veronmaksajat.fi

VEROT

Henkivakuutuksen verotus – korvaus kuolinpesälle voi joskus kannattaa

Henkivakuutuksen verotus – korvaus kuolinpesälle voi joskus kannattaa
16.12.2022

Henkivakuutuskorvaus maksetaan kuolinpesälle, jos kuolinpesä on määrätty edunsaajaksi tai jos edunsaajamääräys puuttuu.

Kuolinpesän saama vakuutuskorvaus lisätään perukirjassa pesän varoihin ja se kuuluu perintöverotuksen piiriin riippumatta siitä, ketkä ovat lakimääräiset perilliset tai testamentinsaajat. Vakuutuskorvaus jaetaan lain tai testamentin mukaan ja se vastaa vainajan veloista muun omaisuuden tavoin.

Erityisesti jos pesä on riitainen tai hankalasti jaettavissa, vakuutuskorvaus on nopeammin perillisten käytettävissä, jos se maksetaan edunsaajille suoraan eikä pesälle. Rahat voivat olla omalla tilillä viikossa siitä, kun tarvittavat tiedot on toimitettu vakuutusyhtiöön.

Korvauksen maksamisesta pesälle voi olla kuitenkin etua, vaikka se viivästyttää perillisen kannalta rahojen saantia. Vakuutuskorvauksen myötä pesään tulee rahaa, jota voidaan käyttää perinnönjaossa ja näin välttää tai pienentää perinnönjaon veroseuraamuksia.

Esimerkki: Pesässä on kaksi perillistä

Toinen haluaa pesän ainoan kiinteistön, eikä pesässä ole muuta omaisuutta, joten perilliset joutuvat tekemään kauppaa kiinteistöstä. Jos se perillisistä, joka haluaa kiinteistön itselleen, ostaa toisen perillisen osuuden saamillaan vakuutusrahoilla, hän joutuu maksamaan kaupasta varainsiirtoveroa. Jos kiinteistön arvo olisi nousut perittävän kuoleman jälkeen, lisäksi myyjä maksaisi veroa luovutusvoitosta.

Vakuutusrahat ovat pesän ulkopuolisia varoja, vaikka ne on saatu saman kuolemantapauksen johdosta. Jos perinnönjaossa käytetään pesän ulkopuolisia varoja, kyse on siltä osin kaupasta, josta menee kaupan verot.

Ehdotus ratkaisuksi

Jos vakuutuskorvaus maksettaisiin pesälle, sitä voitaisiin käyttää perinnönjaossa muun omaisuuden tavoin eli antaa jaossa sille osakkaalle, joka ei halua kiinteistöä ja näin ainakin pienentää perillisten keskinäisen kaupan veroja. 

Päivi Kaari

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi

LESKEN VAKUUTUSKORVAUS | Jos lesken saama vakuutuskorvaus uhkaa mennä verolle, veroa voidaan pienentää suunnittelulla. Korvauksen maksaminen pesän kautta voi kannattaa. Tämä koskee vain vihittyä aviopuolisoa, koska avioliittoa koskevat lait avio-oikeudesta eivät koske avopuolisoa. Kirjaudu ja lue juttu näköislehdestä.

Rahat, verot, työ & eläke, koti