veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Miten säästöhenkivakuutuksen tuotto lasketaan ja miten sitä verotetaan?

Miten säästöhenkivakuutuksen tuotto lasketaan ja miten sitä verotetaan?
31.10.2019

Aion nostaa varoja itse ottamastani säästöhenkivakuutuksestani vuonna 2020. Sijoitukset ovat voitolla, joten minun on maksettava nostamistani tuotosta pääomaveroa. Kun tuoton osuutta lasketaan, vähennetäänkö verotuksessa myös kuolemanvaravakuutuksesta maksettu määrä?

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

Tuotoksi katsotaan se osa säästöhenkivakuutuksen säästöstä, joka ylittää vakuutusmaksujen määrän. Säästöhenkivakuutuksen maksuihin lasketaan mukaan myös samaan vakuutussopimukseen sisältyvästä kuolemanvaravakuutuksesta maksetut maksut.

Sopimuksen perusteella vakuutussuorituksena, takaisinostoarvona tai muulla nimellä maksetuista suorituksista verotetaan maksuvuoden pääomatulona se suhteellinen osuus, joka maksuhetkellä vastaa jäljellä olevan tuoton osuutta jäljellä olevasta säästömäärästä.

Edellytyksenä edellä kuvatulle tuoton verotustavalle on se, että sopimuksen perusteella maksettuja maksuja ei ole vähennetty verotuksessa. Jos edellytys ei täyty ja maksusi  ovat olleet kokonaan tai osittain vähennyskelpoisia, nostamasi varat ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti