veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Teiden pinnat huonossa kunnossa – autojen kestävyys koetuksella

Teiden pinnat huonossa kunnossa – autojen kestävyys koetuksella
30.3.2022

Tämä talvi on koetellut autoilijoita ja autojen kestävyyttä monella eri tavalla. Kevät on jo ovella, mutta koettelemukset eivät ole vieläkään ohi. Riesana ovat muun muassa katujen ja teiden päällystevauriot, hiekka sekä irtokivet.

Aika moni autoilija on kevättalven aikana täräyttänyt autonsa asfaltin ”reikään”. Suurimmasta osasta selvitään säikähdyksellä, mutta isommat tärähdykset johtavat vaurioihin.

Tyypillisesti vaurio tulee renkaaseen, vanteeseen, iskunvaimentimeen, alustan niveleen tai tukivarteen, pahimmassa tapauksessa näihin kaikkiin.

Tapahtuneesta kannattaa aina tehdä ilmoitus tienpitäjälle, vaikka vahinkoa ei ole sattunut. Näin mahdollisiin korjaus- tai varoittamistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi. Vahingot saadaan parhaimmassa tapauksessa estettyä ennalta, jos tien kohta ehditään korjata.

Mikäli vauriot ovat suuria tai on sattunut henkilövahinkoja, pitää vahingosta tehdä ilmoitus myös poliisille.

Laaja kaskovakuutus korvaa

Jos autossasi on laaja kolarointivakuutuksen sisältävä kaskovakuutus, se kattaa myös yllättäen eteen tulleista tien vauriokohdista aiheutuneet vahingot.

Ilmoittamalla vahingosta vakuutusyhtiöösi, saat samalla toimintaohjeet auton vaurioiden tarkastamisesta ja sopivasta korjaamosta. Lisäksi saat tilattua hinauksen, mikäli autolla ei ole turvallista jatkaa matkaa. Ilmoituksen voi tehdä verkossa tai puhelimitse.

Vakuutusyhtiöt korvaavat ison osan tällaisista vahingoista, mutta vastuu vahingosta saattaa kuulua tienpitäjälle.

Katuverkko vai maantie?

Kunnat ja kaupungit vastaavat kukin omien alueidensa katu- ja tieverkosta ja niiden kunnossapidosta. Ohjeet ilmoitusta varten ja myös kaavakkeet vahingonkorvaushakemusta varten löytyvät yleensä kyseisen kunnan tai kaupungin verkkosivuilta. Jos ohjeita ei löydy, kannattaa soittaa kaupungin tai kunnan palvelupisteeseen.

Maanteiden kunto on ELY-keskusten vastuulla, ja silloin vaarallisesta tien kohdasta tulee ilmoittaa Tienkäyttäjän linjaan, puhelinnumeroon 0200 2100. Mikäli Tienkäyttäjän linjalle soittaa 112 Suomi -sovelluksesta löytyvän painikkeen kautta, paikkatieto välittyy automaattisesti. Tämä voi nopeuttaa korjaus- ja varoittamistoimenpiteitä.

Ohjeet korvauksen hakemiseksi ovat ELY-keskuksen nettisivuilla. Korvauksen hakeminen onnistuu helpoiten täyttämällä ja lähettämällä sähköinen korvaushakemus.

Korvauskäsittely on keskitetty Lapin ELY-keskukseen. Mikäli et voi lähettää korvaushakemusta sähköisesti, hakemuslomakkeen voi tulostaa ja täyttää käsin. Hakemus on lähetettävä tarvittavine liitteineen osoitteeseen: Lapin ELY-keskus, Kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Korvaako kunta, kaupunki tai ELY-keskus?

Korvauspäätös perustuu vahingonkorvauslakiin. Laki ei kuitenkaan anna yksiselitteisiä vastauksia siihen, millaisissa tapauksissa vahinko tulee korvata. Kunnan, kaupungin tai ELY-keskuksen lakimiehelle jää jonkin verran harkinnanvaraa, ja jokainen hakemus käsitellään yksittäistapauksena taustatietoineen.

Myönteinen korvauspäätös edellyttää, että tienpitäjällä on ollut tuottamusta vahingon syntymiseen. Jos vahinko katsotaan aiheutuneen tien virheellisestä hoidosta, puutteellisesta kunnossapidosta tai muista laiminlyönneistä, korvausvelvollisuus on olemassa. Pelkkä tien pinnan vaurioon ajaminen ja auton rikkoutuminen ei itsessään takaa myönteistä korvauspäätöstä.

Bonustappio ja omavastuu takaisin

Mikäli olet sitä mieltä, että tienpitäjä on vastuussa tapahtuneesta, korvaushakemus kuntaan, kaupunkiin tai ELY-keskukseen kannattaa tehdä, vaikka olet saanut korvauksen vakuutusyhtiöstä. Mikäli tienpitäjän kautta tulee myönteinen korvauspäätös, saat maksamasi kaskon omavastuuosuuden ja bonustappion takaisin.

Kunnan-, kaupungin ja ELY-keskuksen korvausvaatimusten käsittelyajat voivat olla pitkiä. Sen takia moni turvautuu omaan kaskovakuutukseen ensimmäisenä, vaikka tienpitäjän korvausvelvollisuus näyttää selvältä.

Toisaalta oikeus vakuutuskorvaukseen säilyy yleensä vähintään 12 kuukautta. Sen takia asian voi hyvin hoitaa myös toisin päin, ensin tienpitäjän kautta ja sen jälkeen – jos jää tarvetta –vakuutusyhtiössä.

ELY-keskuksella keskimääräinen käsittelyaika on neljä kuukautta. Kaupungeissa ja kunnissa käsittelyajat vaihtelevat huomattavasti. Joissakin kaupungeissa aika voi venyä puoleen vuoteen varsinkin keväällä, kun hakemuksia tulee paljon.

Tunnustele ajettavuutta ja seuraa renkaiden kulumista

Isompaa rikkoutumista yleisempää on auton pyörien asentokulmien muuttuminen. Sellaisen yleensä huomaa lievänä muutoksena auton ajettavuudessa. Auto voi tuntua epävakaalta tai se puoltaa suoraan ajettaessa hieman oikealle tai vasemmalla.

Kannattaa siis tunnustella ajettavuutta erityisen tarkkaan, jos auto on jysähtänyt asfaltin reikään tai muuhun kuoppaan. Jos huomaat muutosta, käy korjaamolla tarkistuttamassa pyörien asentokulmat. Tarkastus ja säätö on nopea toimenpide eikä se maksa paljon.

Väärät asentokulmat lisäävät renkaiden kulumista. Kitkan lisääntymisen takia myös polttoaineen kulutus voi kasvaa. Seurauksena voi olla nopeaakin epätasaista kulumista siten, että rengas kuluu vain toiselta syrjältään.

Renkaiden kulumista on syytä muutenkin seurata säännöllisesti, koska kaikissa tapauksissa asentokulmavirheet eivät tunnu ajossa.

Keskity ajamiseen

Moottoriajoneuvolla liikuttaessa on hyvä asennoitua siten, että ensisijainen vastuu vahingon välttämisestä on aina kuljettajalla.

Vahinko voi joskus sattua kenelle tahansa, mutta huolellinen ja tarkkaavainen kuljettaja yleensä välttyy yllätyksiltä. Onhan liikenteessä muutenkin selviydyttävä vaikka toiset autoilijat tekisivät virheitä.

Tärkein asia on tarkkaavaisuus. Moni turha vaurio on vältettävissä keskittymällä ajamiseen. Keskittymiseen kuuluu aktiivinen muun liikenteen, tien ja ympäristön lukeminen. Silmät on opetettava tekemään töitä automaattisesti.

Rengaspaineet tulee tarkistaa säännöllisesti vähintään muutaman kerran kauden aikana. Tämä koskee sekä talvi-, että kesärengaskautta. Rengas- tai vannevaurion todennäköisyys pienenee, jos autossa on aina suosituksen ja myös kuormauksen mukaiset rengaspaineet.

Markus Nieminen 

Kirjoittaja on Taloustaidon autoaineiston tuottaja

Juttuun on lisätty 30.3.2022 väliotsikko Tunnustele ajettavuutta ja seuraa renkaiden kulumista ja sen alla olevat kappaleet.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti