veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Minulla on sijoitussidonnainen henkivakuutus – voinko siirtää varat verotta toiseen yhtiöön?

Minulla on sijoitussidonnainen henkivakuutus – voinko siirtää varat verotta toiseen yhtiöön?
17.5.2022

Haluaisin siirtää sijoitussidonnaiseen henkivakuutukseen sijoittamani varat toisen palveluntarjoajan vakuutukseen. Voinko vaihtaa vakuutusyhtiötä siten, ettei siitä aiheudu veroseuraamuksia? Olen itse vakuutettuna ottamassani vakuutuksessa.

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Et voi. Verolaeista ei löydy lainkohtaa, joka mahdollistaisi tällaisen verovapaan omaehtoisen varojen siirron vakuutusyhtiöstä toiseen.

Todettakoon, että vakuutuskannan siirrossa vakuutusyhtiöstä toiseen esimerkiksi vakuutusyhtiön sulautumisen tai jakautumisen seurauksena ei synny vakuutuksenottajalle veronalaista tuloa, jos hän ei irtisano sopimustaan.

Vakuutuskannan siirrossa olemassa olevan vakuutussopimuksen toinen osapuoli, vakuutuksenantaja, vaihtuu vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä. Olemassa olevaan vakuutukseen liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet siirtyvät tällöin uudelle vakuutuksenantajalle ilman uuden vakuutuksen myöntämistä tai erillisen sopimuksen allekirjoittamista.

Kuvaamasi tilanne, jossa vakuutus päätetään omaehtoisesti ja varat siirretään toiseen vakuutusyhtiöön, tarkoittaa vakuutuksen irtisanomista ennen vakuutussopimuksessa sovitun vakuutuksen voimassaoloajan päättymistä.

Kun vakuutuksenottajalle maksetaan vakuutuksen takaisinostoarvo, ja hän on itse vakuutettuna, tuoton osuus on veronalaista pääomatuloa. Tuoton osuus saadaan, kun takaisinostoarvosta vähennetään maksettujen vakuutusmaksujen yhteismäärä. 

On huomattava, että esimerkiksi osakesäästötilin säästöjen osalta on olemassa lainkohdat, jotka mahdollistavat kontrolloidun verovapaan säästöjen siirron palveluntarjoajalta toiselle.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti