veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Maksatko liikaa veroja tai liian vähän? Voit saada Verohallinnolta ehdotuksen verokortin päivittämisestä

Maksatko liikaa veroja tai liian vähän? Voit saada Verohallinnolta ehdotuksen verokortin päivittämisestä
25.8.2023

Verohallinto voi ehdottaa asiakkaalle verokortin päivittämistä, jos tämän veroprosentti vaikuttaa liian korkealta tai matalalta.

Verohallinto on elokuussa ehdottanut 7 300 asiakkaalle veroprosentin alentamista kotitalousvähennyksen vuoksi. Mukana on ensimmäistä kertaa tapauksia, joissa Verohallinto on saanut tiedon vähennyksestä kotitaloustyön tehneeltä yritykseltä uuden rajapinnan kautta.

Viimeksi valmistuneessa vuoden 2021 verotuksessa lähes 3,5 miljoonaa suomalaista sai palautuksia maksettuaan vuoden aikana liikaa tuloveroja. Liian vähän tuloveroja maksaneita oli 850 000.

Verohallinto kertoo vertaavansa asiakkaan voimassa olevan verokortin tietoja asiakkaan kuluvan vuoden toteutuneisiin tietoihin ja ehdottaa verokortin muuttamista, jos tulot tai vähennykset ovat olennaisesti muuttuneet tai jos verokortin tuloraja vaikuttaa olevan liian pieni.

Suomi.fi-viestit käyttöön ottaneet asiakkaat saavat tiedon verokorttiehdotuksesta sähköpostitsetai Suomi.fi-sovellukseen, ja itse ehdotus löytyy Omaverosta. Siellä voi valita, haluaako hän hyväksyä ehdotuksen uudeksi veroprosentiksi.

Asiakas voi myös muuttaa tietoja ennen ehdotuksen hyväksymistä. Jos asiakas ei hyväksy Verohallinnon tekemää ehdotusta, veroprosentti ei muutu.

Paperilla asioiville ehdotus lähetetään postitse.  

Esimerkiksi elokuussa Verohallinto on lähettänyt ehdotuksen uudesta veroprosentista 8 537 asiakkaalle.

”Haluamme tällä menettelyllä herätellä asiakkaita pitämään veroprosenttinsa ajan tasalla, jotta he välttyvät ikäviltä yllätyksiltä mätkyjen muodossa”, menettelypäällikkö Päivi Ylitalo Verohallinnosta kertoo tiedotteessa. 

Verohallinto avasi tämän vuoden alussa rajapinnan, jonka kautta kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä, kuten kotisiivouksia tai remontteja, tekevät yritykset voivat ilmoittaa kotitalousvähennykseen tarvittavat tiedot Verohallinnolle asiakkaidensa puolesta. Ensimmäiset yritykset ovat saaneet rajapinnan käyttöön kuluvana kesänä, ja Verohallinto on saanut sen välityksellä tähän mennessä 672 kotitalousvähennysilmoitusta.

Yrityksen rajapinnan kautta ilmoittama kotitalousvähennys siirtyy asiakkaan tietoihin Verohallinnon järjestelmiin, minkä seurauksena Verohallinto voi ehdottaa asiakkaalle veroprosentin alentamista.

”Elokuussa lähteneistä veroprosenttiehdotuksista 7 259 kappaleessa perusteena oli se, että asiakkaalle oli lisätty tieto kotitalousvähennyksestä. Tässä luvussa ovat mukana sekä yritysten rajapinnan kautta että asiakkaiden itsensä Omaverossa ilmoittamat kotitalousvähennykset”, Ylitalo kertoo.

Tulossa rajapinta vuokratulojen ilmoittamiseen

Verohallinto jatkaa rajapintojen rakentamista järjestelmiinsä. Seuraavana vuorossa on rajapinta vuokratulojen ilmoittamiseen. Rajapinta on tarkoitettu yrityksille ja alustaoperaattoreille, jotka huolehtivat asiakkaidensa vuokratulojen hallinnoinnista.

Uuden rajapinnan kautta yritys tai alusta voi ilmoittaa vuokratulot ja niihin kohdistuvat vähennykset henkilöasiakkaan puolesta Verohallinnolle.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti