veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Voihan mätkyt! Varaudu viisaasti lisäennakolla

Voihan mätkyt! Varaudu viisaasti lisäennakolla
9.1.2020

Liian pienestä ennakonpidätyksestä tai ennakkoverosta seuraa jäännösvero. Jäännösvero on siis lopullisen eli oikean suuruisen veron ja jo maksetun veron erotus. Jäännösverojen määrään voi itse vaikuttaa.

Vuoden 2019 jäännösverot menevät maksuun heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana vuonna 2020. Suurimmalla osalla ensimmäinen maksupäivä on joko elokuussa tai syyskuussa.

Suuria jäännösveroja joutuvat maksamaan yleensä ne, jotka ovat saaneet pääomatuloja – kuten luovutusvoittoja – vuonna 2019, eivätkä ole joko maksaneet niistä veroa lainkaan tai maksettu vero ei ole riittävän suuri.

Verokorttimuutoksesta johtuen jäännösvero koskee tänä vuonna aikaisempaa useammin myös palkansaajaa. Syynä on se, että verokorttiuudistus heikensi ennakonpidätyksen tarkkuutta aikaisemmasta. Verohallinto on arvioinut verokertymien perusteella, että yhä useampi palkansaaja maksaa jäännösveroa ensi kesänä siitä syystä, että ennakonpidätys on ollut vuoden 2019 aikana liian alhainen.

Suuret jäännösverot johtuvat kuitenkin harvoin palkkatulosta, koska niistä toimitetaan aina ennakonpidätys. Verokortin tuloraja on pitänyt yleensä huolen siitä, että jos palkka on arvioitua suurempi, myös veroa menee tulorajan ylittävältä osalta niin sanotun lisäprosentin mukaan. Tämä yleensä korjaa ennakonpidätyksen määrän lähelle oikeaa veroa.

Vuoden 2019 alussa toteutettu verokorttimuutos ei kuitenkaan osunut aivan maaliin, jos tavoitteena oli parantaa ennakonpidätyksen tarkkuutta. Jäännösveron riski on suuri erityisesti silloin, jos palkansaajalla on ollut useita työnantajia ja tulot ovat arvioitua suuremmat.

Tässä vaiheessa ei ole enää merkitystä sillä, miksi veroprosentti oli mahdollisesti liian alhainen vuonna 2019. Olennaista on varautua hyvissä ajoin siihen, että jäännösveroja on ehkä tulossa maksuun kesällä.    

Miten varautua jäännösveroon?

Ensin kannattaa selvittää, paljonko jäännösveroa on odotettavissa. Asia selviää laskemalla. Verohallinnon sivuilta löytyy laskuri, jolla voi laskea vuoden 2019 verot. Tarvitset tiedot koko vuoden tuloista ja vähennyksistä, sekä tiedon siitä, kuinka paljon olet maksanut veroa vuonna 2019.

Palkkatulojen osalta itse tulon määrä on harvoin ongelma. Pääomatulojen kohdalla on toisin. Ensin pitää laskea, mikä on se tulon määrä, josta joutuu maksamaan veroa.

Jäännösverolle korkoa helmikuusta alkaen

Vuoden 2019 jäännösverolle kertyy korkoa helmikuun 2020 alusta veron ensimmäiseen maksupäivään. Huojennettu viivästyskorko on 2 prosenttia riippumatta siitä, kuinka suuri jäännösvero on. Enintään 20 euron suuruista korkoa ei kuitenkaan peritä. Pienistä jäännösveroista ei siis mene korkoa.  

Jäännösveron eräpäivään vaikuttaa se, milloin verotuksesi vuodelta 2019 valmistuu. Tähän puolestaan voi vaikuttaa se, milloin veroilmoitus vuodelta 2019 on annettava. Koska puolisoiden verotus valmistuu samaan aikaan, myös puolison verotus vaikuttaa sinun verotuksesi aikatauluihin. 

  • Kesä-heinäkuu: Suurimalla osalla verotus valmistuu kesäkuussa tai heinäkuussa. Se tarkoittaa sitä, että jäännösveron ensimmäinen erä maksetaan elokuun alussa 2020, jos valmistusmispäivä on kesäkuussa ja syyskuun alussa, jos valmistumispäivä on heinäkuussa.
  • Toukokuu: Kuitenkin esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä maanviljelijöiden verotus voi valmistua jo toukokuussa, koska he antavat veroilmoituksensa jo huhtikuussa. Tällöin myös jäännösveron maksu aikaistuu kuukaudella eli ensimmäinen eräpäivä on heinäkuun alussa.
  • Lokakuu: Verotus valmistuu kaikilla viimeistään lokakuussa, jolloin jäännösverot menevät maksuun joulukuussa. Toinen jäännösveron eräpäivä on pari kuukautta ensimmäisen jälkeen. Eli jos ensimmäisen erän eräpäivä on elokuussa, niin toisen erän eräpäivä on lokakuun alussa

Lisäennakko alentaa jäännösveron korkoa

Jos haluat maksaa oma-aloitteisesti lisää veroa vuodelle 2019 etkä halua odottaa vuoden 2019 verotuksesi valmistumista ja verotuspäätöstä, sinun täytyy hakea ns. lisäennakkoa vuodelle 2019. Lisäennakkoa voi hakea Omaverossa. Hakemuksen voi tehdä myös paperilla. Lomakkeen voi tulostaa vero.fi -sivustolta tai sen voi tilata verotoimistosta.  

Lisäennakko on nimitys verolle, jolla voit täydentää edellisen vuoden ennakonpidätystä tai ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen. Eli voit maksaa lisää tuloveroa vuodelle 2019. Lisäennakon maksaminen alentaa jäännösveron korkoa, josta kerrottiin edellä.

Kun haet lisäennakkoa Omavero-palvelussa, saat itse valita lisäennakon eräpäivän. Se voi olla kuluva päivä tai enintään kolmen viikon päässä oleva päivä. Lisäennakko on maksettava yhdessä erässä.

Jos et pystykään maksamaan lisäennakkoa eräpäivänä, joudut maksamaan 7 prosentin suuruista viivästyskorkoa eräpäivän jälkeen. Vaikka siis olet oma-aloitteisesti hakenut lisäennakkoa, se ei ole enää maksuna vapaaehtoinen sen jälkeen, kun lisäennakko on sinulle määrätty. 

Lisäennakkoa voi hakea useaan kertaan eli voit tehdä uuden hakemuksen, jos huomaat, että lisäennakko ei riitäkään.

Jos haet lisäennakkoa, joudut maksamaan 2 prosentin suuruista huojennettua viivästyskorkoa helmikuun alusta lisäennakon eräpäivään asti, vaikka maksaisit lisäennakon ennen eräpäivää etukäteen. Jos lisäennakon eräpäivä on tammikuussa 2020, korkoa ei tietysti mene, koska sitä kertyy vasta helmikuusta alkaen. 

Päivi Kaari 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti