veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Työntekijät toivovat työpaikoiltaan ilmastotekoja – ilmaston­muutoksen arvellaan lisäävän työtilaisuuksia

Työntekijät toivovat työpaikoiltaan ilmastotekoja – ilmaston­muutoksen arvellaan lisäävän työtilaisuuksia
25.4.2024

Työntekijät suhtautuvat ilmastonmuutoksen työmarkkinavaikutuksiin useammin optimistisesti kuin pessimistisesti. Enemmistö palkansaajista ei usko ilmastonmuutoksella olevan dramaattisia työmarkkinavaikutuksia, kertoo Työterveyslaitoksen tutkimus.

Hyvin harva uskoo, että ilmastonmuutos johtaisi oman työn menettämiseen. Palkansaajat toivovat työpaikoiltaan aktiivisuutta ekologisesti kestävissä valinnoissa. Toimialakohtaiset erot ilmastotoimissa olivat tutkimuksen mukaan merkittäviä.

Ilmastonmuutos ja työ -kyselyyn vastanneista hyvin harva ilmoittaa olevansa huolestunut siitä, että ilmastonmuutos johtaisi oman työn menettämiseen. Sen sijaan joka neljäs työntekijä uskoo, että ilmastonmuutos tuo itselle lisää työmahdollisuuksia. Lisäksi noin joka viides uskoo, että ilmastonmuutoksen myötä voisi omalle alalle syntyä lisää työpaikkoja. Eniten uusiin ja kiinnostaviin työmahdollisuuksiin uskovat korkeasti koulutetut.

Toisaalta vastauksissa nousi esiin, että monet eivät näe ilmastonmuutoksella merkittäviä vaikutuksia itseensä tai omaan toimialaansa. Merkittävä joukko vastaajia ei osannut ottaa kantaa työmarkkinavaikutuksia koskeviin kysymyksiin.

"Toimialakohtaiset erot ovat merkittäviä, ja kysely antaa kuvaa, mitä vihreä siirtymä tarkoittaa eri toimialoilla. Esimerkiksi tietovaltaisilla palvelualoilla tai tuotannollisilla aloilla työskentelevät näkevät muita useammin uusia työmahdollisuuksia", sanoo tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksen tiedotteessa.

Ilmastotoimet eivät ole kovin yleisiä työpaikoilla

Tulosten perusteella ilmastotoimet työpaikoilla eivät ole kovin yleisiä. Lähes puolet vastaajista ilmaisi, että oma työpaikka voisi toimia aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Etenkin tämä toive korostui korkeasti koulutetuilla.

Työntekijät ovat myös kiinnostuneita toimimaan työssään kestävämmillä tavoilla: enemmistö vastaajista katsoi, että heidän pitäisi itse aktiivisesti tehdä ilmastonmuutosta hillitseviä toimia.

Noin puolet vastaajista on toteuttanut muutoksia omassa työssään, useimmin 50–59-vuotiaat. Myös huoli ilmastonmuutoksesta kasvoi iän myötä.

"Tuloksista muodostui selkeä toive työnantajille muuttaa toimintaa kestävämpään suuntaan. Lähes puolet vastaajista kuitenkin kertoo, että ilmastoystävällinen toiminta työssä ei ole helppoa. Työtä ei vielä usein tehdä tai kehitetä ilmasto- ja ympäristökysymykset edellä", tutkija Fanni Moilanen arvioi. 

Sekä ilmastonmuutos että digitalisaatio luovat tarvetta uudistua, ja niiden työelämävaikutukset kietoutuvat myös toisiinsa. "Tästä on luvassa lisätietoa digivihreää siirtymää koskevassa tutkimushankkeessamme", vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho sanoo.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti