veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Löytyykö sinunkin harrastuksesi tapaturmatilastojen kärjestä? Tarkkana lenkkipoluilla

Löytyykö sinunkin harrastuksesi tapaturmatilastojen kärjestä? Tarkkana lenkkipoluilla
29.9.2020

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Korona vähensi hetkellisesti tapaturmien määrää, mutta kun ihmiset palasivat harrastustensa pariin rajoitusten vapauduttua, alkoi tapaturmiakin taas sattua.

Vapaa-ajan tapaturmatilastojen kärjessä ovat lajit, joita harrastavat kaikenikäiset ihmiset. Syysiltojen pimentyessä esimerkiksi lenkkeilijöiden kannattaa olla erityisen tarkkana lenkkipolun kivien ja kuoppien kanssa, vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola muistuttaa.

Monet lenkkeilevät ympäri vuoden, jolloin myös lumi ja liukkaat kelit lisäävät tapaturmia.

Muut eniten loukkaantumisia aiheuttavat harrastukset ovat talviurheilulajeista laskettelu sekä joukkuelajeista muun muassa jääkiekko, jalkapallo ja salibandy. Myös pyöräily ja kuntosaliharjoittelu näkyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoissa.

Vakuutustilastoissa näkyvät talvisin laskettelurinteissä sattuvat tapaturmat. Niille tyypillistä ovat vauhti ja ennalta arvaamaton tilanne, jossa liukkaus, lumi ja muut laskettelijat tuovat sellaisia haasteita, jotka eivät aina ole laskettelijasta itsestään kiinni.

Kovassa vauhdissa sattuvat kaatumiset ja yhteentörmäykset voivat olla todella kohtalokkaita. Laskettelija voi saada pitkäkestoisia vammoja, jotka voivat olla esimerkiksi murtumia tai leikkaustoimenpiteitä vaativia vammoja.

Kypärien lisääntynyt käyttö ja talvien vähälumisuus ovat viime vuosina hieman laskeneet rinnetapaturmien määrää, Lähi_Tapiola arvioi.

Kontaktilajeista jalkapallo, salibandy ja jääkiekko lukeutuvat lajeihin, joissa sattuu usein lääkärin hoitoa vaativia tapaturmia. Kun vauhti on kova ja tilanteet yllättäviä, tapaturman aiheuttamat ruhje- ja vääntövammat voivat vaatia jopa leikkaustoimenpiteitä ja fysikaalista hoitoa.

Riskialttiita lajeja ovat muun muassa karate, judo, miekkailu, paini ja nyrkkeily.

Tapaturmista noin 90 prosenttia tapahtuu vapaa-ajalla, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos arvioi.

7 x tapaturma

  • Kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvista tapaturmista aiheutuu suomalaisille vuosittain yli miljoona fyysistä vammaa.
  • Yleisin tapaturmatyyppi ovat kaatumiset ja putoamiset. 
  • Tapaturmista aiheutuu vuodessa yli 106 000 sairaalahoitojaksoa, joista kertyy vuosittain kustannuksia yli 400 miljoonan euroa.
  • Vuosittaiset kokonaiskustannukset kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvista tapaturmista ovat arviolta 1,2–1,4 miljardin euroa.
  • Vuosittain noin 2 800 suomalaista kuolee tapaturmaisesti. Tapaturmakuolemista lähes 90 prosenttia ja vammaan johtavista tapaturmista yli 70 prosenttia sattuu kotona ja vapaaajalla.
  • Tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolemansyy.
  • Noin kolmannes kaikista kuolemaan johtaneista tapaturmista tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena.

Lähde: THL, Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 - 2020

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti