veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kehittyvät markkinat kiihdytyskaistalla – Kiina on kärjessä

Kehittyvät markkinat kiihdytyskaistalla – Kiina on kärjessä
31.1.2018

Karo Hämäläinen

KARON PÖRSSI Viime vuonna kehittyvien markkinoiden osakkeet olivat usean alituottovuoden jälkeen kovassa vedossa. Monien kansainvälisten sijoitustalojen kuluvaa vuotta koskevissa kaavailuissa uskotaan kehittyvien markkinoiden hyvän vedon jatkuvan myös tänä vuonna.

Samaa mieltä ovat myös suomalaiset kehittyviin markkinoihin erikoistuneet johtajat.

"Kehittyvillä markkinoilla on mielestäni hyvät edellytykset kehittyä suotuisasti tänä vuonna. Kiinassa talouskasvu hieman hidastuu, mutta sen pitäisi olla aiempaa vakaammalla pohjalla. Monissa muissa kehittyvissä maissa taloussykli on vasta lähdössä vauhtiin, ja kasvun odotetaan kiihtyvän selvästi Latinalaisessa Amerikassa, Persianlahdella ja Intiassa. Tässä ympäristössä tulosten pitäisi kasvaa ainakin konsensuksen odottamat noin 12 prosenttia", kehittyvien markkinoiden rahastoista FIMillä vastaava johtaja Hertta Alava arvioi.

"Kehittyvien markkinoiden vahva meno viime vuonna selittyi suurelta osin vahvalla tuloskasvulla. Vuodelle 2018 odotetaan 26 prosentin tuloskasvua. Mikäli se toteutuu, on syytä odottaa kehittyville markkinoille vahvaa vuotta", uskoo EQ:lla kehittyvistä osakemarkkinoista vastaava johtaja Jukka-Pekka Leppä.

Kehittyvien markkinoiden osakkeiden p/e-luvut ovat selvästi edullisempia kuin kehittyneiden markkinoiden p/e-arvostukset: taaksepäin katsovilla tuloksilla kehittyvien markkinoiden MSCI Emerging Markets -indeksin p/e on hieman yli 17, kehittyneiden markkinoiden MSCI Worldin reilut 22. Siksi hinnoittelunkin puolesta nousunvaraa voisi ajatella olevan.

Valuuttakurssit vaikuttavat parhaimmillaan tai pahimmillaan paljonkin eurosijoittajan saamiin tuottoihin. Perusskenaariossaan FIMin Alava ei odota merkittäviä liikkeitä valuuttakursseihin, mutta hän huomauttaa, että eurosijoittajan kannalta dollarin heikentymistrendi on ongelmallinen.

"Suurimmat yllätykset voivat tänäkin vuonna tulla poliittiselta rintamalta. Etenkin Latinalaisessa Amerikassa pidettävien presidentinvaalien tuloksia on vielä mahdoton ennakoida. Suurten sijoittajien allokaatio kehittyville markkinoille on vielä varsin alhainen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna, ja on todennäköistä, että allokaatiota tullaan kasvattamaan", Alava arvioi. 

Kiina kärjessä

"Suurista markkinoista olen positiivisin Kiinasta, ja sillä tarkoitan Hongkongin pörssiä. Valtio-omisteisten yhtiöiden arvostus on varsin alhainen, joten tilaa nousta on hyvin", FIMin Alava sanoo.

Kiinan nostaa esiin myös EQ:n Leppä.

"Uskomme, että Kiinan vahva meno tulee jatkumaan myös tänä vuonna. Kiinalaisten osakkeiden arvostus on vielä varsin maltillinen, kuluvan vuoden p/e-luku on alle yhdeksän. Kiinalaisten yritysten tulokset kasvavat erittäin vahvasti: kuluvan vuoden tuloskasvuksi odotetaan yli 30 prosenttia."

Leppä pitää Aasiaa ylipäätänsä mielenkiintoisena sijoitusalueena.

"Kansantaloudet kasvavat siellä varsin vahvasti. Muista markkinoista Brasilia saattaa yllättää. Siellä tuloskasvu näyttää jatkuvan vahvana toista vuotta peräkkäin." 

Venäjä: öljy nousee, politiikka junnaa

FIMin Alava nostaa pienemmistä markkinoista esiin maan, joissa on meneillään tai tulossa merkittäviä uudistuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi Egypti, Etelä-Afrikka, Filippiinit ja Saudi-Arabia.

"Uskottava reformiohjelma voi heijastua sijoitusvirtoihin erittäin voimakkaasti, ja silloin korkeatkaan arvostuskertoimet eivät rajoita menoa. Myös Venäjä voi olla tuottokärjessä, mikäli öljyn hinta jatkaa nousuaan. En olisi yllättynyt, vaikka brent-öljyn hinta olisi vuoden lopussa kahdeksassakymmenessä, koska kysyntä ja tarjonta alkaa olla aika hyvin tasapainossa."

Venäjä on suomalaisittain erityisen kiinnostava markkina. Venäjään erikoistuneita rahastoja on useita, jo 1990-luvun puolelta, jolloin kehittyvistä markkinoista ei vielä laajemmin puhuttu sijoituskohteina. Siksi kiinnostavaa onkin, että Alavan jonkinmoisen optimismin vastapainoksi Jukka-Pekka Leppä on Venäjän suhteen varovainen.

"Venäjällä moni asia näyttää juuri nyt oikeaan suuntaan. Öljyn hinta noussut selvästi ja talous on taas lähtenyt loivaan kasvuun. Valitettavasti politiikka näyttää jatkuvan entisen kaltaisena, joten Venäjä tuskin pääsee eroon pakotteista. Lisäksi maan on aivan liian riippuvainen raaka-aineiden hinnoista."

Venäjän lisäksi Leppä välttää arabimaita alueen epävakauden vuoksi. 

Alava etsii laatua, Leppä karttelee kallista

Hertta Alavan ja Jukka-Pekka Lepän sijoitustapa on osakepoiminta. Niin FIMin kuin EQ:n kehittyvien markkinoiden rahastot poikkeavat indeksistä eivätkä indekseistä juuri välitä.

Osakepoimijoina he kuitenkin poikkeavat toisistaan. Alava kertoo sijoittavansa laatuyhtiöihin, joiden liiketoiminnan ajurit ovat helposti ymmärrettävissä ja strategia selkeä.

"Kehittyvillä markkinoilla on useita sektoreita, joilla trendikasvu on vahvaa. Sijoitan mielelläni tällaisten sektoreiden parhaisiin yhtiöihin tai lupaaviin haastajiin. Hoitamissani rahastoissa on tyypillisesti runsaasti kulutus- ja rahoitussektorin yrityksiä ja suhdanteesta riippuen myös kiinteistö- ja rakennussektorin yrityksiä."

Alava arvostaa myös kasvua, mutta esimerkiksi aggressiiviset yritysostot ja laajentumiset pelottavat häntä.

"Olen yleensä hyvin pitkäaikainen sijoittaja, enkä siksi lähde mukaan spekulatiivisiin yhtiöihin. Sijoituspäätösten täytyy pohjautua analyysiin eikä vedonlyöntiin."

Leppä puolestaan korostaa hintaa ja tasetta.

"Hinnoittelu on erittäin tärkeä tekijä. Ei kannata ostaa loistavaa yhtiötä järjettömään hintaan. Yhtiöissä kiinnitän huomiota osingonmaksukykyyn ja kasvupotentiaaliin. Lisäksi suosin vahvataseisia yhtiöitä." 

Koruja ja rakennusliikkeitä

Pyysin Hertta Alavaa ja Jukka-Pekka Leppää nostamaan esiin viimeaikaisen sijoituksen, johon he ovat olleet erityisen tyytyväisiä.

FIMin Alava nostaa esiin Vietnamin suurimman koruliikkeen Phu Nhuan Jewerlyn, jonka kurssi on kaksinkertaistunut vuoden 2017 alusta.

"Vaikka osa kasvusta tulee uusien liikkeiden perustamisesta, myös olemassa olevien liikkeiden myynti kasvaa yli 20 prosentin vauhtia. Yhtiö hyötyy kasvavasta kulutuksesta ja aasialaisille naisille tyypillisestä sijoittamisesta kultakoruihin. Yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Cao Thi Ngoc Dung on yksi harvoista naisjohtajista Vietnamissa."

"Kurssinoususta huolimatta arvostustaso on vielä kohtuullinen tämän vuoden p/e:n ollessa 18 ja ensi vuoden 14. Osaketta on vaikea ostaa, koska ulkomaalaiskiintiö on täynnä. Mikäli tähän tulee muutoksia, uskon osakkeen nousevan vielä tuntuvasti nykytasolta, sillä vastaavia yrityksiä on Vietnamissa vähän."

Leppän saa hyrräämään kiinalaisten rakennusyhtiöiden osakkeet.

"Ne ovat olleet loistosijoituksia. Sektorin päällä on paljon mölyä, mutta kun paneutuu yrityksiin tarkemmin, sieltä on löytynyt laadukkaita hyviä kasvuyhtiöitä, jotka maksavat hyvää osinkoa." 

Viikon trio: Säästöpankin rahasto viime vuoden ykkönen

Suomalaiset laajasti kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot jäivät viime vuonna keskimäärin lähes viisi prosenttiyksikköä jälkeen kehittyvien markkinoiden yleisindeksiksi mielletystä MSCI Emerging Marketsista. Rahastoraportissa laskettu Finanssialan jäsenyritysten rahastojen keskimääräinen vuosituotto oli 16,0 prosenttia, kun indeksi kohosi 20,7 prosenttia.

Suomalaisyhtiöiden rahastoista parhaiten menestyi viime kalenterivuonna Säästöpankki Kehittyvät Markkinat 28,4 prosentin tuotollaan. Kakkossijalle yltäneen Nordean rahaston suursijoittajille suunnattu sarja menestyi sitä paremmin, mutta tässä vertailussa on tarkasteltu vain kaiken kansan osuussarjoja.

Rahasto 

Tuotto 2017 

Säästöpankki Kehittyvät Markkinat 28,4 %
Nordea 1 – Kehittyvät Tähdet   28,1 %
Aktia Emerging Market Equity Select   27,7 %

Lähde: Rahastoraportti joulukuu 2017. Tilanne 31.12.2017.

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja.

Rahat, verot, työ & eläke