veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Tuulilasissa vikoja – toimivatko auton turvajärjestelmät?

Tuulilasissa vikoja – toimivatko auton turvajärjestelmät?
12.9.2018

Milloin tuulilasi pitää vaihtaa? Huonokuntoinen tai vääränlainen tuulilasi on uhka turvallisuudelle, koska lasiin integroidut toiminnot voivat lakata toimimasta ilman vikailmoitusta. Nykyaikainen tuulilasi on myös osa korirakennetta. Ja tietysti lasin läpi pitää nähdä häiriöttä.

Jos tuulilasista aiemmin piti lähinnä vain nähdä läpi, nyt sen kuntoa arvioitaessa pitää huomioida kaikki ne toiminnot, joihin tuulilasiin integroidut tunnistimet vaikuttavat, sekä lasin merkitys auton korin vääntöjäykkyydelle ja törmäysvoimien kulkeutumiselle.

1980-luvulla yleistynyt liimattu tuulilasi on autossa osa kantavaa rakennetta, jota lasin halkeamat merkittävästi heikentävät. Nykyään tuulilasiin on usein myös integroitu erilaista tekniikkaa, kuten antureita, sensoreita ja kameroita, joiden toimintaan pienetkin naarmut ja lovet lasin pinnassa saattavat vaikuttaa.

Kura, lumi, suola, jää ja huurre lasissa pimentävät tehokkaasti näkymää tuulilasin läpi. Naarmuinen tuulilasi muuttuu viistosti paistavassa auringossa pelkäksi heijastepinnaksi.

”Heijastukset ja halkeamat antavat vääriä signaaleja ja toiminnot eivät niiden vuoksi välttämättä ole oikeanlaisia”, Autoalan keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg huomauttaa.

”Toimintojen toimivuus on rakennettu olettamukselle, että tuulilasi on ehjä. Jos esimerkiksi sadetunnistimen edessä on kiveniskemä, tunnistimella ei ole välttämättä edellytyksiä toimia oikein”, Autoklinikan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Heli Avikainen lisää.

Virheet eivät anna vikakoodia

Onnettomuustietoinstituutin yhteyspäällikkö Tapio Koisaari korostaa, että tuulilasiin integroitujen turvajärjestelmien toimimattomuus saattaa jäädä huomaamatta.

”Nykyisin on hyvä muistaa, että tuulilasi ei ole enää pelkkä ”lasi”. Aktiivisten turvajärjestelmien käyttämät kamerat ja tutkat on kiinnitetty lasiin, ja niiden kohdistaminen ja kalibrointi on erityisen tärkeää. Erityinen tähän asiaan liittyvä pointti on se, että virheellisesti asennettu kamera tai tutka ei käsittääkseni anna vikakoodia, vaan järjestelmä ei vain toimi oikein tilanteen niin vaatiessa”, Koisaari huomauttaa.

”Olemme tutkineet vasta muutamia onnettomuuksia, joissa on mukana tutka- ja kamerajärjestelmillä varustettuja autoja. Näiden onnettomuuksien perusteella voimme jo sanoa sen verran, että auton ohjekirjassa mainitut rajoitukset järjestelmien toiminnalle pitävät paikkansa, eikä esimerkiksi automaattijarrutus ole kaikissa olosuhteissa käytettävissä, eikä se aina toimi. Vastaavasti voisi kuvitella, että valmistajien asettamia vaihto-ohjeita tuulilaseille tulisi noudattaa kohtalaisen tarkasti", Koisaari sanoo.

Tuulilasin jäykistävä rooli 

Silloin kun auton tuulilasi on liimattavaa mallia, lasin paksuus ja jäykkyys on huomioitu korin vääntölujuudessa ja rakenteet mitoitetaan niin, että tuulilasi on yksi osista, joilla on oma osuutensa korin jäykkyydestä.

Vaurioitunut tuulilasi ei ole aina tuhoon tuomittu. Usein se voidaan korjata, jos toimitaan ajoissa ja vauriokohta on säilynyt puhtaana. Kuva: Autoklinikka

Vakuutusyhtiö Ifin hiljattain jakamassa tuulilaseja koskevassa tiedotteessa todetaan, että lasi vastaa jopa 30 prosentista kantavaa korirakennetta. Tämän vuoksi tuulilasilla on myös oma osuuteensa törmäysreittien liike-energioiden ohjautumisessa kolaritilanteessa.

”Tuulilasista on tullut tärkeä osa auton koria samalla kun lasin halkeamisriski on kasvanut. Siksi on tärkeä reagoida heti jokaiseen pieneenkin vaurioon, sillä kunnolla heti korjattu vaurio palauttaa tuulilasin kestävyyden ja kantavuuden sekä antaa tuulilasille lisää toiminta-aikaa”, Novuksen Kovalainen sanoo.

Kovalainen muistuttaa, että korjattu lasi ei säästä pelkästään luontoa vaan myös omistajansa kukkaroa, jos vaihdetusta lasista joutuu maksamaan omavastuuosuuden.

”Koska tuulilasi on osa auton rakennetta, on tärkeää että kiveniskemien korjaus tehdään ammattitaidolla samoin kuin tuulilasin vaihtokin, ettei lasi vuotaisi väärien liimausaineiden takia tai tulisi muita ongelmia”, Kovalainen painottaa. 

Vastaavanlainen tuulilasi rikkoutuneen tilalle

Kaikki alan ihmiset ovat yhtä mieltä siitä, että aiemman tuulilasin tilalle pitää vaihtaa vastaavanlainen lasi – ei välttämättä samalta valmistajalta, mutta jonkun autotehtaiden ensiasennustoimittajan tekemä kuitenkin.

Jotkut asiakkaat eivät ymmärrä tätä – yksi autonomistaja oli ehdottomasti vaatinut halvemman tuulilasin asentamisen autoonsa vain huomatakseen, että auton ilmastointi ei enää toiminut oikein, koska halvempi lasi ei suodattanut lämpöä samalla tavalla kuin alkuperäinen tuulilasi.

”Samanmerkkistä lasia ei ole tarvetta autoon asentaa, kunhan asennettava lasi on sellaisen valmistajan, joka valmistaa lasituksia myös ensiasennukseen (OEM-laseja). Tämän lisäksi on tärkeää, että lasin asentava asentamo on tietoinen auton  integroiduista järjestelmistä ja osaa asentaa lasituksen niin, että kaikki järjestelmät, korirakenteet ja turvavarusteet toimivat asennuksen jälkeen oikein, ja että ne toimivat oikein myös kolaritilanteessa”, Saint-Gobain Glass Finlandin avainasiakaspäällikkö Tomasz Salamon painottaa.

"On myös tärkeää, että asentamo kykenee suorittamaan erilaisten järjestelmien mukauttamisen ja kalibroinnin lasin asennuksen jälkeen. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi sade- ja valotunnistimet, kaistavahti- ja hätäjarrutuskamerat ja muut tuulilasiin liittyvät toiminnot.” 

Laseissa on eroja

Tuulilasien valmistajissa on eroja. On valmistajia, jotka valmistavat laseja niin autotehtaille kuin jälkimarkkinoille. Näiden valmistajien lasitustuotteet ovat alkuperäisiä varaosia, ja ne vastaavat autotehtaille tuotantoon toimitettavia ensiasennustuotteita.

Näiden lisäksi on myös valmistajia, jotka eivät valmista alkuperäisiä varaosia. Heidän tuotteensa ovat tarkoitettu puhtaasti jälkimarkkinoille. ja niissä saattaa Saint-Gobain Glassin Salamonin mukaan olla joitain eroavaisuuksia alkuperäisiin varaosiin verrattuna.

Mistä kuluttaja tietää saavansa hyvän tuulilasin, joka täyttää kaikki hänen autonsa ja sen varusteiden edellyttämät laatuvaatimukset?

”Alkuperäiset varaosat – niin autovalmistajan logolla kuin ilman – täyttävät auton ja varusteiden edellyttämät vaatimukset”, Salamon vastaa. 

Oikean lasin valinta

”Huoli pois, asiantuntijat auttavat kyllä oikean tuulilasin valinnassa”, Autoklinikan Avikainen tiivistää valinnan. Kuluttaja ei käytännössä pysty itse vaikuttamaan tuulilasin valintaan vaan siitä päättää ammattilainen. Autoon on vaihdettava alkuperäisiä ominaisuuksia ja toimintoja vastaava tuulilasi.

”Meille korjaamoille vaihtoehtoja on runsaasti tarjolla, joten korjaajan pitää tunnistaa ja tietää ja osata valita oikeanlainen tuulilasi vanhan vaurioituneen lasin tilalle. Korjaamoiden on seuravattava alan kehitystä ja muutoksia tiiviisti. Vaihtotyössä on tunnistettava korjattavan automallin vaatimukset”, Avikainen korostaa.

”Tuulilasin merkitys tulee esille silloin, kun vaurioituneen tuulilasin tilalle asennetaan vääränlainen  tuulilasi. Yhtäkkiä huomataan, että auto on hyvin meluisa tai kuuma, kun jäähdytysjärjestelmä ei jäähdytä riittävästi jne. Siksi ammattitaitoinen lasiammattilainen on tärkeä niin korjauksissa kuin tuulilasien vaihdoissa. Ammattitaidolla korjattu vaurio siirtää vaihtotarpeen tuonnemmaksi ja ammattitaitoinen tuulilasin vaihtaja ei aiheuta ylimääräistä päänvaivaa” Novuksen Kovalainen toteaa. 

Lisää vahinkoilmoituksia

Tuulilasialalla ei ole kattojärjestöä, joka keräisi tietoa Suomessa myytävistä lasitustuotteista, joten lasivahinkojen määrän kasvusta on vaikea sanoa mitään faktaa.

”Vakuutusyhtiöiden korvaamat lasivahingot ovat lisääntyneet, mutta mielestäni myös lasivakuutusten määrä on samalla kasvanut. Tuntuma olisi se, että lasinvaihtojen määrä on hienoisessa kasvussa”, Saint-Gobainin Salamon arvioi.

AKL:n Sohlberg kertoo, että Liikennevakuutuskeskuksen mukaan vakuutusyhtiöille ilmoitetut lasivahingot ovat lisäntyneet olennaisesti vuodesta 2009 tähän päivään. ”Vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan lasivahinkoja ilmoitettiin 140 000 kappaletta vuonna 2016. Puolet näistä oli lasin korjauksia ja puolet lasin vaihtoja. Vuonna 2006 vakuutusyhtiöille ilmoitettuja lasivahinkoja oli noin 40 000.”

Pentti Kovalainen näkee asian toisin: ”Novus on korjannut Suomessa tuulilaseja vuodesta 1987 lähtien ja aina on ollut lasivaurioita. Kun kivi on iskee lasiin, sitä ei voi väistää, eikä pidäkään väistää. Väistäminen voi aiheuttaa suurempia vahinkoja. Iskemävaurio on harmittava, mutta se on pientä kaikkien muiden tiellä tapahtuvien vahinkojen rinnalla.” 

Useita syitä vaurioille

Salamon uskoo, että useilla eri tekijöillä on oma vaikutuksensa lasien uusimistarpeen kasvulle. Hän luettelee muun muassa seuraavat syyt:

1. Teiden huono kunto.

2. Leveämmät renkaat, joissa on paljon lamelleja, jolloin pikkukivet tarttuvat väleihin ja sinkoilevat kovassa kiihdytyksessä.

3. Roiskeläppien poistuminen.

4. Tuulilasin kiinnitystapa: aikaisemmin tuulilasi ”kellui” korissa kumitiivisteen avulla, mutta nykyään lasi on liimattu tiukasti osaksi korirakennetta, ja korista välittyvät vääntövoimat muuttavat kiveniskemän helposti halkeamaksi.

5. Tuulilasin koko: näkyvyyden ja mukavuuden vuoksi tuulilasin keskimääräinen koko on kaksinkertaistunut muutaman vuosikymmenen aikana. 

Alle puolet kunnossa

Autojen tuulilasit eivät ole kehuttavassa kunnossa. Viime keväänä kolmatta kertaa toteutetun ”Kirkkaasti turvallisin” -tuulilasikampanjan tarkastuksissa 54 prosenttia  tuulilaseista vaati toimenpiteitä ja vain 46 prosenttia oli kunnossa. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 46 prosenttia ja 54 prosenttia eli luvut ovat eri projektivuosina olleet hyvin lähellä toisiaan. Yleisimpiä tuulilasivaurioita olivat kiveniskut ja halkeamat.

Autoalan opiskelijat tarkastivat autojen tuulilaseja ilmaiseksi ABC-asemien pihoilla Helsingissä, Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa. Autoilija sai tarkistuksesta oman tarkastusraportin, johon oli merkitty tuulilasin kuntoon liittyviä asioita, kuten onko lasissa kiveniskemiä, halkeamia tai onko se kulunut. Eri paikkakuntien tulokset olivat hyvin samanlaisia valtakunnallisiin verrattuna ja eroa oli vain muutamia prosentteja tilastoissa.

Tuulilasin kunto on turvallisuustekijä: ”Lasin kuluneisuus – naarmut – ja likaisuus ovat olleet riskitekijöitä muutamissa onnettomuuksissa. Nämä tekijät haittaavat erityisesti auringon tai vastaan tulevan auton valojen häikäistessä. Ja kun tuulilasin alueella ollaan, on hyvä mainita myös taustapeilistä riippuvat erilaiset onnenkalut. Ne lisäävät katveita A-pilarien tavoin”, OTI:n Koisaari kertoo.

Juha Partanen

Lue syyskuun Taloustaidosta artikkeli Tuulilasin korjauksella voi säästää. Voi lukea jutun myös näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt Veronmaksajien verkkopalvelun käyttäjäksi.

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti