veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Isoäitini tarvitsee apua metsätilan myrskytuhojen korjaamisessa – voiko hän korvata matkakustannukset verovapaasti?

Isoäitini tarvitsee apua metsätilan myrskytuhojen korjaamisessa – voiko hän korvata matkakustannukset verovapaasti?
16.7.2021

Isoäitimme tarvitsee omistamallaan 20 hehtaarin metsätilalla apua myrskytuhojen korjaamisessa. Useampi sukulainen on tarjoutunut tekemään hänelle työtä.

Työstä ei makseta palkkaa, mutta oman auton käytöstä aiheutuneista matkakuluista olisi kiva saada korvaus.

Voiko isoäiti maksaa verovapaasti sukulaisilleen matkakustannusten korvauksia oman auton käytöstä?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa: 

Kyllä voi. Verohallinto on antanut kannanoton tilanteista, kuinka matkakustannusten korvauksia käsitellään verotuksessa, kun henkilölle ei niiden lisäksi makseta muuta korvausta ja matkakustannusten korvauksia maksaa joku muu kuin henkilön työnantaja, verovapaa yhteisö tai yleishyödyllinen yhteisö. 

Verotuksessa käytetään tällöin termiä ”muu maksaja”. Ennen vuotta 2021 muun kuin työnantajan maksamat matkakustannusten korvaukset tulkittiin yleensä saajalleen veronalaiseksi tuloksi.

Jos muu maksaja, esimerkiksi tässä tapauksessa metsätilan omistaja, maksaa korvauksen sukulaisilleen heidän metsätöiden takia tilalle tekemistään matkoista, eikä määrä ylitä Verohallinnon matkakuluvähennyspäätöksen mukaista määrää (0,25 € vuonna 2020), se on saajalleen verovapaa.

Lisäksi isoäiti saa vähentää maksamansa kulut metsätalouden verotuksessaan.

Vuodelle 2021 vahvistetaan matkakuluvähennyspäätöksen kilometrikohtainen senttimäärä vasta tämän vuoden lopussa. Todettakoon, että 0,25 €/km on ollut voimassa jo useamman vuoden.

Matkakustannusten korvauksia oman auton käytöstä saa maksaa enemmänkin, mutta kilometrikorvaus on veronalaista ansiotuloa siltä osin kuin korvaus ylittää Verohallinnon matkakuluvähennyspäätöksen mukaisen määrän (0,25 €/km vuonna 2020).

Todettakoon vielä, että maksajan on ilmoitettava maksamansa suoritukset tulorekisteriin.  Jos korvausta on maksettu enemmän kuin 0,25 €/km, tulorekisteriin ilmoitetaan sekä verovapaa että veronalainen osuus korvauksesta. 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti