korvataan vahinkoarvion perusteella, ja pienehköissä vahingoissa metsänomistajan oma arvio riittää vakuutusyhtiölle. OP:n Partanen tarkoittaa pienehköllä vahingolla alle sadan rungon vahinkoa.

Korvattavalle vahingolle on usein alaraja, esimerkiksi 15 kuutiometriä eli keskimäärin 30 tukkipuuta ja taimikolle puoli hehtaaria. Alarajalla vakuutusyhtiöt haluavat välttää turhat vahinkoarviot, sillä metsävakuutuksissakin on omavastuuosuus. OP:lla on iso omavastuuhaitari: 150–35 000 euroa.

Ifin metsävakuutuksesta korvauksen saaminen ei edellytä vahingolle alarajaa. Ifillä valitaan korvaustaso, kun vakuutus otetaan.

Oheinen esimerkkitaulukko kertoo, että 30 hehtaarin keskimääräisen metsän kalleimman vakuutuksen vuosihinta pienimmällä omavastuulla vastaa hieman yli kahdeksan tukkipuun arvoa.

Metsävakuutus myrskyn varalta: 30 hehtaaria Keski-Suomessa 

Vakuutusyhtiö Enimmäiskorvaus e/k-m³ Hinta alimmalla omavastuulla Hinta korkealla omavastuulla
If 21 250 190
Lähi-Tapiola 15 158 131
OP 16 237 116,13
  • Ifillä alin omavastuu on 250 euroa, ylin omavastuu on 1 700 euroa.
  • Lähi-Tapiolalla alin omavastuu on 500 euroa, taulukossa korkea omavastuu on 3 000 euroa. Lähi-Tapiolan ylin omavastuu on 20 000 euroa. 
  • OP:lla alin omavastuu on 150 euroa, taulukossa korkea omavastuu on 3 000 euroa. OP:n ylin omavastuu on 35 000 euroa. 
  • Esimerkeissä ei ole mukana keskittämisalennuksia tai muita alennuksia. 

Metsävakuutukset ovat yleisesti täysarvovakuutuksia, mutta myrskyvahingoissa korvausten yläraja on asiakkaan valitsema enimmäiskorvausmäärä.

Enimmäiskorvaukset vaihtelevat vakuutustason mukaan ja ovat Lähi-Tapiolalla 15–35, OP:lla 16–32 ja Ifillä 11–20 euroa kuutiolta. 

Lisäkorvaus odotetuista tuloista

Enimmäiskorvausmäärän lisäksi yleensä jo keskitason metsävakuutuksesta korvataan myös odotusarvonmenetys. Se maksetaan normaalikorvauksen lisäksi nuorelle puustolle aiheutuneesta vahingosta.

Ifin vakuutuspäällikkö Sanna Bergroth painottaa laajassa metsävakuutuksessa odotusarvoturvan merkitystä. Ifillä se korvaa myrskyvahinkoja 25–35-vuotisesta puustosta asiakkaan valitseman korvaustason mukaisen korvausmäärän kokonaan ja vielä 46–55 vuotta vanhasta puustosta neljäsosan korvausmäärästä.

Bergroth kertoo, että If on maksanut metsävahingoista keskimäärin noin 2 000 euron korvaukset.

Sohlman kertoo Lähi-Tapiolan maksaneen viime vuonna keskimäärin 3 355 euroa metsävahingosta.

OP:n Partanen tyytyy kertomaan, että korvausmäärät vaihtelevat. Korvausten summa ylittää OP:lla miljoona euroa vuosittain.

Partasen mukaan korvaus kasvatusvaltaisen metsän odotusarvonmenetyksestä on usein jopa suurempi kuin vahingoittuneesta puustosta maksettava korvaus.  

OP on kehittänyt metsäomaisuuden arvon määrittämiseen OP Metsä -palvelun, joka on kaikkien käytettävissä. Palvelu auttaa hahmottamaan myös metsän vakuutustarvetta.

METSÄVAKUUTUSMAKSU Metsävakuutusmaksun voi vähentää metsäverotuksessa. Metsävakuutuskorvaukset ovat ennakonpidätyksen alaista metsätaloustuloa.

Hannu Kaskinen 

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Taloustaito Bonuksessa 29.5.2019. Voit lukea Taloustaito Bonusta, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelumme käyttäjäksi.

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti