veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Henkivakuutus yhdessä edullisemmin – pariturvalla säästöjä vakuutusmaksuissa

Henkivakuutus yhdessä edullisemmin – pariturvalla säästöjä vakuutusmaksuissa
26.9.2022

Pariturva eli kahden ihmisen yhteinen henkivakuutus tulee avuksi, jos puoliso menehtyy. Pariturva on edullisempi kuin puolisoiden erilliset henkivakuutukset. Erotilanteessa pitää kuitenkin olla tarkkana vakuutusturvan jatkumisen kanssa.  

Kotitalouksilla on velkaa enemmän kuin koskaan. Tilastokeskuksen mukaan kahden aikuisen lapsiperheessä on velkaa liki 2,5-kertaisesti tuloihin verrattuna. Tulevaisuudenusko on hyvä juttu, mutta aina elämä ei etene parhaiden visioiden mukaisesti.

Henki- eli kuolemanvaravakuutus korvaa huoltajan kuoleman aiheuttamia rahallisia menetyksiä, mutta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan mukaan henkivakuutuksen on hankkinut vain kymmenkunta prosenttia suomalaisista.

Vakuutusyhtiöt tähdentävät henkivakuutuksen tärkeyttä. Erityisen tärkeä se on, kun on elätettäviä tai ison asuntolainan ottaneen perheen toinen aikuinen on selvästi toista pienituloisempi.

Henkivakuuttaminen unohtuu helposti

Henkivakuutusyhtiö Kaleva on tehnyt säännöllisesti kyselyitä, joista ilmenee, että henkivakuutusta pidetään liian kalliina tai henkivakuutuksen hankkiminen ei vain tule mieleen.

Johtaja Minna Mikkanen Kalevasta pitää kalleutta vääränä luulona. Hän sanoo, että alle nelikymppinen voi saada 100 000 euron henkivakuutuksen noin kympillä kuukaudessa.

”Riittävä henkivakuutus on syytä ottaa silloin, kun kaikki on hyvin”, Mikkanen painottaa.

Hän kehottaa suhtautumaan henkivakuuttamiseen arkisesti.

”Jos päätät tietoisesti, että et ota henkivakuutusta, se on ok. Heikointa on se, että et ajattele asiaa”, Mikkanen sanoo.

Kokonaisturva huomioon mitoituksessa

Yritysten henki- ja eläkeratkaisuista vastaava Niko Toiviainen OP-Henkivakuutuksesta opastaa, että pariturvan korvausmäärän pitäisi kattaa vähintään oma osuus perheen lainoista, vuoden bruttotulot ja 20 000 euroa huollettavaa lasta kohti.

Jos on varallisuutta ja henkivakuutuksia, tarvittava korvausmäärä pienenee. ”Henkilö voi saada korvausta useasta henkivakuutuksesta”, Toiviainen sanoo.

Korvaa myös sairauteen menehtymisen

Pariturva eli kahden henkilön yhteinen henkivakuutus kattaa sekä sairaudesta että tapaturmasta johtuvan kuoleman. Mikkanen kehottaa vertaamaan vakuutustyyppejä oikein.

”Työikäisillä suomalaisilla sairaus on kuolemansyynä noin neljällä viidestä ja tapaturma yhdellä viidestä. Niinpä vain tapaturmaisen kuoleman korvaava tapaturmavakuutus on selvästi henkivakuutusta edullisempi, kun henkivakuutus korvaa niin tapaturmaisen kuin sairausperäisen kuoleman.”

Omaiset = puoliso ja lapset

Pariturvassa on kaksi vakuutettua ja yksi yhteinen korvaussumma. Kummallakin vakuutetulla on omat edunsaajat, joille maksetaan vakuutuskorvaus.

Puolisot – eli aviopuolisot ja rekisteröidyn parisuhteen puolisot – voivat merkitä vaikkapa toisensa edunsaajaksi. Jos toinen puoliso kuolee, leski saa korvauksen, ja pariturvavakuutus päättyy.

Omaiset edunsaajana tarkoittaa puolisoa ja lapsia. Jos vakuutettu menehtyy, henkivakuutuskorvauksesta puolet maksetaan puolisolle ja puolet lapsille. Jos vakuutuksenottajalla ei ole lapsia, koko korvaus maksetaan puolisolle. Jos ei ole puolisoa, koko korvaus jaetaan lapsille.

Vakuutuksenottajan ei tarvitse päivittää edunsaajaa, jos saa lisää lapsia tai eroaa ja avioituu uudestaan. Lapset ja uusi aviopuoliso ovat edunsaajia, kun edunsaajiksi on nimetty joko omaiset tai puoliso ja lapset.

Vakuutussopimuksissa lapsilla tarkoitetaan biologisia lapsia ja adoptoituja lapsia. Jos haluat, että uusioperheessäsi myös uuden puolison lapset ovat edunsaajia, heidät pitää nimetä edunsaajiksi. Myös kasvattilapset pitää erikseen nimetä edunsaajiksi. Jos elossa olevia lapsia tai näiden jälkeläisiä ei ole, maksetaan korvaus vakuutetun kuolinpesälle.  

Edunsaajamääräys ajan tasalle

Vakuutuksenottajan pitää valita edunsaajat huolellisesti, jotta korvaus menee vakuutuksenottajalle tärkeiden ihmisten tai asioiden turvaksi.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen johtava lakimies Harri Isokoski huomauttaa, että vakuutuksenottajan on huolehdittava, jotta vakuutussopimuksen edunsaajamääräys on ajan tasalla.

Vakuutussopimuksessa puoliso tarkoittaa aina aviopuolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen puolisoa.

Niinpä avopuoliso on vakuutushakemuksessa aina erikseen nimettävä edunsaajaksi. Hänen henkilötunnuksensa ilmoittaminen nopeuttaa korvauksen maksamista.

Vaikka avoliitto päättyisi, edunsaajamääräys nimetylle henkilölle pysyy, jos sitä ei muuteta vakuutusyhtiölle kirjallisesti, kuten verkkopalvelussa vahvasti tunnistautuneena.

Jos molemmat vakuutetut kuolevat yhtä aikaa, korvaussumma maksetaan puoliksi molempien edunsaajille. 

ESIMERKKI: LAPSIA KAHDESTA LIITOSTA | Pari on merkinnyt vakuutuksen edunsaajiksi lapsensa. Neljästä lapsesta yksi on yhteinen, kolme muuta ovat toisen puolison aiemmasta liitosta.
Jos pari kuolee samanaikaisesti ja pariturva on 200 000 euroa, toiselta puolisolta tulee yhteiselle lapselle 100 000 euroa. Toisen puolison neljästä lapsesta kukin saa 25 000 euron korvauksen. Yhteinen lapsi saisi täten 125 000 euroa. 

Pari on merkinnyt vakuutuksen edunsaajiksi lapsensa. Neljästä lapsesta yksi on yhteinen, kolme muuta ovat toisen puolison aiemmasta liitosta.

Jos pari kuolee samanaikaisesti ja pariturva on 200 000 euroa, toiselta puolisolta tulee yhteiselle lapselle 100 000 euroa. Toisen puolison neljästä lapsesta kukin saa 25 000 euron korvauksen. Yhteinen lapsi saisi täten 125 000 euroa.

Edunsaajaksi voi nimetä myös vaikkapa kaukaisen sukulaisen, ystävän tai järjestön. Edunsaajiksi voi nimetä monia, ja heidän korvausosuutensa voi merkitä euroina tai murto- tai prosenttilukuina. 

Tarkista voimassaolo erotilanteessa

Vakuutusyhtiöissä merkitään vaihtelevasti pariturvan vakuutuksenottajaksi molemmat tai vain toinen hakija. Jos liitto on kariutumassa, vakuutuksen voimassapito voi vaatia valppautta.

Finen Isokoski kertoo, että vakuutussopimuslain mukaan vakuutusyhtiön on ilmoitettava vakuutuksenottajalle, jos yli vuoden voimassa ollut henkivakuutus päättyy, esimerkiksi maksamattomien vakuutusmaksujen takia. Vakuutettuna oleva puoliso ei aina saa tätä tietoa. 

Ikä ja korvaustaso vaikuttavat hintaan

Vakuutusten hintoja kannattaa aina vertailla. Puolisoille pariturva voi olla selvästi edullisempi kuin kaksi erillistä henkivakuutusta. Kalevassa ero on keskimäärin 25 prosenttia pariturvan hyväksi.

Kalevassa henkivakuutuksen hinta muodostuu vakuutetun iästä, ammatti- tai toimihenkilöliiton alennusprosentista ja valitusta vakuutuskorvauksesta. Noin 90:stä yhteistyöliitosta saa pariturva-alennuksen, jos toinen puolisoista kuuluu niistä johonkin. Pariturvassa vakuutuskorvaus on enintään 250 000 euroa.

Vastaavasti OP-Henkivakuutuksessa hintaan vaikuttavat vakuutetun ikä, terveydentila ja valittu vakuutuskorvaus. Verkkopalvelusta voi hankkia enintään 200 000 euron henkivakuutuksen, mutta Niko Toiviaisen mukaan tätä isompia henkivakuutuksia myönnetään paljon. Pohjola Vakuutuksen tai osuuspankin asiakas saa 45 prosentin korotuksen valitsemaansa korvausmäärään.

”Kaikessa henkivakuuttamisessa keskeistä on, että vakuutustarpeen mitoitus vastaa nykytilannetta”, Toiviainen tähdentää.

OP-Henkivakuutuksessa pariturvan hankkimisen yläikäraja on 64 vuotta, Kalevassa 69 vuotta. Pariturva päättyy, kun toinen vakuutettu täyttää 70 vuotta tai kuolee.

Puolison kuoleman jälkeen pariturvaa voi jatkaa yhden hengen henkivakuutuksena. Siihen ei ainakaan Kalevassa eikä OP-Henkivakuutuksessa vaadita leskeltä uutta terveysselvitystä. Tämä voi olla iso etu, jos terveys on selvästi heikentynyt vakuutuksen ottamisen jälkeen.

Hannu Kaskinen  

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti