veronmaksajat.fi

RAHAT

Rahastosijoittajan rahat jumissa Venäjällä, mitä tehdä?

Rahastosijoittajan rahat jumissa Venäjällä, mitä tehdä?
8.9.2022

Venäjälle sijoittaneet osakerahastot ovat joutuneet panemaan ovensa säppiin. Jos niihin sijoittaneet eivät pysty irrottautumaan rahastosta, he eivät myöskään voi vähentää sijoituksensa mahdollista tappiota verotuksessaan.

Sijoitus Venäjän osakemarkkinoille on riskisijoitus, sen ovat rahastosijoittajat tienneet aina. Nyt sijoittajan riski on toteutunut tavalla, jota harva on osannut kuvitella.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kaupankäynti Venäjä-rahastoissa keskeytyi nopeasti. Sittemmin esimerkiksi Nordea, OP ja Danske Bank ovat sulkeneet Venäjä-rahastonsa ja ilmoittaneet lakkauttavansa ne. Myös Seligsonin Venäjä-rahasto on suljettu.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen monet yritykset ja sijoittajat ovat halunneet poistua Venäjältä. Sijoitusrahastot eivät muutenkaan edes pystyisi toimimaan Venäjällä sodan, Venäjään kohdistettujen talouspakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden vuoksi. Moskovan pörssi on suljettu ulkomaalaisilta, ja sanktiot estävät rahaliikennettä.

Sijoittajat eivät nyt voi lunastaa (eli myydä) rahasto-osuuksiaan Venäjä-rahastoista, joten he eivät saa niistä rahojaan ulos.

Nordea, OP ja Danske ovat ilmoittaneet, että ne aikovat jakaa Venäjä-rahastoistaan osuudenomistajille sen, mikä jaettavissa on. Käytännössä se tarkoittaa, että rahaston käteisvarat jaetaan osuudenomistajille heidän omistustensa suhteessa. Heidän omistamiensa osuuksien kappalemäärä pysyy ennallaan.

Rahaston käteiskassalla ei varauduta sotaan

Sijoittajansuojaan liittyvä sääntely edellyttää, että sijoitusrahastolla on käteistä ja helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta. Silloin rahasto pystyy tarvittaessa nopeastikin lunastamaan sijoittajien rahasto-osuuksia, eikä esimerkiksi osakerahaston tarvitse lunastuksista selvitäkseen rynnätä myymään suurta määrää osakkeita kenties epäedullisessa markkinatilanteessa.

”Rahastolla pitää olla ’riittävät käteisvarat’. Sen tarkemmin ei vaadittavaa käteisen osuutta ei ole määritelty”, kertoo johtava lakimies Jari Virta Finanssiala ry:stä.

”Riittävä” käteiskassa on tärkeä, mutta normaalioloissa sijoittajan edun mukaista ei ole ylen määrin turvottaa käteiskassaa, joka ei juuri tuota. Käteiskassa on tarkoitettu palvelemaan sijoittajia nimenomaan normaalioloissa. ”Sitä ei ole suunniteltu puskuriksi sodan kaltaisessa kriisissä”, Jari Virta sanoo.

Nykytilanteessa sijoittajat eivät siis voi odottaa saavansa kovin suuria summia Venäjä-rahastoista.

”Meillä Venäjä-rahastossa oli normaali käteiskassa, ja normaalioloissa käteiskassan suuruus on enintään muutama prosentti tämäntyyppisen rahaston arvosta”, sanoo Nordean rahastoyhtiön toimitusjohtaja Tanja Eronen.

Rahastojen kohtalo voi olla avoin vielä pitkään

Tanja Eronen kertoo, että sodan alkamisen jälkeen Venäjä-rahastolle ei ole pystytty laskemaan arvoa. Tällöin myöskään yksittäisen rahasto-osuuden arvoa ei ole mahdollista laskea. Ja koska rahastolla on Venäjällä omistuksia, joita se ei kykene myymään, rahastoa ei ole voitu lopettaa.

Kukaan ei pysty toistaiseksi sanomaan, mitä osuudenomistajat aikanaan Venäjä-rahastoista saavat – vai saavatko mitään.

Entä voitaisiinko Venäjällä olevan omaisuuden arvo laskea nollaksi ja sitten lakkauttaa rahasto? ”Se ei lain mukaan ole mahdollista”, Tanja Eronen sanoo.

Tilanne lienee samankaltainen monessa Venäjä-rahastossa. Sijoittajan kannattaa kuitenkin tarkistaa omasta rahastostaan, miten siellä nyt käytännössä toimitaan.

Jos sota ja siihen liittyvät talouspakotteet jatkuvat, myös Venäjä-rahastojen kohtalo saattaa pysyä avoimena jopa vuosia. ”Laissa ei ole säädetty aikarajaa, jonka kuluessa rahaston tulisi lunastaa rahasto-osuudet”, Jari Virta sanoo.

Sijoittaja ei pääse vähentämään tappioita

Rahastosijoittajalle prosessin venyminen voi tietää pulmia verotuksessa. Jos hänen rahasto-osuutensa ovat tappiolla, hän voi vähentää tappion verotuksessa vasta, kun hän on lunastanut (eli myynyt) osuutensa. Jos osuuksien lunastus ei rahastossa onnistu, sijoittajan tappio ei realisoidu eikä hän voi vähentää sitä verotuksessaan, vaikka osuuksien arvo todellisuudessa olisi pudonnut nollaan.

Jos rahasto jakaa osuudenomistajille käteisvarojaan, kuten joissain rahastoissa nyt on suunniteltu, varat verotetaan osuudenomistajan pääomatulona.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti